بيانيه ها logoبیانیه فعالان مدنی و سیاسی در محكومیت فضا سازی های رسانه ای محافل تمامیت خواه، علیه سركار خانم شیرین عبادیپنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸

به نام خداوند جان و خرد
ماه های اخیر همزمان با پیدایش بحران های حاد در حوزه ی سیاست خارجی و بروز مشکلات عمیق اجتماعی و تنگناها و فشارهای اقتصادی که به دلیل عملکرد ناصواب و غیر قانونی رییس و اعضای دولت نهم دامنگیر جامعه و ملت ایران شده فشار بر فعالین حقوق بشر نیز به نحو فزایندهای گسترش یافته است.
در همین زمینه شاهد آن هستیم كه اخیراً خانم شیرین عبادی - رییس کانون مدافعان حقوق بشر، برنده ی جایزه ی صلح نوبل و بنیانگذار شورای ملی صلح - به عنوان یكی از برجسته ترین فعالان حقوق بشر در داخل کشور آماج این فشارها و حملات قرار گرفته است. رسانه های همسو با دولت به ویژه روزنامه های کیهان و خبرگزاری دولتی ایرنا به رغم برخورداری از بودجه ی ملی با عملکرد ضد ملی و غیر قانونی خود در خدمت منافع یک جناح خاص به دروغ پراکنیهای معناداری كه جهت دهنده فضایی برعلیه خانم عبادی است روی آورده اند. در این میان آنچه مایه ی تاسف بیشتر است ورود علنی و غیرقابل چشم پوشی خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی(ایرنا) به این صحنه است به نحوی که با طرح اخبار كاملا كذب، شدیدترین حملات تخریبی علیه ایشان از سوی این سازمان وابسته به دولت صورت گرفته است.
نكته ی قابل توجه آنكه به رغم دستور شخص رییس جمهور به نیروی انتظامی مبنی بر حفاظت از جان ایشان كه در پی خطرات امنیتی و تهدیدات افراد و گروه های ناشناس صادر شده است، ایراد چنین اتهاماتی از سوی خبرگزاری رسمی دولت، از تناقض آشكار و عدم هماهنگی در اركان تصمیم ساز جریان تمامیت خواه و حزب پادگانی حاكم بر دولت حكایت دارد و استمرار آن بی تردید به افزایش ناامنی ها و تحمیل هزینه های مادی و معنوی فعالان حوزه ی حقوق بشر می انجامد.
بنابراین به عنوان جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، یادآور می شویم كه به موجب اصول ۲۰، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ی ۳ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر كه دولت ایران به آن پیوسته است، حق برخورداری از امنیت قضایی و سیاسی و حفظ حیثیت، جان و سایر حقوق انسانی آحاد ملت- مانند آزادی عقیده و بیان- از جمله تعهدات داخلی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. از این رو ما به طور قاطع خواهان عملكرد نهادهای دولتی بر اساس وظایف قانونی یاد شده در پایان بخشیدن به تهدیدات، جوسازی ها و دروغپردازی ها علیه تمامی فعالان مدنی و سیاسی و به ویژه سركار خانم شیرین عبادی، در رسانه های عمومی هستیم.


آبتین میترا / آبچر سعید / آجودانی مصطفی / آجودانی نیما / آدینهوند احمد/ آذرشب وحید/ آذری گیتا/ آذری هژار/ آراد نفیسه/ آراسته رویا/ آرشیان اشكان/ آرمانفرد احمد/ آرمند فخرالدین/ آریانفر مرضیه/ آزاد ویكتوریا/ آزاده یاسر/ آزادی علیرضا/ آزادی محمد/ آژیری روزا/ آشور محمد/ آقااسدی زهره/ آقاسی فریدون / آقایی سامر / آقایی سعید / آقایی عبدالله / آقایی عماد / آقایی وحید / آقاییپور فرزانه/ آلآقا سعید / آلبویه پروانه / آلداوود شهرزاد / آمره علی / آموزگار علی / آییندار پریسا / آییندار جمشید / ابراهیمی علی / ابراهیمی محسن/ ابراهیمی مصطفی / ابراهیمیمهرزاد مهدی / ابوترابی ابوتراب/ ابوذری عباس/ ابوطالبی پیام / ابونصر سحر / اجاقی علی / اجاقی علی/ احتسابیان نگین/ احتشامی منوچهر / احتظاضی هادی / حراری حمید/ احسانی محمد / احمدایی آتسا / احمدپور نشمیل/ احمدزاده طاهر / احمدی امویی بهمن / احمدی حسن / احمدی زنیار / احمدی عاطفه / احمدی علی / احمدی گیتا/ احمدی محسن / احمدی محمدمهدی / احمدی مهدی / احمدیان امین / احمدیان محمود / احمدیخراسانی نوشین / احمدینیا محمدرضا / اختری فریبا / اختری فریبا / اخلاقی توحید / اخلاقی مصطفی / اخوان رزینا / اخوان عسل / اخواناقدم طیبه / اردبیلی سجاد / اردكانی صدیق / اردلان پروین / اردلان مهلقا / ارزنی زهرا / ارفعزاده بامداد / ارك حسن / ازرحیمی آرنوش / استادزاده مصطفی / اسحاقی امیر / اسدالهی محسن / اسدالهی نادر / اسدبیگی محمدكریم / اسدپور زهره / اسدی محمد / اسدی مریم / اسدی مهدی / اسدی میلاد / اسدی میلاد / اسدیپور سعیده / اسدیزیدآبادی حسن / اسفندیاری محمد / اسفندیاری محمدصادق / اسكندری صادق / اسماعیل بیگی بهرام / اسماعیلی رشید / اسماعیلی رشید / اسماعیلی سیدكوهزاد / اسمعیلی وحید / اسمیزاده سارا / اشجاری ناصر / اشقاق مرتضی / اشكیانی ناصر / اعجازی ابراهیم / اعرابی حسین / اعرابی فرهاد / اعظمی مقصود / افتخار محمدامین / افتخاراردبیلی حسن / افتخاریراد امیرهوشنگ / افجهای احمد / افراسیابی ناهید / افراشته محمد / افسر روحی / افشار فرشید / افشار مریم / افشاركهن علیاصغر / افشاری علیرضا / افشاریان احسان / افلاكی ساچلی / اقبال آرتیكاس / اقتداری جلال / اقتنایی امیر / اقلیمی هادی / اكبرزادگان علرضا / اكبرزاده اعظم / اكبرزاده زهرا / اكبرزاده محمدتقی / اكبری جمشید / اكبری سیفالله / اكبریان سعدی / اكرمی علی / العلی هادی / الماسی مسعود / الهامی عبدالمجید / امانیفر فایزه / امجد زارا / امیدوار اصغر / امیدیان وجیهه / امیرابراهیمی فرهاد / امیرانتظام عباس / امیری آزاده / امیری رویا / امیری هنامه سعید / امیریان مهدی / امین زهره / امینزاده مهدی / امینی آسیه / امینی حسن / امینی ستار / امینی سیامك / امینی كاكحسن / امینی لادن / امینی محمد / امینیزاده مهدی / انتصاری شهلا / انصاری الناز / ایراجی امیرحسین / ایرانشاهی حامد / ایرانشاهی حامد / ایرانمهر امید / ایرانی ابوالقاسم / ایرجی امیرحسین / ایزدی حسن / ایوبی ایمان / بازرگان ابوالفضل / بازرگان عبدالعلی / بازرگان فتانه / بازرگان فرشته / بازرگان محمدنوید / بازرگان ملكه / بازرگانی كماالدین / بازرگانیگیلانی كماالدین / باستانی مجتبی / باطولی مختار / باقرازده احسان / باقرزاده ایرج / باقری ایران / باقری خسرو / باقری شهرزاد / باقری علی / باقری وحید / باقی عمادالدین / باوند داوودهرمیداس / بایزیدی شیرزاد / بجنوردی احسان / بختیار نژاد پروین / بختیاری حجت / بختیاریزاده فرخنده / بخشیپور عباس / بدویی بهروز / بدیعزادگان اكبر / بدیعی مرتضی / بذرافكن فرهاد / بذرپور محمد / براتی خلیل / براتی شریف / براتی عدنان / براتی مهران / براتیان ایمان / براتیان پوریا / برازش آرمین / بربر مسعود / برزگر راحله / برزگر محسن / برزنجه محمد / برهانی رحمتالله / برومند ادیب / برومند بهروز / برومند جهانشاه / بریمانی مقداد / بزرگ مهرداد / بستام هدیه / بستهنگار راضیه / بستهنگار محمد / بستهنگار مرضیه / بستهنگار مهدی / بشیری ژیلا / بنایی پدرام / بنكدار تیرداد / بنیاسدی محمدحسین / بنیحسن احمدعلی / بنییعقوب ژیلا / بهادران مریم / بهادری نسترن / بهارمست اسفندیار / بهاور عماد / بهآور حسین / بهبهانی سیمین / بهبهانی ناصر / بهرامی بابك / بهرامی جلال / بهرامی نجات / بهركاظمی مرتضی / بهزادی محمد / بهشتی جواد / بهشتی حمید / بهشتی محمدباقر / بهفروزی محمد / بهكیش منصوره / بهگو گلناز / بهمنش رحمان / بهنود مسعود / بهنیا احمد / بهنیا حمید / بیات مجتبی / بیات هوشنگ / بیاتزاده منصور / بیآزار حمید / بیشتاب رضا / بیشتاب زهرا / بیطرف صفا / بیگیزاده امید / پارسا سعدی / پارسا فرید / پارسی مطهره / پاشایی مجید / پاكروان ناصر / پاكزاد بابك / پاكنهاد پیمان / پدرام مسعود / پرتولی عادل / پژوم یوسف / پشمی عباس / پلاسچی هژیر / پوراظهری عباس / پورحیدر سعدی / پوررضا حسین / پورفاضل گیتی / پولادی مهری / پویان رضا / پیرزادنیا جعفر / پیری فیضالله / پیشبین محمود / پیغمبرزاده زینب / پیغمبرزاده فاطمه پیمان حبیبالله / پیمان مجید / تابعی محمدامین / تاجدار مهران / تاجدینی عباس / تاجیك عبدالرضا / تحویلداری پویان / تركزاده منیژه / تركمان مهدی / تقدیری محمد / تقیپور علی / تقینیا طلعت / تنكابنی زهره / تنها مصطفی / تنها نسیم / توانگر مسعود / توانی خالق / توسلی غلامعباس / توسلی محمد / توسلی محمدرضا / توسلی ناهید / توفیقی محمدعلی / توكلی خالد / توكلی لادن / توكلی نیره / تولایی مجید / جابری مجید / جادران الهه / جامبرسنگ مهران / جاویدان جاوید / جبارزادگان حمیده / جبارزادگان فرخنده / جباری علیرضا / جدكاره عبدالرحیم / جزایری شهین / جعفرزاده افشین / جعفرزاده رضی / جعفری فریبا / جعفری فریبا / جعفری مهین / جعفری مینا / جعفری ناهید / جعفری نوشین / جعفریان رضا / جلالی پروین / جلالی یعقوب / جلالیزاده جلال / جلایی آزاده / جلیلی بیتا / جلیلیان ندا / جلیلیان یزدان / جمالوند مهدی / جمالی علی / جمشیدی ایرج / جمشیدی ستاره / جمشیدی نصرالله / جنتی كوروش / جهانی مجتبی / جواهری جلوه / جیرهبندی روحالله / چارهدان اسماعیل / چالاك فرانك / چاوشیان مهدی / چترچیماندانا / چرونده اقدس / حاتم سیاوش / حاتمی عیسیخان / حاجقاسمعلی اسماعیل / حاجقاسمعلی علی / حاجی رضا / حاجی فاطمه / حاجی محمد / حاجی منیره / حاجیبابایی مجید / حافظی بهمن / حافظی نزهت / حاكمزاده جعفر / حایری حسین / حبیبی غلام / حبیبی محترم / حبیبی مریم / حبیبی مژده / حجازی طه / حجتی جلال / حجی محمد / حدیثی حمید / حدیثی علی / حسامی حمید / حسامی علی / حسنلو آیدین / حسننیا آرش / حسنی سهراب / حسنی سیدحسن / حسینپور سعیده / حسینخانی مجتبی / حسینخواه مریم / حسینزاده محبوبه / حسینزاده مرتضی / حسینزاده مهدی / حسیننیا سعید / حسینی افتخار / حسینی آرزو / حسینی بهروز / حسینی حیاس / حسینی سید مسعود / حسینی سیدحمید / حسینی مسعود / حسینی میلاد / حشمتآزاد الناز / حصاری جواد / حفیظی راضیه / حقانی علی / حقانی مجتبی / حقانی مرضیه / حقانی مهدی / قانی هوشنگ / حقپرست عباس / حقپرست مسعود / حقپناه بهزاد / حقگو جمشید / حقیقی رضا / حقیقی ریحانه / حقیقی وحید / حكیمزاده عباس / حكیمی ابوالفضل / حكیمی عبدالكریم / حكیمی مجید / حمزه مهشید / حمصی محمدرضا / حمیدی حمید / حیاتغیبی منصور / حیدری سبحان / حیدری محمد / حیدری مهدی / حیدریان فخرالدین / حیدریزاده مقدم / حریری حسین / خائف جعفر / خادم جعفر / خادم حمیدرضا / خادمی سمانه / خادمی علیرضا / خاكباز نجمه / خالصی حسین / خاندل آرش / خانزادهمرخالی نبیالله / خانی فاطمه / خدادادی ابراهیم / خدادادی مهدی / خداوردی هما / خدایاری حسین / خدایی سیاوش / خدیو / خرسند پژمان / خرم امیر / خرمشاهی فرزاد / خرمشاهی فیروزه / خزایی محمدعلی / خسروانی حسین / خسروشاهی آزاده / خسروشاهی حوریه / خسروشاهی طاهره / خسروشاهی علیاكبر / خسروشاهی فریده / خسروشاهی یاور / خسروی محسن / خسروی محمدرضا / خسروی مصطفی / خسروی ویدا / خسرویمقدم فایزه / خسرویمقدم نسیم / خصوری هستی / خطیبی حسین / خطیبی محمد / خلج الیاس / خلیلزاده مقدم منوچهر / خلیلنژاد فرح / خلیلی جاسم / خمسه مجید / خنجی عبدالله / خندان مجتبی / خوارزمی مهراوه / خوشباف بهروز / خوشسیرت سلیمی ابراهیم / خوشمحمدی اسماعیل / خوشنویسان نازنین / خیاطزاده علیرضا / خیراتی مسعود / خیراندیش هوشنگ / خیرخواه اكرم / خیرخواه گیتی / خیرخواه مریم / داداشی شورانگیز / دادپور صالح / دادخواه محمدعلی / دادستان علیرضا / دادفر محمد / دادمهر رسول / دادیزاده محمد / دادیزاده محمد / دارابیان شهناز / داراییزاده بهنام / داریوش دارین / داسه حاصل / دانشیان ارغوان / دانشیان محمدمهدی / داوران مسعود / داوری زینب / داوودی علی / داوودی محمدحسن / داوودیمهاجر فریبا / دبستانی صدیقه / دبیری پرویز / دراوزمی محمد / دربان بهنام / درخشان شقایق / درخشان مجتبی / درودی جمال / درودی فریبا / درویشزاده افشین / درویشیان علیاشرف / دریاباری منصور / دریانورد عبدالعزیز / دزكی بهرام / دشتی سمیرا / دعاگو حسن / دلالت هادی / دلآسایی محمود / دلبهاری هادی / دلفانی سعادت / دلیرثانی امیرخسرو/ دهقان امین / دهقان علی / دهقان محمد / دهقاننژاد عباس / دهقانیان فاطمه/ دواچی بهروز / دوانی مصیب / دوستیدوكشكانی وهاب / دولتآبادی شیوا / دینوی ابراهیم / ذبیحی پروین / ذكایی محمد / رئیسدانا فریبرز / رئیسطوسی رضا / راد ترانه / راستی اسحاق / راستی مهشید / راضی حسین / راهروخ محمد / ربانی محمدصادق / ربیعزاده بهنام / رجایی علیرضا / رجایی مسعود/ رجاییان محمدجواد / رجبی فاطمه / رحمانپور / رحمانی آرش / رحمانی پردیس/ رحمانی تقی / رحمانی یاسر / رحمتی سامان /
رحیم غلامرضا / رحیمپور رضا / رحیمی زهرا / رحیمی سارا / رحیمی عباس / رحیمی نجف / رخشان محمد / رزاقی امیر / رزاقی سهراب / رزمی توحید/ رزمی مجتبی / رستمپور ندا/ رستمی صدیقه / رستمی فریده / رسولی جعفر / رسولی محمدصادق / رشیدی سمیه / رشیدی علی / رشیدی كامبیز / رضاخانی بهمن / رضازاده سحر / رضازاده مسعود / رضایی احد / رضایی اصغر/ رضایی بیوك / رضایی رضا / رضایی علی / رضایی فهیمه / رضایی كاظم / رضایی مرتضی / رضایی مریم / رضایی میترا / رضوانفر محمدامین / رضوانیان محمد / رضوی اشكان / رضوی داوود / رضوی سعید/ رضوی ناصر / رفیعی توفیق / رفیعی كیوان / رفیعی محمدحسین / رمضانزاده فیروزه / رمضانیان احسان/ رمضانییگانه بنفشه/ رنجبر محسن / رنجبر وحید / رنجبرنیا فیضالله / رهنما مهدی / روح محمدجواد/ روحانی مسعود/ روحانیان فرینحسین / روستا مصطفی/ روستایی آرش / روستایی فرزانه/ روشن میترا / ریاحی حسین / ریسمانچیان اصغر / ریسمانچیان پرویز / زارع علی / زارعپورحیدری رقیه / زارعی رضا / زارعی ساسان / زارعیقنواتی اردشیر / زالی روحالله / زاهدی قومالدین/ زراعت صیاد / زراعتكار سعید / زرافشان ناصر / زرافشان هما / زرشكی مانی/ زركشوری منوچهر / زرگر علیرضا / زرهساز جمال / زرین علی / زعیم كوروش / زكوی سیدرسول / زمانی اكبر/ زمانی علی/ زمانی محمدابراهیم / زندی فرید /زندی مرتضی / زندیان محمود / زندینیا پرویز/ زنگنه نیكزاد/ زوار محمد/ زیدآبادی احمد / زینعلی شاهین / ساخ سعید / ساداتمحمدی مجتبی/ ساریخانی علیرضا/ ساعدی صادق/ ساعی احمد
ساعی حاج محمد / ساكت موسی / سالار مهدی/ سالخورده مریم/ سالمی حسین/ سامی محمود / سبحانالهی حسین / سبحانی ژینوس / سبحانی هوشنگ/ سپنتا شاهین/ سپهر شعبان / ستاری سهیلا / ستوده نسرین / سجادی ستاره / سجادی سحر/ سجودی سهیل/ سحابی عزتالله/ سحابی فریدون / سحابی هاله / سخایی منیره / سرائیان احمدرضا / سرابندی نسیم / سرچمی محمد / سرحدی امیرحسین / سرحدیزاده زهرا / سرحدیزاده فاطمه/ سرخدوست صالحه/ سری مینا / سعادت آیدا / سعادتیان سیاوش / سعیدزاده محمود / سعیدی بیوك/ سعیدی خسرو / سعیدیپور مهدی/ سفری مسعود / سكاكی حسین / سكاكی كاظم / سلطانپور جهانگیر/ سلطانزاده فاطمه / سلطانی عبدالفتاح /
سلطانی فرزاد / سلطانی فرشاد / سلطانیآذر علیاشرف/ سلطانیه مرتضی/ سلگی محسن / سلیمانزاده مهدی / سلیمانی امیر / سلیمانی محمدجواد / سماك منوچهر/ سمیاری مرتضی/ سهامی امیررضا / سهرابی عبدالله / سوری روحالله /سوزنی حاجعلیقلی / سیاسیراد علی / سیاوشی رضا /سیدآنلو سلمان / سیدآنلو فرانك / سیدرئیسی سیدمحمد / سیدنژاد محمدعلی / سیف خسرو / سیفلو حسین / سیفی فرناز سیما سلمان / شاددلبصیر محمود / شادفر احترام / شافعی جواد / شاكری ابراهیم / شامخی تقی / شانهچی محمد /شاهاویسی حسین / شاهچراغی داوود / شاهحسینی حسین / شاهسون وحید / شاهقاسمی سیدفواد /شاهمرادلو فرهاد / شبان اسماعیل / شبان ندا / شبانی محمدحسین/ شجاع امین / شجاع علی / شجاع فهیمه / شجاعی امید/ / شجاعی علی / شجاعی منصوره / شجاعیان منوچهر / شجاعیحمزه احمد / شرفالدین جواد / شریعتمداری حسن / شریفی فرجالله / شریفیان پورا / شریفیان پوریا / شعبانی سوسن / شفیعی مهری / شكاریان بهناز / شكیبی مینا / شمشیری مهدی / شمیرانی عالمتاج /شمیرانی گوهر / شهبازی سعیده / شهرویی آرش / شهریاری محسن / شهسواری عباسقلی / شهسواری یوسفعلی / شهناصری احمد / شهوق شایا / شهیدی حسن/ شهیدی روفیا / شیخ امیر / شیخلو صابر / شیرافكن آمنه / شیرانی ساناز/ / یرخانی قانع / شیردل صادق / شیردل صدیقه / شیرمحمدی شهلا / شیرمحمدی ناصر / شیروانی انوشیروان/ شیروانی محمدجواد / شیرین محمود / صابر محمد/ صابر هدی / صابری عطیه / صابری علی / صاحبمحمدی سعید / صاحبمحمدی محمد / صادقالحسینی محمد / صادقزاده آذرخش / صادقی ارسلان / صادقی اسماعیل / صادقی آرمین / صادقی جعفر / صادقی رامین / صادقی مجید / صادقی محسن / صادقی محمد / صادقی محمد / صادقی مژگان / صادقی مسعود / صادقیان موید / صالح یادگار / صالحی احمد / صالحی ادریس / صالحی سیدعلی / صالحی مهوش / صالحی وحید / صبا معصومه / صحت لیلا / صحرایی رویا / صحفی یوسف /
صدر شادی / صدری سمیرا / صدرینیا باقر / صدیق سهیل / صدیقی ایمان / صدیقی محمد / صدیقی نادیا / صراف مهدی / صفا مهران / صفاخواه مهرنوش/ صفاریان مسعود / صفاهی علی / صفرزایی سامان / صفری بهنام / صفری رضا / صفری مظفر/ صفوی جواد / صفویه اكبر / صفیخانی یوسف/ صفیری علی / صلواتی طارق/ صمدی حمیدرضا/ صمدی معروف / صمیمی سپهر / صمیمی كیوان / صنیعی سحر / صیادی محمد / ضرغام نصرت / ضرغامی علیاشرف/ ضرغامی فریدون/ ضیایی مجید / طاعتیان نسرین / طالبنیا نجمه / طالعی علی/ طالقانی اعظم/ طالقانی طاهره/ طاهری سیامك / طاهری فرزانه / طاهری كاظم/ طاهری ناصر / طبرسا تقی / طلوعی مانا / طهماسبی سوسن / طیبات نرگس / طیرانی امیر / ظهوری طاهره / ظهوریمهریزی لیلا / عابدزاده هاشم / عابدی كریم / عابدی هما / عابدین ابوالفضل / عابدین خورشید/ عادل مهدی/ عالینژاد پریسا/ عامری محسن / عبادی محمود / عباسزادگان سیدجعفر / عباسزاده مهدی / عباسزاده مهران / عباسقلیزاده محبوبه/ عباسی باقر/ عبدالهی جاسم / عبدی سعید / عبدی علی/ عدلگستر صدف/ عرب رضا/ عربشاهی مهدی / عربی محمدرضا / عرفانطلب عبدالله / عروجی میثم/ عزتزاده حسین / عزیزپناه ثریا/ عزیزیبنیطرف یوسف/ عسگرپور مسعود / عسگری ابراهیم/ عسگری سمیر/ عسگری سید/ عسگری علی / عسگریزاده راحله/ عسگریزاده غزاله / عسگرینژاد حمیدرضا/ عشایری حسن/ عطوفت رویین/ علایی باقر / علوی امیرحسین /علوی بهروز /علوی حسین / علوی علی/ علیاكبری دانیال/ علیبابایی مهین/ علیپور محمدحسن / علیجانی رضا/ علیخانی محبوبه/ علیدادیانی عماد/ علیزاده حسن/ علیزاده عطا/ علیشاه شهاب / علینژاد بهروز/ عمرانی محمود/ عمویی محمدعلی/ غضنفری اكبر / غضنفری شاهرخ/ غفارزاده محمدحسین / غفارینیا مسعود/ غلامی شهناز/ غلامی محمد/ غنچهای رامین/ غیاثی فرزانه / غیاثیان روشنك / فاتح پرستو / فارسی سیاوش/ فاضلی مصطفی / فامیلی ایراندخت/ فامیلی نسرین / فانی حمید / فانی رضا/ فانیزاده پروانه / فایضپور علی / فتاحپور كریم/ فتاحپور مصلح/ فتحالهی بابك/ فتحی فردیس / فخرزاده مهدی / فدایی محمد / فرامرزیان آزاده / فربد ناصر / فرجاد شهلا / فرجالهی كاظم / فرجپور ادریس / فرجی كامران/ فرحبخش فرزاد/ فرخزاد پوران / فردوسی خلیل / فرزانجو نازنین / فرزانجو یاسمین/ فرزدی غفار / فرشاد محسن / فرصتی رضا/ فرمانبر بهناز/ فرنگی آیدین / فرهادپور لیلا / فرهادی فرهاد / فرهنگخواه فاطمه/ فرهودینیا حسن / فرهومند نسرین/ فروزانفر شهلا
/ فرید سمیه / فرید فرانك/ فرید منوچهر/ فریدی ناصح / فریدیحیایی علی/ فضلعلی معصومه/ فقهی جهانگیر / فقیرزاده صادق/ فقیهسلیمانی رامین/ فلاح ابوالفضل/ فلاح بحیرا/ فلاححجت انصاری ارسلان / فلاحزاده سعید / فلاحی حجتالله / فنائیان معصومه/ فنیپور اصغر / فیاضی بهرام/ فیروزی حسین / فیروزی سامان / فیروزیان مجید/ فیضاللهزاده سعید/ فیضپور محمود / فیضی موسی / فیضیپور علی / قائممقامی محمد / قادری امیر / قادری علی/ قادری كوروش / قاسمی اختر / قاسمی رضا / قاسمی مصطفی / قاسمی نجمه / قاسمیان عباس / قاسمیانی صلاحالدین/ قاسمیكرمانشاهی كاوه/ قاسمینژاد سعید / قامت امین / قایمالصباحی عباس / قدیانی حسن/ قدیرزاده سجاد/ قدیری علی / قدیری لقمان/ قدیریاصل باقر/ قدیریان رسول/ قراباغی علیرضا/ قربانپور فرشاد/ قربانینژاد مسعود / قشلاقی قاسم/ قلیان بهنام/ قلیزاده الهه/ قلیزاده حامد/ قلیزاده سیامك/ قلیزاده علی/ قلیزاده فریده / قلیزاده محسن / قمیزاده عبدالحسین/ قنبرپور لیدا/ قهاری نظامالدین/ قهقانی آرمین/ قوامشهیدی سیدحسن / قوامی اجلال / قوامی ناصر/ قیصوندی اشكان/ كارگشا رحمان/ كاظمی محمد/ كاظمیان مرتضی /كاظمینیا فرشین /كاكایی پریسا / كاویانی هما / كبودوند تونیا/ كبودوند محمدصدیق/ كبیری مریم / كبیری یوسف/ كتابنویس حسین / كحالزاده هادی / كرامی بهنام / كربلایی علی/ كرمانی علیرضا/ كرمی محبوبه / كرمی مقصود/ كرمی نسیم/ كریم ژرژ/ كریمالدین سهراب/ كریمالدینی شهلا / كریمالدینی شهلا / كریمالدینی صغرا / كریمی پوران / كریمی علی/ كریمی كبری/ كریمی محمد / كریمی مهدی / كریمی وحید / كسرایی محمدرضا/ كسروی فرید/ كشاورز مرسده/ كشاورزنیا نوشین / كشتكاری افشین / كشكولی فریدون / كلارستقی علی/ كلانی علی/ كلبادینژاد اصغر / كلبادینژاد سجاد / كماسی سارا / كمالی الهه/ كمالی فرناز / كمانگر فردین / كمیجانی سعید / كمیلیان ناصر / كهرم اسماعیل/ كهزادی پروین/ كوراوند محمد/ كوشكی داوود / كوهی آرش / كیانی بهناز / كیانی نژاد امین / گرانی اسحاق / گرجی ندا / گردان یزدان / گرشاسبی امیر / گرگین محمود/ گلاب سامان / گلرو مهدیه / گلستانه فرانك/ گلستانی میثم/ گلشیری باربد/ گلكار نیلوفر / گلمرادی لعیا / گل نراقی رضا / گنج بخش امیرحسین / گنجی ابوالفضل/ گوارایی فاطمه/ گودرزی وحید / لدنی مسعود / لطفی پور رضا / لطیفی توحید / لطیفی نوید/ لعلمی علی/ لقمانی سارا/ لقمانی معصومه / لگزیان جواد / لگزیان مجید/ مؤیدزاده مهدی/ مالك مریم / مبشری پریوش/ مجاهد حسین / مجتهدی حسین / مجد مریم/ مجنونیان باریس/ مجیدی احسان/ /محبوب احسان / محبوب عفت/ محبوب مریم / محجوب فرزانه/ محرانی بهزاد/ محسنپور ساناز/ /محسنپور غزال / محسنی شهناز/ محسنی فرهاد / محسنی مهدی/ محمد احسان/ محمدباقرپور حامد / محمدپور عفت/ محمدعلیزاده همایون/ /محمدی راحله / محمدی سلیمان/ محمدی سهیل/ محمدی سیاوش / محمدی فرهاد/ محمدی نرگس / محمدی نعمت/ محمدی نوشین/ محمدیاردهالی محمد/ محمدیان الهام / محمدیان مهدی / محمودجانلو مصطفی / محمودعلیلو مجید/ محمودینژاد مهدی/ مخبر سیمین/ /مخبر فرزین / مختاری محمد/ مختاری محمود / مخدوم مجید/ مداح هما/ مدادی احمد / مددزاده شبنم / مددی مجید / مددی نسرین/ مدرسی روحالله/ مدرسی فرید/ مدنی اشكان / مدنی حسین / مدنی سعید / مدیحی ماشاءالله/ مرادویسی بلال / مرادی سوران/ مرادی مراد/ مرتاضی مینو / مرتاضیلنگرودی مرضیه/ مرعشی سیمین/ مركزی آتنه / مروتی سیامك / مزارعی حامد/ مزرعه نسرین/ مسافر مهدی / مستوفی عبدالحسین / مسجدی فاطمه / مسعودی شیوا/ مسعودی منصوره/ مسكین پیمان/ مشاور بیژن / مشایخی ابوذر / مشایخی اكبر/ مشایخی بهروز/ مشرفزاده عمید / مشوش مینا/ مصائبی صدیقه/ مصباح اكرم / مصباح ضیا / مصفا مرتضی / مطلبزاده عالیه/ مطهری پویا/ مظفر محمدجواد/ مظفری كاوه / معتمدی حمیده / معصومخانی آذر/ معصومی احمد/ معصومی مازیار / معصومی یاسر/ معظمی رضا / معین نصیر / مفیدی بدرالسادات / مقامی مهران/ مقدسزاده محسن/ مقدم خدیجه/ مقدم رضوان / مقدم سولماز / مقدم صدیقه / مقدم مرتضی/ مقدم وجیهه/ مقیمی علی/ مكتبی همایون/ ملا مصطفی / ملازمی میلاد / ملالی مهرو / ملك مریم/ ملكاحمدی بیژن/ ملكپور حمیرا / ملكپور شهرزاد/ ملكپور هوری / ملكقاسمی منوچهر / ملكی سجاد / ملكی صمد/ ملكی عمار/ ملكی مجید / ملكی محمد / ملكینیا نسرین / ملیحی علی / ممیزی هرمز / منبری سامان/ منتظرحقیقی حسین/ منتظرحقیقی رضا/ منزه حامد / منزه حمید/ منزوی محمداسماعیل / منصوری حسام / منصوری قدرت / منصوری قدرتالله/ منصوریبروجنی محمد/ منفرد اشكان / منیرواقفی حسین / منیری ساسان / مهاجر فیروزه/ مهدیان نیلوفر/ مهدیزاده بابك/ مهدیزاده بهروز/ مهدیزاده رضا / مهرانی بهزاد / مهردیبا / موحدی حسام / موسوی بابك/ موسوی زهرا/ موسوی زهره/ موسوی علیرضا / موسوی كاوه / موسوی محسن / موسوی محمد / موسوی محمد / موسویان سیدحسین/ موسویخویینی سیدعلیاكبر/ موسوینسب اتابك/ موگویی امیرمسعود/ مولایی كامران / مولایی یوسف / مومنی شیرین/ مومنی عبدالله / میثمی طاهره / میرحاج ناهید/ میرزا مریم/ میرزاده وحید / میرزاكوچكی بهنام / میرزایی احمد/ میرعظیمی نعمتالله/ میرمیرانی جادی / میزبان ساسان/ میكاییلی محمدمهدی/ میلانی محمد/ مینو اصغر/ نادری سعیده/ نادری نینا / نادعلی سیامك / نارنجی حجت / نارویی دینمحمد / ناریانی امیرالله/ ناصری هوشنگ / ناطقی اسماعیل / ناطقی مهدی / نامجو حمدالله/ نبوی سیدضیاالدین/ نجارباشی حجت / نجداحمدی تارا / نجدی یوحنا/ نجفی مجتبی/ نخعی امیرعباس/ نسییمینایی آصف / نصرالهی ناصر / نصیریاقبالی آرش / نظری امین / نظری محمدعلی/ نظری مسعود/ نعمتاللهی پویا / نعمتزاده زینب / نعیمی سعید / نقیپور علیاكبر/ نقیپور محمدحسین/ نكوروح محمود/ نكویی سیروس / نمازی بهرام / نوربخش محسن/ نوربخش محسن/ نوری ارشیا/ نوریزاده حسین/ نوریفر نوید/ نوفرستی مرتضی / نیایی الهام / نیكانجام شیدا/ نیكبخت حسن / نیكنام سجاد/ نیكنام سجاد/ نیكنژاد مجتبی
نیكونسبتی علی / نیكویی سعید / نیماوری ابوالفضل / نیماوری داریوش/ واحدی بهرام/ واعظیپور علی/ وحیدمنش عطیه/ وخشوپور سیمین/ وفائی افسانه / وفائی محمدرضا / وفائی مصطفی / وفائی مهدی / وفقی علی / وكیلنژاد مولود/ ولایتی فلاح/ ولیان زینب/ ولیبیك/ ولیبیك جلیل/ ولیزاده سمیه / وهداد مریم/ هادی مجتبی/ هاشمی جمال / هاشمی حامد / هاشمی سپیده / هاشمی سورنا/ هاشمی علی/ هاشمی فرید/ هاشمی محمد/ هاشمی مرسده / هاشمی ناصر / هاشمی وحید/ هدایت بهاره/ هدایتی سیدهاشم/ هرویان مهدی/ همایونی عباس / هماییراد عنایت / همتی مراد / هنرپرور محمد/ هنری علی/ هوشمند احسان / هیزمی صاحب / یاری بیتا/ یاوری رحیم/ یحیایی علیفرید / یزدانپرست بهمن / یزدانپناه محمدرضا / یزدانی حنیف/ یزدانی سحر/ یزدانیپور احمد/ یزدانیپور حنیف / یزدی ابراهیم / یزدی كاظم/ یعقوبنژاد سعید/ یكتا حبیب/ یكتا فراز/ یگانلی میرمحمود/ یمینی پروین / یوسفی آتیه / یوسفی ثریا / یوسفی حمزه/ یوسفی رمضان/ یوسفی شكرالله/ یوسفی مریم/ یوسفیاشكوری حسن / یوسفیانآرانی حسن
                   نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:
نظر شما پس از بازبینی توسط مسؤلين سايت منتشر خواهد شد


صفحه اول

نسخه مناسب چاپ

صفحه اول