سیاست و حقوق بشرـ سخنرانی عبدالکریم لاهیجی

عبدالکریم لاهیجی ـ سخنرانی در وین/ اتریش

سخنرانی عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به دعوت جامعه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ در وین انجام گرفت.

بخش اول
بخش دوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *