تاثیر افزایش فشار های خارجی بر سرکوب فعالان مدنی در ایران

آیا با افزایش فشار بیرونی، ایران فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی را بیشتر کرده است؟ بررسی وضعیت حقوق بشری ایران در ماه های گذشته به ما چه می گوید؟

مهمانان:
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل
روزبه میرابراهیمی، روزنامه نگار

بی بی سی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *