گفت‌وگو با نرگس محمدی، نماد پایداری برای تحقق صلح و حقوق بشر

نرگس محمدی بخش زیادی از عمرش را به سبب فعالیت‌های حقوق بشری در زندان گذرانده و چندماه پیش بعد از تحمل پنج سال و نیم حبس ممتد، بخشی از آن در انفرادی و همراه با محرومیت‌های گوناگون دیگراز زندان آزاد شد. « من فعالیت دیگه‌ای جز فعالیت برای حقوق بشر و تحقق صلح نداشتم و بر اساس همون من را محکوم کردند». با وجود آزادی او هنوز اجازه خروج از ایران برای دیدار با فرزندان و همسر خود را نیافته است: « ببینید وقتی که من این‌بار به انفرادی رفتم…شرایط مشابه همون سال ۱۳۹۱ بود…ولی این‌بار من مادر بودم و بچه من مریض بود و هیچ تماس تلفنی برای من برقرار نمی‌کردند…» این همه پایداری و تعهد به حقوق بشر از کجا سرچشمه می گیرد؟

عبارت دیگر
بی بی سی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *