سخنرانی در باره فعالین حقوق زنان در ایران

پنجمین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

شعله زمینی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه تکنیک وین، نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو ، موضوع سخنرانی: “فعالان حقوق زنان”، .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *