دعوت به راهپیمائی اول ماه مه،  روز جهانی کارگر!

خانم‌ها، آقایان، هم میهنان ارجمند،

فروم ایرانیان در اتریش امسال برای اولین بار در مراسم راهپیمائی اول ماه مه، که در روز چهارشنبه اول ماه مه در وین برگزار می شود شرکت می کند. هدف ما اعلام همبستگی با کارگران و مزدبگیران، بخصوص همدلی مشترک مان با کارگران و مزدبگیران هموطن‌مان در ایران و پشتیبانی از مبارزات آنان، برای احقاق حقوق سرکوب شده شان می‌باشد.

بدینوسیله از شما دعوت می کنیم تا با شرکت در این مراسم، همراه با ما حمایت خویش از خواست و حقوق کارگران و مزدبگیران را اعلام کنید.

زمان تجمع: چهارشنبه، اول ماه مه، ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه صبح

محل تجمع: Markthalle /Nußdorferstraße, Alserbachstraße

شروع راهپیمائی ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه خواهد بود و سپس به میز اطلاع رسانی در مقابل پارلمان و نزدیک محل سخنرانی در شهرداری وین، ختم خواهد شد.

فروم ایرانیان در اتریش

پی نوشت: فروم ایرانیان در اتریش، جمعی متشکل از احزاب ایرانی مقیم اتریش و نیز سازمان ها و انجمن ها فعالین منفرد حوزه حقوق بشر و فعالیت‌های مدنی در اتریش است. این فروم که به تازگی تشکیل یافته است، تلاش دارد تا در آینده با تعداد بیشتری از سازمان های ایرانی، مبارزه ای متحد در پشتیبانی از خواست های مردم ایران را توسط فعالین ایرانی در اتریش امکان‌پذیر سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *