برنامه بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در وین

برنامه برای بزرگداشت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر، که به مناسبت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سوی مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۴۸ انتخاب شده است.

محل:

محل:
Antonio-Vivaldi-Saal in EG
1010 Wien, Johannesgasse 8

زمان:
نهم دسامبر ۲۰۲۳ ، ساعت ۱۸

ماده ي  یک اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه اي برادرانه رفتاد كنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *