ویژه اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران

برگرفته از صفحه ویژه سایت بی بی سی فارسی

لینک صفحه ویژه اعدام های دهه ۶۰ در ایران

* * *

اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’


لیست اعدام شدگان تهیه شده اذ کمیته دفاع از حقوق بشر ایران در سوئد


گفت و گوهای زندان

اعدام شهروندان عرب اهوازی از انقلاب ایران تا کنون


‘دادگاه’ اعدام های دهه شصت؛ حضور قربانیان، غیاب متهم


بازدید از یادگاری های اعدام شدگان دهه شصت ایران


‘من بهار دوباره زندگیمان را باور دارم’


‘چشمانمان می‌دید و دلهایمان پس می زد’


خاطرات اضطراری


آیا تلاش برای دادخواهی می تواند به توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کند؟


در بیست و پنجمین سالگرد اعدام های تابستان ۶۷،مردم چه به یاد دارند؟


موضع گیری مقامات وقت درباره اعدامهای دهه ۶۰


روشنفکران و کشتار ۶۷ ، بذر سکوت و میوه تلخ شرم


* * *

لینک صفحه ویژه اعدام های دهه ۶۰ در ایران