سوءقصد به جان روزنامه نگار ایرانی در لندن

ما دو سازمان مدافع حقوق بشر در وین، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش و  انجمن پزشگان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران- اتریش ، نگرانی عمیق خود را از حمله مسلحانه ای که نسبت به  روزنامه نگار ایرانی ساکن لندن، آقای پوریا زراعتی ، رخداده است، ابراز میکنیم.

برای ما، بدون ملاحظۀ گرایشات سیاسی اشخاص، جای بسی  تشویش است  که یک روزنامه نگار  به خاطر پخش آزادانه اطلاعات آماج  اقدامات  تجاوزکارانه و قهرآمیز قرار گیرد.

سوء قصد به جان آقای پوریا  زراعتی  از دو سو ناقض حقوق جهانشمول بشر است:

نخست حمله ای است به اساسی ترین حق هر انسان یعنی حق زندگی ، دوم دشمنی با آزادی بیان و  چرخش  اطلاعات از طریق رسانه ها است.

دفاع از حقوق بشر و ایستاده گی در برابر اینگونه اقدامات که در نفی عریان حقوق ابتدایی انسانها میباشد, از  ضروریات دوران ماست. باید اعلام کنیم که تجاوز به جان روزنامه نگاران  بهیچوجه  پذیرفتنی نیست.

امیدواریم که عاملان سوء قصد هر چه زودتر دستگیر و به دادگاه عدالت سپرده شوند.

ما باز گشت هر چه سریعتر آقای زراعتی به تندرستی کامل و آغاز مجدد  فعالیت های رسانه ای ایشان را آرزومندیم.

پروفسور سیروس میرزایی
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

 دکتر بهروز بیات                       
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش

وین – 31.03.2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *