محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض حوق بشر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۲۸ آذر قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

این قطعنامه پیشنهادی کانادا پیشتر در ۲۴ آبان ماه سال جاری در کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود.

قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران شامگاه سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

این در حالی است که این قطعنامه در ۲۴ آبان ماه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق و ۲۹ رای مخالف به تصویب رسید و ۶۵ کشور به آن رای ممتنع دادند.

بیشتر در این باره:

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل «تشدید سرکوب هدفمند» زنان در ایران را محکوم کرد

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است به تمامی اشکال نقض حقوق بشر علیه این اقلیت‌ها پایان دهد.

در این قطعنامه «تشدید سرکوب هدفمند زنان و دختران» توسط جمهوری اسلامی محکوم شده و قویاً از این کشور خواسته شده است که به تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت کلامی و فیزیکی علیه زنان و دختران پایان دهد.

این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند.

قطعنامه مصوب مجمع سازمان ملل در ادامه از ایران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند.

رادیو فردا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *