جنگ غزه و شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل

ما از ابتکار جمهوری آفریقای جنوبی برای محاکمه دولت اسرائیل به دلیل نسل کشی و تخریب مداوم زندگی و معیشت فلسطینیان در غزه در دادگاه بین المللی لاهه که در عین حال جنایات فجیع حماس را نیز در این شکایت نام میبرد، استقبال می کنیم.

ارگان های سازمان‌ ملل متحد به‌عنوان «نمایندگان وجدان جهانی»، متاسفانه تاکنون نتوانسته‌اند از بسیاری از اقدامات نسل‌کشی توسط دولت‌ها و نهادهای غیردولتی و گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. علاوه بر این، تنها در مواردی نادر این مقامات توانسته اند بازیگران مسئول در این حنایات را محکوم و یا پاسخگو نمایند.

قابل توجه و تقدیرامیز است که کشوری مانند جمهوری آفریقای جنوبی که خود سالیان دراز تحت ستم تبعیض نژادی رنج میبرد، اکنون اقدام به چنین شکایتی زده و خود را به عنوان صدای وجدان جهانی بیان می کند، تا جنایات جنگی وحشیانه و مهارنشدنی ارتش اسرائیل را به عنوان یک اقدام احتمالی نسل کشی به دست عدالت بسپارد.

ما می دانیم که اقدامات وحشیانه حماس در برخورد با شهروندان اسرائیلی، و به ویژه غیرنظامیان، مبتنی بر یک ذهنیت عمیق ویرانگر با انگیزه مذهبی است. و متاسفانه این گروه‌های اسلام‌گرای ضد تمدن بشری مانند حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان از رژیم اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت می‌شوند. از سوی دیگر، گروه های بنیادگرا در اسرائیل نیز با تشکیل یک دولت راست افراطی، قدرت برتر سیاسی را به دست آورده، و این بدان معنی است که اصولگرایان مذهبی از هر دو سو با هم برخورد میکنند.

و نتیجه آن متضرر شدن شهروندان بی گناه از هر دو طرف میباشد.

امیدواریم شکایت جمهوری آفریقای جنوبی از دولت اسرائیل در سراسر جهان از جمله در جمهوری اسلامی ایران به عنوان هشداری درک شود؛ که این گونه جنایات ناقض قوانین بین المللی و حقوق بشر بدون مجازات نخواهد ماند. زمان آن فرا رسیده است که اصول و قوانین بین المللی و حقوق بشر مجدداً در حیطه روابط بین الملل کاملاً رعایت شده و قانون شکننان – صرف نظر از اینکه دولت، گروه یا سازمانی باشند، – پاسخگو گردند.

به منظور برقراری یک صلح پایدار به نفع همه مردم منطقه، پایان یافتن همه اقدامات جنگی از یک سو و اجرای سریع یک چهارچوب زمانی مبتنی به برقراری راه حلی مسالمت آمیز که در ان هر دو ملت اسراییل و فلسطین ذینفع گردند، اجرای قوانین

بین المللی ضروری است. در نهایت، ما امیدواریم که هم گروگان های اسرائیلی که هنوز در بازداشت هستند و هم فلسطینی های آواره بتوانند به سرعت به خانه ها و مناطق خود بازگشته و امکانات زندگی دوباره فلسطینیان در غزه بلافاصله با کمک های بین المللی بازسازی شود.

وین 18 ژانویه 2024

پروفسور سیروس میرزایی
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

دکتر بهروز بیات
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *