سايتهای مرتبط logo

سايتهای مرتبط


كانون مدافعان حقوق بشر
فعالان حقوق بشر در ایران
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک
حقوق سبز
مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران
کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران
جمعیت ایرانی حقوق بشر
فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاى شمالى
بنیاد عبدالرحمن برومند
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
(خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ( هرانا
كانونِ نويسندگانِ ايران
انجمن صنفی روزنامه نگاران
تغيير برای برابری
مدرسه فمینیستی
کانون زنان ايران
ميدان زنان
شيرين عبادي
عمادالدين باقي
کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - سوئد
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کانون زندانيان سياسی ايران - درتبعيد
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
گذار (نامه‌ای درباره‌ی دموکراسی و حقوق بشر در ایران )
خانه پناهجو
حمايت از کودکان خيابانی


بين المللی

شورای حقوق بشر سازمان ملل
کميساريای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد-تهران
ديده بان حقوق بشر
عفو بين الملل
فدراسيون بين الملی جوامع دفاع از حقوق بشر
فدراسيون بين‌المللي هلسينكي در مورد حقوق بشر
سازمان جهانی منع شکنجه
سازمان اصلاحات جزايی بين المللی
خبرنگاران بدون مرز
شبکه بین المللی خبرنگاران
خانه آزادی
ديوان اروپايي حقوق بشر
كميته‌ي اروپايي منع شكنجه‌
جوانان برای حقوق بشر
(Österreich) اتريش

صفحه اول

صفحه اول