سخنرانی نرگس محمدی بر مزار ستار بهشتی در دومین سالروز شهادت او

سخنان حماسی نرگس محمدی در مراسم سالگرد دومین سال شهادت ستار بهشتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *