logo_Committee
به مناسبت روز جهانی کارگر
گزارشی در باره نقض حقوق کارگران در سال ۱۳۸۷
" فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی“
جمعه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸ مه ۲۰۰۹

kargaran_zendani87.jpg
نهادهای مدافع حقوق بشر!
ايرانيان مدافع حقوق بشر!

به مناسبت ۱۱ ارديبهشت (اول ماه می) روز جهانی کارگر و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، „ فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی „ گزارش سالانه خود پيرامون وضعيت کارگران در ايران را به اطلاع عموم می رساند.

با توجه به سانسور حاکم بر مطبوعات و رسانه های خبری ايران و عدم مصونيت فعالين حقوق بشری، سياسی، اجتماعی و فعالين جنبش های زنان، دانشجويی و آزاد نبودن تشکلهای مستقل کارگری، طبيعتا اين گزارش دارای کمبودهايی می باشد و نمی تواند در برگيرنده تمامی موارد نقض حقوق کارگران در ايران باشد.اين گزارش فاصله زمانی اول فرودين تا آخر اسفند ۱۳۸۷ را در بر می گيرد.

خلاصه گزارش به اين شرح است:


· ضرب و شتم ۱ مورد
· بازداشت ها ۵۲ مورد
· احضار به دادگاه و يا نهادهای امنيتی ۲۹ مورد
· بازجويی ها ۸ مورد
· محاکمات ۱۱ مورد
· احکام صادر شده توسط دادگاهها ۱۹ مورد
· صدور قرار وثيقه جهت آزادی ۸ مورد
· جلوگيری از اجرای مراسم ۲ مورد
· تجمعات اعتراضي ۶۴ مورد
· مرگ در حين کار ۵۱۲ مورد
· کودکان کار ۱.۷۰۰.۰۰۰
· عدم پرداخت حقوق ۴۴۸.۲۲۳ نفر
· اخراج از کار ۶۶.۵۳۴ مورد

در ارتباط با اين گزارش چند نکته قابل ذکر است:

ـ در سال گذشته نقض گسترده حقوق کارگران در ابعادی وسيع ادامه داشت. بازداشت، بازجويی، محاکمه، صدور حکم زندان، شلاق و محرويت از فعاليتهای صنفی مستقل فعالين کارگری همچنان ادامه دارد.

ـ مرگ کارگران به علت نبود امکانات ايمنی لازم در محيط کار افزايش يافته است.

ـ اخراج وسيع کارگران رسمی و قراردادی بدون برخورداری از مزايای قانونی تبديل به يک روند عمومی شده است. در تاريخ ۲۵ فروردين رجبعلی شهسواری رئيس اتحاديه کارگری کارگران پيمانی و قرار دادی گفت: بيش از ۵۰ هزار کارگر قرار دادی در سراسر کشور در روزهای آغازين سال ۸۷ از کار اخراج شدند. همچنين محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی در تاريخ ۲۴ آبان ماه اعلام کرد:۲۵۳ هزار نفر کار خود را از دست داده اند. حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر در تاريخ ۲۳ اسفند اعلام کرد: در چند ماه اخير ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند و ۹۰ در صد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بيکاری محدويت دارند. بستن قرار دادهای روز مزدی توسط شرکتهای پيمانکاری و پرداخت حقوق کارگران با تاخير بسيار زياد، از ديگر مشکلات کارگران در سال گذشته بود.

ـ برخلاف قوانين (ILO) يک هيئت انتصابی از سوی وزير کار و امور اجتماعی به جای نمايندگان واقعی کارگران ايران به جلسه سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو اعزام گرديده است.

متن کامل گزارش وضعيت کارگران در ايران در سال ۱۳۸۷ به شرح زير است:

بين المللي
۱ ـ سازمان عفو بين الملل، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار اطلاعيه مشترک خطاب به مقامات ايرانی خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط محمود صالحی و منصور اسانلو شدند. در اين بيانيه آمده است محمود صالحی يک زندانی وجدان است و نيازهای پزشکی دراز مدت دارد. اين نهادها قبلا در روز ۶ مارس از اعضای خود خواسته بودند برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو تلاش کنند.(اخبار روز ۵/۱/۸۷)

۲ ـ رئيس حزب چپ سوئد طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران نوشت: ما از وضعيت فرزاد کمانگر مطلع شده ايم، يک معلم و فعال حقوق بشر کرد بشدت مورد شکنجه قرار گرفته است. فرزاد کمانگر بدون هيچ شانسی برای دفاع در مقابل اتهامات نابجا به مرگ محکوم شده است. شيوه رفتار با مردم بشدت بی رحمانه و آزار گرايانه است و بر خلاف قانون و معاهدات بين المللی حقوق بشر است. ما قويا در مقابل رفتار بسيار ناعادلانه با فرزاد کمانگر معترض هستيم. او بايستی فورا آزاد شده و برای معالجات پزشکی به بيمارستان برده شود.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲/۳/۸۷)

۳ ـ دبير کل فدارسيون جهانی اتحاديه معلمان طی نامه ای خطاب به مقامات دولت ايران خواستار توقف حکم اعدام فرزاد کمانگر شده است. فدراسيون جهانی اتحاديه های معلمان بيش از ۳۰ ميليون عضو را در ۱۷۱ کشور نمايندگی می کند و دفتر مرکزی آن در بروکسل پايتخت بلژيک می باشد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۱/۳/۸۷)

۴ ـ اوليا علی بيگی نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که به نمايندگی از سوی وزارت کار در اجلاس سازمان بين المللی کار(ILO) شرکت کرده بود، اعلام کرد: امسال نيز مانند سالهای گذشته اعتراضاتی نسبت به ايران شد. در اجلاس امسال ايرادی به ايران گرفتند که مربوط به زندانی شدن منصور اسانلو و تشکل سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بود. در اين اجلاس بيانيه ای عليه ايران در مورد زندانی بودن منصور اسانلو، آزاد نبودن تشکلهای مستقل کارگری و اخراج فعالين سنديکايی امضا شد.(ايسنا ۲۶/۳/۸۷)

۵ ـ فدراسيون جهانی کارگران در بخش های صنايع کشاورزی، مواد غذائی، هتلداری، رستوران، توزيع مواد غذائی و تنباکو "آی يو اف" به نمايندگی از ۳۷۳ اتحاديه کارگری و سنديکا در ۱۲۱ کشور حمايت کامل خود را از مبارزه صنفی کارگران برای دريافت دستمزد، تشکيل سنديکا و حقوق مدنی شان اعلام کرد. دبيرکل اين فدراسيون جهانی کارگران در نامه ای خطاب به کارگران شرکت نيشکر هفت تپه نوشت: اين حق همه کارگران است که آزادانه به سازمانهای کارگری بپيوندند و با کارفرمايان خود بطور دسته جمعی مذاکره کنند. اين حق به علت اينکه در اسناد بين المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است به عنوان قانون بين المللی ضمانت اجرائی دارد. دبير کل فدراسيون جهانی کارگران تائيد کرد: هيچ شرکت، مدير و دولتی نمی تواند کارگران را از اين حق محروم کند. وی افزود: شما کارگران هفت تپه با ايجاد سازمان خود و مستقل از دولت، امکان دستيابی فعالانه به حقوقتان را فراهم کرده ايد زيرا هر سازمان مستقلی، چالشی عليه خود کامگی است. مبارزه شما مبارزه ساده ای نيست اما من قول می دهم که شما از حمايت همه اعضای اتحاديه های کارگری اين فدراسيون بهره مند خواهيد بود. (راديو فردا ۱۲/۴/۸۷)

۶ ـ در نود و هفتمين کنفرانس بين المللی کار(ILC) که با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولتهای ۱۸۱ کشور عضو سازمان بين المللی کار (ILO) در شهر ژنو سوئيس برگزار گرديد، کميته آزادی انجمن آن سازمان پس از رسيدگی به شکاياتی که از سوی سازمان بين المللی کارفرمايان (IOE) در رابطه با دخالت دولت ايران در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ايران ارائه شده بود، با تصويب شورای حکام آن سازمان توصيه های محکمی را به دولت ايران ابلاغ نمود، که شامل موارد ذيل می باشد: ۱. خودداری دولت از دخالت در امور داخلی تشکلهای کارفرمائی و نيز عدم مداخله در انتخاب آزاد نمايندگانشان و جلوگيری از مواردی که مغاير با اصول آزادی انجمن ها می باشد. ۲. خود داری از نگاه جانبدارانه نسبت به يکی از تشکل های کارفرمائی در مقابل ديگر تشکل های کارفرمائی. ۳. انجام اقدامات لازم جهت اصلاح قوانين و مقررات موجود به طوری که حق انتخابات نمايندگان تشکل های کارگری و کارفرمائی به شکلی آزاد و بدون ممانعت مسئولين دولتی تضمين شود. ۴. انجام اقدامات فوری برای اصلاح قانون کار کشور به طوری که تضمين نمايد اصول آزادی انجمن ها برای همه کارفرمايان و کارگران، حقوق شناخته شده ای می باشند. ۵.انجام اقدام لازم جهت ثبت مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ايران و دادن تضمين نسبت به اينکه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ايران بدون هيچ گونه اذيت و آزاری بتواند فعاليتهای خود را ادامه دهد. (دسترنج ۲۵/۴/۸۷)

۷ ـ کنگره اتحاديه های کارگری انگلستان طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به صدور احکام دادگاهی بر عليه فعالان کارگری در ايران و همچنين نحوه برخورد با اتحاديه های کارگری اعتراض کرد. در اين اطلاعيه همچنين نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان سياسی-مدنی از جمله فرزاد کمانگر و دستگيری حسن قربانی و کاوه رستمی اعتراض نمودند. در پايان خواهان آزادی منصور اسانلو رئيس سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه، لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر شده اند. (اخبار روز ۵/۶/۸۷)

۸ ـ استوارت هوارد دبير کل فدراسيون بين المللی حمل و نقل، با انتشار بيانيه ای بازداشت عليرضا ثقفی را محکوم کرد.(راديو فردا ۷/۶/۸۷)

۹ ـ پل مويست رئيس اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا طی نامه ای به رئيس جمهور ايران اعلام کرد: اخبار مربوط به صدور احکام تازه زندان و شلاق عليه فعالين کارگری در ايران انزجار ما را برانگيخته است. سوسن رازانی، شيوا خيرآبادی، عبدالله خانی، سيد غالب حسينی و خالد حسينی فعالان کارگری به زندان و شلاق محکوم شده اند. در اين نامه همچنين درخواست شده که منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد از زندان آزاد شود. در اين نامه آمده است: ما از شما می خواهيم همه اتهامات و احکام عليه فعالين کارگری در ايران را پس بگيريد. (اخبار روز ۱۱/۶/۸۷)

۱۰ ـ فرد ون لی وون دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل که بيش از ۳۰ ميليون معلم از ۱۷۱ کشور در آن عضويت دارند، در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد از سرکوب اعضای اتحاديه معلمان در ايران ابراز نگرانی عميق کرد. وی در اين نامه بازداشت و زندانی کردن ۳۷ تن از معلمان و اعضای کانون های صنفی را که قصد شرکت در جلسه روز ۲۶ شهريور را داشتند محکوم کرده است. نامبرده بازداشت فعالان حقوق معلمان را نقض حقوق بشر دانست.(راديو فردا ۳/۷/۸۷)

۱۱ ـ اتحاديه جهانی معلمان با سی ميليون عضو در سراسر جهان، کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری و سازمان عفو بين الملل مشترکا خواستار لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر شدند.(راديو فردا ۷/۹/۸۷)

۱۲ ـ اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای از وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است.در اين بيانيه اتحاديه اروپا از ايران خواستار لغو مجازات اعدام، عدم برخورد با اقدام مسالمت آميز و قانونی زنان مدافع حقوق بشر و فعالان صنفی و پايان دادن به فشارهای وارده بر آنها، تضمين شرايط مناسب برای همه زندانيان، از جمله مراقبت های پزشکی برای منصور اسانلو رئيس شرکت واحد اتوبوسرانی، تضمين شرايط مناسب و قانونی بازداشت حسين درخشان وبلاگ نويس و اقدام برای آزادی اين افراد شده است. در کنار ۲۷ کشور عضو اتحاديه، کرواسی، مقدونيه، مونته نگرو، ايسلند، صربستان، نروژ، اوکراين، مولداوی و ليختن اشتاين نيز از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ابراز نگرانی کرده و جزو امضاءکنندگان اين بيانيه هستند.
(راديو فردا ۱/۱۰/۸۷)

۱۳ ـ اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران با ارسال نامه ای خطاب به رهبر و رئيس جمهور، جمهوری اسلامی ايران دستگيری محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و بيژن اميری کارگر خودروسازی و عضو هئيت کوهنوردی کارگران را محکوم کرد. در اين نامه آمده است: ما ضمن محکوم کردن دستگيری اين فعالين کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط محسن حکيمی و بيژن اميری هستيم و در اين زمينه به سهم خود تلاش خواهيم کرد. تمامی فعالين کارگری دستگير و زندانی شده از جمله منصور اسانلو و افشين شمس بايد فورا آزاد گردند. (عصرنو ۵/۱۰/۸۷)

۱۴ ـ جوليا سوسا دبير سنديکاهای آرژانتين طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد: فعالان اتحاديه های کارگری و حقوق بشر در سرتاسر جهان بار ديگر از شنيدن دستگيری ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، نگران شده اند. اين نخستين بار نيست که مسئولين ايرانی طی تعطيلات کريسمس اقدامات ناعادلانه ای را عليه تشکيلات واقعی کارگری اعمال نموده اند. کمتر از يک هفته پيش محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و بيژن اميری از کارگران خودروسازی کارخانه پارس خودرو توسط پليس مخفی بازداشت شده اند. بدون شک دولت ايران از فشارهای مداوم بين المللی بر خود نسبت به تخطی از پيمان های ILO همچون آزادی تشکل و حق قرار دادهای دسته جمعی کاملا آگاه می باشد. ما از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهيم تا بدون قيد و شرط ابراهيم مددی، محسن حکيمی، بيژن اميری، منصور اسانلو و فرزاد کمانگر را آزاد نمايند. همچنين کنفدراسيون اتحاديه های کارگران راه آهن ژاپن، اتحاديه کارگران حمل ونقل امريکا، اتحاديه ترابری اتريش و کنفدراسيون سراسری کارگران انگلستان با انتشار بيانيه های بازداشت ابراهيم مددی را محکوم کرده و از مقامات ايرانی خواسته اند بدون قيد وشرط ابراهيم مددی و ساير فعالين کارگری را آزاد کنند.
(سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۷/۱۰/۸۷)

۱۵ ـ ديويد کاکرافت دبير کل فدراسيون جهانی حمل و نقل با انتشار نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور، جمهوری اسلامی ايران بازداشت و تماس های تلفنی بی رويه توسط نهادهای امنيتی با فعالين کارگری را محکوم کرد. نامبرده خواستار آزادی بی قيد و شرط فعالين کارگری از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددی، بيژن اميری، محسن حکيمی و فرزاد کمانگر شد.(سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ۷/۱۰/۸۷)

۱۶ ـ ژان فرانسوا کورب رئيس ث.ژ.ت، سنديکای عمومی کارگران فرانسه در نامه ای به سفير جمهوری اسلامی ايران در فرانسه نوشت: بار ديگر اعتراض و تقبيح خود را بخاطر نقض حقوق سنديکايی وتلاش دولت ايران جهت سرکوب سنديکاليسم مستقل اعلام می داريم. ث.ژ.ت از دستگيری ابراهيم مددی، محسن حکيمی و بيژن اميری اطلاع يافت و قاطعانه رفتار دولت در جهت خفه کردن سنديکاليسم مستقل با اعمال زور توسط قوای دولتی را محکوم می کند. ما خواهان آزادی بدون قيد وشرط تمامی فعالين سنديکای از جمله منصور اسانلو دبير کل سنديکای شرکت واحد و لغو هرگونه تعقيب قانونی عليه آنها می باشيم. (اخبار روز ۲۴/۱۰/۸۷)

۱۷ ـ رئيس فدراسيون اتحاديه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر پاکستان طی نامه ای خطاب به رهبر، رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، به موج جديد دستگيری و سرکوب فعالين کارگری در ايران اعتراض کردند. در اين نامه با اشاره به بازداشت و مدت محکوميت منصور اسانلو، افشين شمس، فرزاد کمانگر، محسن حکيمی، بيژن اميری، ابراهيم مددی، پدرام نصراللهی، بختيار رحيمی، نوشته شده: فدراسيون اتحاديه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر توجه شما را جلب می کند که تعداد زيادی از فعالان کارگری در ايران بخاطر فعاليتهای کارگری به حبس های تعليقی محکوم شده اند و يا در حال دادگاهی شدن هستند و يا از کار معلق و يا اخراج شده اند. بنابراين ما قويا همه اين بازداشتها و سرکوب فعالين و تشکلات کارگری در ايران رامحکوم می کنيم و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمام کارگران بازداشتی هستيم. ما همچنين از حکومت ايران می خواهيم که حقوق کارگران مبنی بر سازمان تشکل، تجمع و اعتصاب را محترم شمرده و به آزار و ستم نسبت به فعالين کارگری خاتمه داده و در امور مربوط به تشکلات مستقل کارگران مداخله ننمائيد. (اخبار روز ۲۶/۱۰/۸۷)

۱۸ ـ بازداشت اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و سپس بازداشت علی نجاتی رئيس اين تشکل مستقل کارگری اعتراض هايی در ايران و جهان بدنبال داشته است. کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری با ۱۷۰ ميليون عضو به عنوان بزرگترين تشکل کارگری جهان با انتشار بيانيه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران نسبت به سرکوب فعالان کارگری سنديکای شرکت نيشکر هفت تپه در ايران اعتراض کرد. در اين بيانيه دبيرکل کنفدراسيون نوشت فعالان کارگری بازداشتی بايد آزاد شوند و تهديد اين فعالان بخاطر فعاليت های قانونی شان بايد پايان يابد. مسئول حقوق بشر اين تشکل گفت: ما از سازمان بين المللی کار آی ال او خواسته ايم تا به سرکوب فعالان کارگری از سوی دولت ايران اعتراض کند و از تهران بخواهد ضمن احترام گذاشتن به تعهدات بين المللی خود، به اين سرکوب ها پايان دهد. همچنين سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای از علی نجاتی به عنوان زندانی عقيدتی نام برده که بدليل تلاش برای استفاده از حق آزادی بيان و تشکل يابی بازداشت شده است. اين سازمان حقوق بشری خواستار خوش رفتاری با علی نجاتی و آزادی فوری اين فعال کارگری شده است.(راديو فردا ۲۶/۱۲/۸۷)

اخبار
۱۹ ـ رئيس انجمن صنفی کارگران تخليه و بارگيری بندر خمينی گفت: ۱۵۰۰ کارگر در بخش تخليه و بارگيری بندر خمينی مشغول بکار هستند. باوجود ۴۰ تا ۵۰ سال کار سخت و زيان آور، تنها ۸ تا ۱۰ سال سابق بيمه دارند. وی افزود: کارگرانی وجود دارند که بدليل نداشتن مستمری تامين اجتماعی در سن ۸۰ سالگی هنوز هم کار می کنند. او گفت: دستمزد کارگران ناعادلانه است، هر کارگر در ازای تخليه هرتن کالا ۳۱۰ تومان دستمزد دريافت می کند. در بنادر کشور بدليل شرايط ويژه کار، حوادث در حين کار و نقض عضو کارگر زيادی اتفاق می افتد که کارگران بدليل بيمه نشدن، از هيچ حمايتی برای درمان برخوردار نمی شوند. وی ادامه داد: سازمان تامين اجتماعی عامل اصلی تضييع حقوق بيمه ای کارگران تخليه وبارگيری کشور است.(دسترنج ۲۷/۱/۸۷)

۲۰ ـ نظام علی نادری عضو شورای اسلامی کار کارخانه لاستيک البرز پس از ۱۱ روز از زندان آزاد شد. وی در جريان اعتراضات کارگری بهمراه گروهی از همکاران خود بازداشت شده بود.(دسترنج ۴/۲/۸۷)

۲۱ ـ حسن صادقی معاون امور استانهای خانه کارگر اعلام کرد: ۶۷ درصد جمعيت کارگران را کارگران قراردادی و پيمانی تشکيل می دهند. همچنين پرويز مرادی نايب رئيس اتحاديه کارگران قرار دادی و پيمانی کشور گفت: کارگران قرار دادی امنيت شغلی ندارند.(دسترنج ۸/۲/۸۷)

۲۲ ـ بدستور عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر و رئيس فراکسيون کارگری مجلس هفتم نيروهای پليس امنيتی و انتظامی مانع ورود فعالين کارگری به ورزشگاه "خيريه عمل" در منطقه پونک شدند. بمناسبت روز جهانی کارگر مراسمی از سوی خانه کارگر برگزار گرديد، ولی به حدود صد نفر از کارگران عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای نقاشان،فلزکاران و مکانيک و جمعی ديگر از فعالان کارگری در کميته پيگيری و هماهنگی اجازه ورود به مراسم داده نشد.(دويچه وله ۱۳/۲/۸۷)

۲۳ ـ سعيد حضرتی از کارگران بازداشت شده در روز جهانی کارگر در منطقه عسلويه از زندان آزاد شد. جوانمير مرادی و طاها آزادی همچنان در بازداشت بسر می برند.(دسترنج ۱۶/۲/۸۷)

۲۴ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد گفت: اعتبار شوراهای اسلامی کار ۱۳ واحد توليدی صنعتی بزرگ بروجرد پس از اتمام دوره تمديد نشده و هم اکنون تمامی کارخانه ها فاقد اين تشکل قانونی هستند. اداره کار بروجرد از تمديد حق فعاليت شوراهای اسلامی کار خودداری می کند و ۲۰۰۰۰ کارگر از حق داشتن شورا محروم هستند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)

۲۵ ـ نعمت الله محمدی رئيس انجمن صنفی کارگران تخليه و بار گيری بندر خمينی اعلام کرد: تحريم اقتصادی امنيت شغلی ۲۰۰۰ کارگر تخليه و بارگيری را در معرض تهديد قرار داده است. نامبرده گفت: در سه ماهه اول سال ۸۶، ۲۴۴ کشتی وارد بندر خمينی شدند که اين ميزان با کاهش ۵۰% در سه ماهه نخست سال جاری به کمتر از ۱۵۰ کشتی رسيده است. وی افزود: کاهش ورود کشتی به اين بندر طی ماه گذشته باعث بيکاری ۲۰۰۰ کارگر در ساعاتی از شبانه روز شده که اين مهم کاهش حقوق دريافتی کارگران را به همراه داشته است.(دسترنج ۲۸/۳/۸۷)

۲۶ ـ محمد گودرزی دبير اجرائی خانه کارگر بروجرد اعلام کرد: با واگذاری کارخانه های نساجی بروجرد به بخش خصوصی و شرکتهای پيمانکاری، کارگران نيز همانند کارخانه به اين شرکتها واگذار می شوند تا در قابل کارگران قراردادی يکی پس از ديگری اخراج شوند. تاکنون بسياری از کارگران با سابقه در قالب نيروهای قراردادی از کار اخراج شده اند. با توجه به قراردادی شدن کارگران، اشتغال ۱۵۰۰ کارگر کارخانه های نساجی بروجرد در معرض خطر جدی قرار دارد. (دسترنج ۱۱/۴/۸۷)

۲۷ ـ در ادامه اعتصاب غذای کارگران ايران خودرو، شب گذشته کارگرانی که در سالن سمند مشغول بکار بودند با تهديد مسئولان مجبور به شکستن اعتصاب غذای خود شدند. در سالن سمند حداقل ۳۰ تا ۴۰ مامور حراست و عامل نيروی انتظامی برای کنترل ۱۵۰ کارگر حضور داشتند. از زمان آغاز اعتصاب در ايران خودرو افراد ناشناس بيشتری با پوشش لباس کار در جمع کارگران به ويژه سرويس های رفت و آمد مشاهده شده اند. در ميان کارگران ايران خودرو شايع شده است که از سوی حراست گروهی ناشناس مراقبت رفتار آنها هستند.
(دسترنج ۱۲/۴/۸۷)

۲۸ ـ مهدی زمانی نوری دبير اجرائی خانه کارگر ساوه اعلام کرد: بيش از ۸۰ کارگر قراردادی شرکت "سينا کاشی“ ساوه, اخيرا انعقاد قراردادهای خود را منوط به سپردن تعهد از سوی کارگران مبنی بر عدم استفاده از سرويس اياب و ذهاب دانسته است. اين شرکت وابسته به بنياد مستضعفان است. (دسترنج ۱۲/۴/۸۷)

۲۹ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: بيش از ۵۰ هزار بيکار در استان قزوين منتظر ايجاد فرصت شغلی برای جذب در بازار کار هستند. (دسترنج ۱۷/۴/۸۷)

۳۰ ـ بيش از ۳۰۰۰ کارگر ساختمانی سنندج به هزينه بالای بيمه تامين اجتماعی و ناتوانی در پرداخت آن معترضند. اقبال رضائی دبير اجرايی خانه کارگر در استان کردستان گفت: ۴ کارگر ساختمانی فوت شده در سنندج و کردستان بخاطر معضل مالی، بيمه نبوده اند و بعد از حادثه منجر به فوت، خانواده های اين کارگران حمايتی نشدند. (دسترنج ۱۲/۴/۸۷)

۳۱ ـ دختر ۱۵ ساله ای بنام مهتاب احمدزاده اهل پيرانشهر که به همراه خانواده خود در يک کارگاه جوجه کشی در شهر نقده مشغول به کار بود، پس از تعرض صاحب کار به وی، به علت فشارها ی روحی و روانی ناشی از تجاوز اقدام به خودسوزی کرد و در محل حادثه جان سپرد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۴/۸۷)

۳۲ ـ اقبال رضائی دبير اجرايی خانه کارگر در استان کردستان گفت: ۷۰۰ کارگر شاغل در خبازيهای سنندج با تجمع در مسجد ملا ويسی خواستار افزايش دستمزد خود شده و تاکيد کردند در صورت بی توجهی مسئولان اعتصاب خواهند کرد. کارگران با تهيه طوماری، خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه شورايعالی کار نسبت به افزايش دستمزد و بهره مندی از مزايای سال ۸۷ شدند. (دسترنج ۲۲/۴/۸۷)

۳۳ ـ اقبال رضائی دبير اجرايی خانه کارگر در استان کردستان گفت: مديريت مجتمع توليدی "نسيم بافت" و "پيروز بافت" با دو اسمه کردن کارخانه و به کارگيری ۲ مدير عامل از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شانه خالی می کنند. ۷۰ کارگر شاغل در اين مجتمع توليدی نسبت به عملکرد مديريت معترضند. (دسترنج ۲۵/۴/۸۷)

۳۴ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرائی خانه کارگر طبس اعلام کرد: روزانه ۴ تا ۱۰ کارگر طبسی که بيشتر آنان را معدنچيان تشکيل می دهند، دچار حادثه در حين کار می شوند. نامبرده افزود: ۹۰ درصد حوادث در حين کار بدليل کم کاری مديران و کارفرمايان کارگاه ها و کارخانه ها بوده، که تاوان اين قصور را کارگران با آسيب بدنی، قطع عضو و يا مرگ می پردازند. وی اظهار داشت: با وجود هشدار مسئولان ذيربط به متصديان کار در خصوص تامين ايمنی محيط کار، برخی از کارفرمايان از تامين کلاه ايمنی، لباس و کفش کار بطور مستمر سرباز می زنند. غلامرضا محمدی گفت: ۳ کارگر از ابتدای سال جاری تا کنون در شهرستان طبس جان خود را بدليل نبود ايمنی از دست داده اند. (دسترنج ۲۵/۴/۸۷)

۳۵ ـ کريم صادق زاده دبير اجرائی خانه کارگر تبريز اعلام کرد: بيش از ۱۰۰ هزار کارگر در نقاط مختلف استان آذربايجان شرقی فعاليت می کنند که از بيمه تامين اجتماعی محرومند. نامبرده گفت، با توجه به حوادث گسترده ناشی از کار، گسترش قرار دادهای موقت کار و بکار گيری کارگران به شکل روزمزدی و از طريق شرکتهای پيمانکاری خواستار بيمه کارگران ساختمانی شد. (فارس ۲۷/۴/۸۷)

۳۶ ـ علی اکبر رحيمی دبير اجرايی خانه کارگر استان گلستان اعلام کرد: بيش از ۴۰ هزار کارگر شاغل در استان گلستان خواستار دريافت مسکن برای رفع معضل اجاره نشينی و مشکلات عديده معيشتی خود هستند.
(ايلنا ۲۹/۴/۸۷)

۳۷ ـ يک کارگر برقکار به علت ۳ ماه بيکاری و ناتوانی از پرداخت وام دريافتی، با باز کردن شير گاز در اتاقش، در شهرستان سنقر واقع در استان کرمانشاه خودکشی کرد. (دسترنج ۳۱/۸/۸۷)

۳۸ ـ كارگران كارخانه لاستيك البرز علیرغم ادامه اعتراضات از زمستان گذشته و شكايت به دفتر رياست جمهوری و فرمانداری تهران برای پرداخت حقوقهای عقب افتادهی خود، هيچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. با وجود متوقف شدن توليد كارخانه، اما هيچ رسيدگی به اين اعتراضها نمیشود. (دسترنج ۳۱/۴/۸۷)

۳۹ ـ يك فعال كارگری اعلام کرد: چند ماهی است كه بن های غير نقدی كارگران واحد توليدی كارخانجات توليدی تهران قطع شده است. (دسترنج ۴/۵/۸۷)

۴۰ ـ محمد جعفر تقی بيگلو, سخنگوی ۱۶ کارگر اخراجی صندوق نسوز خرم گفت: اعتبار آخرين دفترچه‏های بيمه كارگران اخراجی كارخانه صندوق خرم سه ماه پيش پايان يافته است. وی گفت: در خصوص تمديد دفترچه بيمه كارگران ميان خانه كارگر و اداره كل تامين اجتماعی توافق صورت گرفته است, اما هنوز اداره كار و تامين اجتماعی محل از تمديد اعتبار دفترچه‏ها خودداری می‏كند. حدود يك سال پيش ۱۶ كارگر اين كارخانه به دليل اختلافی كه با كارفرما داشتند از كار اخراج شدند. (ايلنا ۵/۵/۸۷)

۴۱ ـ علی اصغر بروشان دبير اجرايی خانه كارگر اصفهان گفت: در صورت نرسيدن چغندر قند به كارخانه قند اصفهان شغل ۴۰۰ نفر كارگر دائم و ۱۲۰ نفر كارگر فصلی دچار مخاطره جدی خواهد شد. همچنين شورای كار استان اصفهان طی نامه ای اعلام کردند، در حاليكه قند و شكر يكی از كالاهای اساسی مورد استفاده همه اقشار بوده و فرآورده های فراوانی از آن به دست می آيد و اين صنعت سالهای متمادی در زير چتر حمايتی دولت فعاليت نموده اما يكباره با عدم پرداخت يارانه های توليد توسط دولت به كارخانجات و واردات بی رويه شكر از يك طرف و عدم توان مالی كارخانجات در پرداخت به موقع مطالبات كشاورزان مواجه شد.(ايلنا ۸/۵/۸۷)

۴۲ ـ رانندگان تاکسی شهری مهاباد با خاموش کردن وسائل نقليه خود و خودداری از سوار نمودن مسافران، اعتراض خود را نسبت به کاهش قيمت کرايه مسافران که از سوی تاکسيرانی به آنان ابلاغ شده بود، اعلام نمودند. چرا که کاهش نرخ کرايه مسافران با ميزان تورم موجود در بازار نا متناسب است. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۰/۵/۸۷)

۴۳ ـ به گفته يکی از کارگران کيان تاير، بدنبال اعتراضات کارگران اين کارخانه نسبت به عدم پرداخت حقوق خود در ۴ ماه اخير، مديريت اين کارخانه برای جلوگيری از تجمع و اعتراض کارگران برای آنان مرخصی اجباری صادر کرد. (ايلنا ۱۲/۵/۸۷)

۴۴ ـ يکی از کارگران کارخانه قند اقليد اعلام کرد: ۱۵۰ نفر از کارگران اين کارخانه بعد از گذشت ۲ سال همچنان سرگردان هستند. وی افزود: مشکل اصلی شغل اين کارگران از واردات بی رويه شکر شروع شد که موجب از بين رفتن چندين فرصت شغلی اين کارگران شد. بيمه بيکاری تنها به کسانی که قراردادهای يک ساله داشتند، تعلق گرفته است و برای بقيه کارگران بيمه بيکاری در نظر گرفته نشده است. (ايلنا ۱۲/۵/۸۷)

۴۵ ـ حسين حمزه ای دبير اجرائی خانه کارگر غرب تهران اعلام کرد: در چند هفته گذشته كارخانه بنياد بتن واقع در جاده مخصوص تهران ـ كرج و كارخانه كفش ملی واقع در منطقه سرآسياب برای ساخت واحدهای مسكونی تخريب شدهاند. وی يادآور شد: در سالهای گذشته نيز كارخانه لوازم خانگی شعله آذين واقع در جاده قديم تهران ـ كرج به منظور انجام پروژههای ساختمانی خراب شده بود. در هر كدام از اين كارخانجات حداقل بيش از يك صد كارگر مشغول به كار بودند كه پس از قطعی شدن موضوع جابجايی و تخريب، رابطه كاری آنها در قالب بازنشستگیهای پيش از موعد و يا معرفی به بيمه بيكاری قطع میشود. (ايلنا ۱۳/۵/۸۷)

۴۶ ـ کارگران شاغل در "فولاد اسفراين" خراسان شمالی، از به اجرا در نيامدن قانون مشاغل سخت و زيان آور در اين کارخانه ابراز نارضايتی کردند. به موجب قانون مشاغل سخت وزيان آور كارگرانی كه مشاغل آنها از نظر محيط كارگاه يا ماهيت كار مشمول مشاغل سخت و زيان آور تلقی شود؛ بايد از مزايايی چون دريافت سختی كار، بازنشستگی پيش از موعد و دريافت مستمری بيشتر در زمان بازنشستگی برخوردار شوند. (ايلنا ۱۹/۵/۸۷)

۴۷ ـ ميرزاخانی، نماينده سابق كارگران شركت آوانگان با انتقاد از توقف خط توليد اين واحد، گفت: از يك سال پيش كارفرما بدون توضيحی اقدام به توقف فعاليت های اين كارخانه و تعطيلی خط توليد اين واحدكرده است. به گفته وی در اين مدت كارگران بارها با مراجعه حضوری مسوولان استانی، نهاد رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و نيز ارسال نامه به اين مراكز خواهان بازگشايی كارخانه شده اند اما هنوز به خواسته های آنها رسيدگی نشده است. (ايلنا ۱۹/۵/۸۷)

۴۸ ـ بدنبال پنج ماه پرداخت نشدن حقوق ۱۲۰۰ کارگر کارخانه صنايع مخابراتی راه دور ايران، علی کيامرثی کارگر مونتاژ کار، خود را از منبع آب حلق آويز کرد. پيکر نيمه جان وی به يکی از بيمارستانهای شيراز منتقل گرديد. علی راستگو دبير اجرايی خانه کارگر فارس و رئيس هيات مديره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس اعلام کرد: به دليل پرداخت نشدن مطلبات کارگران " کارخانه صنايع مخابراتی راه دور ايران" تاکنون همسران ۲۰ نفر از کارگران به دادگاه خانواده مراجعه کرده اند.(ايلنا ۲۲/۵/۸۷)

۴۹ ـ سياوش قراگزلو مدير کل دفتر آمار و محاسبات سازمان تامين اجتماعی، تعداد حوادث ناشی از کار در تهران بزرگ را در سال گذشته ۳۱۱۴ مورد اعلام کرد. نامبرده افزود: در سال ۸۵ خورشيدی ۲۴۸۸ مورد حوادث ناشی از کار در تهران بزرگ روی داده است. وی استان کردستان را دارای بيشترين رشد حوادث ناشی از کار دانست و گفت: در سال ۸۵ تعداد ۱۲۴ حادثه، و در سال گذشته ۲۱۵ حادثه رخ داده است که بيانگر رشد ۷۳ درصدی آن است. (ايلنا ۴/۶/۸۷)

۵۰ ـ منصور اسانلو رئيس سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوين به زندان رجائی شهر منتقل شد. وی قرار بود جهت معاينه چشم به بيمارستان لبافی نژاد منتقل شود. (ادوارنيوز ۴/۶/۸۷)

۵۱ ـ ناصر منصوری رئيس صنف سماور سازان گفت: در ۲ سال گذشته ۹۰درصد کارگاه های سماور سازی نعطيل شده اند و مابقی با ۱۰درصد ظرفيت کار می کنند. وی افزود: حدود ۱۵۰۰ نفر شغل خود را از دست داده اند. (ايلنا ۱۵/۶/۸۷)

۵۲ ـ کريم صادق زاده دبير اجرائی خانه کارگر تبريز طی نامه ای به مجمع نمايندگان آذربايجان شرقی در مجلس هشدار داد: در صورت ادغام سازمان تامين اجتماعی با وزارت کار و امور اجتماعی، حداقل ۷۲۰۰۰۰۰ کارگر و بازنشسته ضرر می کنند. نامبرده افزود: نبايد امکانات و دارائی های سازمان تامين اجتماعی که به کارگران بيمه شده و بازنشستگان آن سازمان تعلق دارد، بابت جبران ناکارآمديهای ديگران هزينه شود. بجای هزينه کردن اندوخته بيمه شدگان تامين اجتماعی، بدنبال بازپرداخت بدهی های چند صد ميلياردی دولت به سازمان تامين اجتماعی باشيد. (ايلنا ۲۹/۶/۸۷)

۵۳ ـ محمد علی شکيب راد رئيس اتحاديه سراجان اعلام کرد: بيش از ۱۰۰۰ واحد صنفی سراجی دارای مجوز مشغول به فعاليت بوده اند و به همين ميزان نيز واحد غير قانونی وجود دارد. اما با واردات بی رويه محصولات چينی، ۷۰درصد کارگاههای توليدی داخلی تعطيل و کارگران بيکار شده اند. توليدات اين واحدها شامل ساک، چمدان، کوله پشتی، کيف مدرسه، کيف زنانه و مردانه، کيف آرايش و کمربند است. (ايلنا ۲/۷/۸۷)

۵۴ ـ سياوش قراگزلو مديرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی گفت: در سال گذشته ۱۱۷ نفر بدليل حوادث ناشی از کار فوت کرده اند. همچنين ۲۶۰ نفر بطور کلی از کار افتاده اند و ۵۹۶ نفر دچار از کار افتادگی بين ۳۳ تا ۶۶درصد شده اند. در ضمن ۱۱۸۴ نفر دچار از کار افتادگی کمتر از ۳۳درصد می باشندو ۲۴۰۷۵ نفر در حوادث کار مجروح شده اند. (ايلنا ۷/۷/۸۷)

۵۵ ـ پروانه سليمی عضو انجمن خانواده ناشنوايان اعلام کرد: ۷۰درصد کشور بيکار هستند. براساس قانون حمايت از معلولان، ۳درصد فرصت شغلی در هر نهاد بايد در اختيار معولان قرار گيرد، اما در عمل چنين چيزی محقق نشده است. وی افزود: دستگاههای دولتی استقبال چندانی از اين قانون نکرده اند. (ايلنا ۱۲/۷/۸۷)

۵۶ ـ اوليا علی بيگی نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد: چندين ماه است که از انتخابات کانون های شورای اسلامی کار در استان های يزد، قم و آذربايجان غربی می گذرد، وی گفت: اين انتخابات با حضور و تاييد ناظران وزارت کار بوده است اما سازمان تشکلات کارگری و کارفرمايی وزارت کار اعتبار نامه کانون های اين استانها را صادر نمی کند. نامبرده افزود: در صورت ادامه روند موجود به سازمان جهانی کار (ILO) شکايت خواهيم کرد. (ايلنا ۱/۸/۸۷)

۵۷ ـ محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی اعلام کرد: بدليل کمبود نقدينگی و مواد اوليه ۲۵۳۰۰۰ نفر بيکار شده اند. بر اساس طرح وزارت کار برای مقابله با بيکاری تاکنون ۱۹ ميليارد دلار جهت اجرای طرح بنگاههای زود بازده پرداخت شده است. (بی بی سی ۲۴/۸/۸۷)

۵۸ ـ علی ايمانی رئيس سازمان کار استان قزوين اعلام کرد: ۵۲۰۰۰ نفر جوينده کار در استان قزوين وجود دارند. وی افزود: عمده واحدهای مشکل دار اين استان مربوط به کارخانه های نساجی است.(ايلنا ۳/۹/۸۷)

۵۹ ـ رضا خاکی دبير کل کنفدارسيون صعنت ايران گفت: توليد در ايران با موانع و مشکلات زيادی همراه است، هر روز به آمار واردات در کشور افزوده می شود و نيروی کار بيشتر ناديده گرفته می شود. بيش از ۸۰ درصد صنايع کشور دولتی هستند. سيستم توليد در ايران به لحاظ دولتی بودن مستقل نيست و صنايع ايران همواره از سوی دولت پشتيبانی شده اند و اين بدليل رقابتی نبودن صنايع ايران است.(ايلنا ۲۰/۹/۸۷)

۶۰ ـ يک کارگر جوان ۲۵ ساله بنام محسن به علت اخراج از کار، با پرتاب خود از طبقه هشتم محل کارش در تهران خودکش کرد.(اعتماد ۳۰/۱۰/۸۷)

۶۱ ـ عباس وطن پرور دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور گفت: با توجه به بدنه سنگين دولت و تعيين دستوری حداقل دستمزد در پايان هر سال، ما نمی توانيم دستمزدی براساس واقعيت ها داشته باشيم وی افزود: امروز خط فقر در شهرها ۷۸۰ هزار تومان است و حقوق پايه ۲۲۰ هزار، هيچ تعادلی بين اين دو رقم وجود ندارد و در واقع انجام اين هماهنگی غير ممکن است. (مهر ۷/۱۱/۸۷)

۶۲ ـ قادر بدری عضو هيات مديره انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی تهران و حومه گفت: بيش از ۵۰۰۰۰ نقاش ساختمانی از مزايای بيمه محروم هستند. اين کارگران بدليل کار با مواد شيميائی در معرض انواع بيماری های پوستی و ريوی نيز قرار دارند. ۲۰ درصد کارگران در صنعت ساختمان سازی و صنايع وابسته اشتغال دارند. بيمه مهمترين خواسته کارگران اين صنف است. (ايلنا ۱۷/۱۱/۸۷)

۶۳ ـ بهمن دانايی دبير و عضو هئيت مديره انجمن کارخانه های قند و شکر گفت: ۱۶ کارخانه شکر در سال ۸۷ تعطيل شده و کارگران کار خود را از دست داده اند. بازار شکر کشور در اختيار انگشت شمار افرادی که هيچ گاه در توليد شکر دست نداشته اند قرار گرفته و سود های کلانی را نصيب خود کرده اند. توليد شکر در داخل امسال به نسبت سال ۸۵ حدود ۸۰۰ هزار تن کاهش نشان می دهد.(فردا ۵/۱۲/۸۷)

۶۴ ـ علی سليمانی رئيس سازمان کار و امور اجتماعی استان آذربايجان غربی اعلام کرد: ۸۷ درصد حوادث رويداده در کارگاه ها بر اثر رعايت نکردن نکات ايمنی، ۱۰درصد بر اثر شرايط غير ايمنی و ۳ درصد بر اثر حوادث غير قابل کنترل است. وی افزود: در سال جاری ۴۷ درصد از حوادث ناشی از کار در اين استان مربوط به حوادث ساختمانی بوده است. اين ميزان نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد نشان می دهد. سال گذشته ۴۶۹ مورد حادثه ناشی از کار در استان روی داده که از اين تعداد ۱۶۶ مورد مربوط به حوادث ساختمانی بود، اين در حالی است که امسال از ۳۹۵ مورد حادثه رخ داده در استان ۱۸۶ مورد در بخش ساختمانی رخ داده است. وی آشنا نبودن مالکان ساختمانی با مقرارت ايمنی لازم، فقدان نظارت صحيح از طرف مهندسان ناظر، استفاده از کارگران روز مزدی آموزش نديده، هماهنگ نبودن شهردار و شرکت های خدمات رسان و نهادينه نشدن فرهنگ ايمنی را از جمله دلايل بالا بودن حوادث ناشی از کار در استان بر شمرد. (ايلنا ۱۱/۱۲/۸۷)

ضرب و شتم
۶۵ ـ حسين باقريان دبير اجرايی خانه کارگر شهريار گفت: حسينعلی ايمانی کارگر شرکت " ماسه ساز کورا " توسط پنج نفر از عوامل کارفرما با گاز اشک آور مورد حمله و ضرب و شتم شديد قرار گرفت. وی افزود: کتک زدن کارگران در اين واحد مسبوق به سابقه است. کارگران اين کارخانه بارها با مراجعه به خانه کارگر شهريار از نداشتن امنيت جانی اظهار نگرانی کرده اند. (ايلنا ۷/۱۱/۸۷)

بازداشت
۶۶ ـ نسرين محمودی آذر و حميد اطهاری عضو هيات مديره و دبير کميته زنان انجمن دوستداران محيط زيست اشنويه و آرام ابراهيم خاص به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اشنويه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.(موکريان نيوز ۱۳/۲/۸۷)

۶۷ ـ دو نفر از فعالين کارگری کارخانه پروفيل ساوه با شکايت کارفرما به حکم دادگستری بازداشت شدند.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)

۶۸ ـ طه آزادی و جوانمير مرادی از اعضای هيئت مديره "اتحاديه آزاد کارگران ايران" که در روز جهانی کارگر در عسلويه بازداشت و سپس به اداره اطلاعات بوشهر منتقل شدند، تاکنون با خانواده های خود ملاقات نداشته اند. جرم اين فعالين کارگری بازداشت شده خواست"حداقل دستمزد کارگران بايد يک ميليون تومان شود " اعلام شده است.(روز ۲۸/۲/۸۷)

۶۹ ـ بيش از ۳۰۰۰ کارگر کوره پزخانه های اروميه که از ۲۰روز پيش در اعتراض به پايين بودن دستمزدها و شرايط نامطلوب محل کار در اعتصاب بسر می برند، در روز ۲۴ خرداد با حمله نيروهای انتظامی مواجه شدند.نيروی انتظامی برای در هم شکستن اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها حداقل ۲۴ نفر را بازداشت کردند. کارگران بازداشتی مورد بازجويی قرار گرفته و با سپردن تعهد آزاد شدند. (دسترنج ۲۷/۳/۸۷)

۷۰ ـ محمد جراحی ۵۸ ساله عضو "کميته پيگيری برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری " و از کارگران شاغل در منطقه عسلويه پس از تحمل ۲۰ روز بازداشت آزاد شد. (دسترنج ۱۹/۴/۸۷)

۷۱ ـ افشين شمس قه فرخی ۳۲ ساله، دبير انجمن کاريکاتور اصفهان، عضو انجمن فرهنگی ـ هنری „ سايه“، عضو „ کميته دفاع از محمود صالحی“ و عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری در روز ۱۳ تير توسط مامورين امنيتی در شهرستان اليگودرز بازداشت و به زندان „ دستگرد „ اصفهان منتقل گرديد. در تاريخ ۱۵ تير ماموران اداره اطلاعات اصفهان منزل پدری وی را مورد تفتيش قرار داده و کليه دست نوشته های وی را با خود بردند. از روز بازداشت تاکنون هيچ تماسی با خانواده نداشته است.(دسترنج ۳۰/۴/۸۷)

۷۲ ـ محمد صالح کامياری عضو هيئت بازگشائی سنديکای کارگران نقاش توسط نيروی انتظامی بازداشت شد. (سلام دمکرات ۱۴/۶/۸۷)

۷۳ ـ سيما ابراهيمی، سوسن رازانی، کيومرث بهشتی زاد، سميه بهشتی زاد و „نه به ز“ نصراللهی از فعالين کارگری سنندج به همراه محمود سليمی، سعدالله محمدی و عثمان کريمی از فعالين کارگری بانه توسط نيروهای اطلاعاتی برای مدت ۲ روز بازداشت شدند. (کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری ۲۵/۶/۸۷)

۷۴ ـ ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط مامورين امنيتی بازداشت شد. (ايلنا ۷/۱۰/۸۷)

۷۵ ـ پدرام نصر اللهی و برهان سعيدی از فعالان کارگری عضو شورای زنان سنندج توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (موکريان نيوز ۳/۱۱/۸۷)

۷۶ ـ بهزاد سهرابی عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکيلات کارگری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. منزل نامبرده توسط مامورين امنيتی مورد تفتيش قرار گرفت، مامورين کامپيوتر و لوازم شخصی وی را نيز با خود بردند.(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکيلات کارگری ۱۳/۱۱/۸۷)

۷۷ ـ رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کرد: عبدالرحيم بسحاق از اعضای هئيت مديره سنديکا توسط مامورين امنيتی بازداشت گرديد. (سلام دمکرات ۶/۱۲/۸۷)

۷۸ ـ نجات دهلی عضو هيات مديره شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه که برای پيگيری وضعيت رحيم بسحاق به دادگستری شوش رفته بود، توسط مامورين امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گرديد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۷/۱۲/۸۷)

۷۹ ـ علی اکبر پير هادی عضو هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. (سنديکای کارگران شرکت واحد ۸/۱۲/۸۷)

۸۰ ـ رضا رخشان عضو هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه و مسئول روابط عمومی اين سنديکا به اتهام مصاحبه توسط نيروهای امنيتی در شهرستان شوش بازداشت و منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت.(کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۰/۱۱/۸۷)

۸۱ ـ محمد حيدری مهر و قربان عليپور از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند. (اخبار روز ۱۳/۱۲/۸۷)

احضاربه دادگاه و يا نهادهای امنيتی
۸۲ ـ ابراهيم نوروزی گوهری از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی جهت بازجويی به شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب تهران احضار شد. علت احضار اين فعال کارگری مربوط به مشارکت وی در اعتراضهای صنفی کارگران شرکت واحد در زمستان ۸۴ است. وی يکی از ۱۶ کارگر شرکت واحد است که هنوز دستگاه قضايی به پرونده نامبرده در خصوص نا آراميهای سال ۸۴ رسيدگی نکرده است. منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد در حال حاضر مشغول سپری کردن دوران محکوميت پنج سال حبس تعزيری خود است. ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد نيز گفته می شود از سوی دادگاه به سه سال ونيم حبس تعليقی محکوم شده است، در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم خود به سر می برد. علی زادحسين ديگر فعال سنديکای شرکت واحد مدتی پيش از سوی دادگاه به ۱۰ ماه حبس تعليقی محکوم شده بود.(دسترنج ۸/۲/۸۷)

۸۳ ـ فريدون نيکو فر، علی نجاتی، جليل احمدی، محمد حيدری مهر و رمضان عليپور فعالين کارگری شرکت نيشکر هفت تپه شوش به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند.نامبردگان سال گذشته در جريان تجمع اعتراضی کارگران در مقابل فرمانداری شوش توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۱۵/۲/۸۷)

۸۴ ـ اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: ۴ نفر از کارگران کوره پز خانه های اروميه توسط نيروی انتظامی برای بازجوئی احضار شدند. (دسترنج ۱۷/۴/۸۷)

۸۵ ـ ولی الله صالحی، هوشنگ رحيم زاده، عزت الله برخورداری، اصغر احمدی، شريفيان و ۶ کارگر ديگر کارخانه لاستيک البرز با شکايت کارفرما به دادگاه احضار شدند. (سلام دمکرات ۱۷/۷/۸۷)

۸۶ ـ محمد جراحی عضو کميته پيگيری تشکل های آزاد کارگری در تبريز جهت بازجوئی به دادگاه انقلاب تبريز احضار شد. نامبرده سال گذشته توسط نيروهای امنيتی به مدت ۴ روز بازداشت گرديد و سپس با قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (سلام دمکرات ۱۱/۸/۸۷)

۸۷ ـ طيب مولايی عضو هئيت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران توسط نيروهای اميتی در سنندج بازداشت گرديد. همچنين طه آزادی عضو البدل هئيت مديره اتحاديه آزادکارگران به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به شعبه معاونت دادستانی شهرستان کنگان احضار شد. (راديو فردا ۲۶/۸/۸۷)

۸۸ ـ علی نجاتی، فريدون نيکوفرد، جليل احمدی، قربان عليپور و محمد حيدری مهر از اعضای سنديکای کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه به علت شرکت در اعتراضات و اعتصابات کارگری جهت محاکمه به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند. نامبردگان با قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی آزاد می باشند.(سلام دمکرات ۶/۹/۸۷)

۸۹ ـ تعدادی از نمايندگان کارگران کارخانه لاستيک سازی کيان تاير به اداره اطلاعات اسلامشهر احضار شدند.(کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری ۲۴/۹/۸۷)

بازجويي
۹۰ ـ سعيد ترابيان و محمد ابراهيم نوروزی از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ارتباط با انتشار نشريه"پيک سنديکا" نشريه داخلی اين تشکل، در شعبه ۱۴ پليس امنيت عمومی و شعبه ۲ دادياری ويژه امنيت دادسرای انقلاب مورد بازجويی قرار گرفتند.(دسترنج ۲۰/۱/۸۷)

۹۱ ـ رضا فراهانی از فعالين با سابقه سنديکايی توسط مامورين امنيتی مورد بازجويی قرار گرفته و تهديد به بازداشت شده است. مامورين امنيتی از نامبرده می خواهند که از مصاحبه با راديو فرانسه خودداری کند.
(اخبار روز ۸/۲/۸۷)

۹۲ ـ منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که هم اکنون زندانی می باشد، در شعبه ۲ دادسرای امنيت مورد بازجوئی قرار گرفت. وی که قرار بود برای ادامه معالجات پزشکی امروز صبح به بيمارستان لبافی نژاد منتقل شود، بجای مداوا مورد بازجوئی قرار گرفت.
(دسترنج ۱۸/۴/۸۷)

۹۳ ـ فريدون نيکوفر و بهروز نيکوفر دوتن از فعالان کارگری در شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در اداره اطلاعات شوش مورد بازجويی قرار گرفتند. همچنين نامبردگان برای بازجويی به اطلاعات نيروی انتظامی شهرستان شوش احضار شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲/۷/۸۷)

۹۴ ـ خالد سواری نايب رئيس اتحاديه آزاد کارگران ايران به مدت ۳ ساعت در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجوئی قرار گرفت.(اتحاديه آزاد کارگران ايران ۵/۹/۸۷)

۹۵ ـ علی اکبر پير هادی عضو هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه دوم بازپرسی ويژه امنيت دادسرای انقلاب تهران مورد بازجويی قرار گرفت.
(سنديکای کارگران شرکت واحد ۸/۱۲/۸۷)

محاکمات
۹۶ ـ محمد حيدری مهر، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، جليل احمدی و رمضان عليپور از فعالين کارگری شرکت کشت نيشکر هفت تپه به همراه ابوالفضل عابدينی نصر خبرنگار به اتهام تبليغ عليه نظام و تحريک کارگران به اعتصاب در شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضی اندی محاکمه شدند.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۳۱/۲/۸۷)

۹۷ ـ سوسن رازانی، شيوا خيرآبادی، غالب حسينی و عبدالله نجار به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند.(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری ۲۶/۴/۸۷)

۹۸ ـ غلامرضا غلامحسينی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به علت شرکت در اعتراضات صنفی سال ۸۶ کارگران شرکت واحد در دادگاه تجديد نظر استان تهران تبرئه شد. نامبرده که در تابستان سال جاری پس از ۸۲ روز بازداشت با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليونی از زندان آزاد شد، قرار است در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شود. (ايلنا ۲۴/۷/۸۷)

احکام صادر شده توسط دادگاهها
۹۹ ـ غلامرضا غلامحسينی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به علت درخواست آزادی منصور اسانلو و به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس تعليقی محکوم شد.(دسترنج ۲۸/۱/۸۷)

۱۰۰ ـ شيث امانی رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که در دادگاه تجديد نظر استان کردستان به شش ماه حبس محکوم شده بود، توسط نيروی انتظامی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل گرديد.(دسنرنج ۴/۲/۸۷)

۱۰۱ ـ روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد: ۹ نفر از اعضای اين تشکل به علت شرکت در اعتصاب زمستان ۸۴ کارگران شرکت واحد به حکم ديوان عدالت اداری از کار اخراج شدند. سعيد ترابيان، رضا فاضلی، علی اکبر پيرهادی، سيد رضا نعمتی پور، منصور حيات غيبی، عطا باباخانی، سلطان علی شکاری، وهاب محمدی و علی تاخيری از جمله اخراج شدگان می باشند. اين رانندگان قبلا به علت شرکت در اعتصاب بازداشت شده بودند. (ايلنا ۱۹/۵/۸۷)

۱۰۲ ـ چهار نفر از فعالان کارگری در سنندج به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی سنندج به زندان و شلاق محکوم شدند. بر اساس اين حکم سوسن رازانی به ۹ ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق، شيوا خيرآبادی به ۴ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاق، عبدالله خانی به ۹۱ روز زندان و ۴۰ ضربه شلاق و سيد غالب حسينی به ۶ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند. (دسترنج ۱۹/۵/۸۷)

۱۰۳ ـ عطا باباخانی، سعيد ترابيان، يعقوب سليمی و علی زاده حسينی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب به تحمل ۶ تا ۱۴ ماه حبس تعليقی محکوم شدند.(ايلنا ۲۹/۷/۸۷)

۱۰۴ ـ افشين شمس عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری و عضو کانون کاريکاتوريست ها در دادگاه به يکسال حبس تعزيری محکوم شد. نامبرده در ۱۳ تير سال جاری در شهرستان اليگودرز بازداشت و به زندان اصفهان منتقل گرديد. (سلام دمکرات ۱۱/۸/۸۷)

۱۰۵ ـ داود رضوی عضو هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام اقدام عليه امنيت عمومی در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب به ۱۲ ماه زندان که به مدت ۳ سال به حالت تعليق درآمده محکوم شد.(سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ۲۰/۹/۸۷)

۱۰۶ ـ ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به تحمل سه سال و نيم حبس محکوم شد. (ايلنا ۷/۱۰/۸۷)

۱۰۷ ـ محمد حيدری مهر از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب دزفول به ۴ ماه حبس تعزيری، ۸ ماه حبس تعليقی و ۳ سال محروميت از شرکت در انتخابات و شوراهای کارگری محکوم شد.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۱۲/۸۷)

صدور قرار وثيقه جهت آزادي
۱۰۸ ـ محمود صالحی فعال کارگری که سال گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به يکسال زندان محکوم شده بود، با قرار وثيقه ۴۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. اتهام جديد نامبرده اعتصاب غذا در زندان و تشکر از نهادهايی که برای آزادی وی تلاش کردند می باشد.(بی بی سی ۱۸/۱/۸۷)

۱۰۹ ـ بختيار رحيمی عضو "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری“ و کريم داتوپر که از تيرماه سال گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در زندان بسر می بردند، هرکدام با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۱/۳/۸۷)

۱۱۰ ـ جوانمير مرادی و طاها آزادی از اعضای هيات مديره „ اتحاديه آزاد کارگران ايران „ که در روز جهانی کارگر در عسلويه واقع در استان بوشهر بازداشت شده بودند، پس از ۴۷ روز هر کدام با قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند. (دسترنج ۲۸/۳/۸۷)

۱۱۱ ـ دادسرای امنيت تهران برای آزادی غلامرضا غلامحسينی، کارگر تعليقی عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد. اين فعال کارگری روز پنج تير در مراسم روز زن در ورزشگاه ۱۲۰۰۰ نفری آزادی توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد. نامبرده از ۴ ماه پيش تا کنون موفق به پرداخت کرايه خانه خود نيز نشده است. وی دارای ۳ فرزند نوجوان می باشد. (دسترنج ۱۹/۴/۸۷)

۱۱۲ ـ محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری که در رابطه با بازداشت بيژن اميری کارگر خودروسازی دستگير شده بود پس از تحمل دو ماه زندان که ۵۲ روز آن را در سلول انفرادی سپری کرد، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد.(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری ۱/۱۲/۸۷)

۱۱۳ ـ طيب ملايی عضو هيئت مديره „ اتحاديه آزاد کارگران ايران“ پس از ۳۴ روز بازداشت با قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. وی به اتهام همکاری با گروه های مخالف حکومت و کمک به برگزاری مجمع عمومی دوم اتحاديه آزاد کارگران ايران بازداشت شده بود.(اتحاديه آزاد کارگران ايران۲۵/۹/۸۷)

جلوگيری از اجرای مراسم
۱۱۴ ـ معاون سياسی و امنيتی فرمانداری سنندج با برگزاری مراسم اول ماه مه توسط "اتحاديه آزاد کارگران ايران" مخالفت کرد.(دسترنج ۴/۲/۸۷)

۱۱۵ ـ کانون صنفی معلمان ايران به مناسبت ۱۴ مهر روز جهانی معلم طی بيانيه ای اعلام کرد: برگزاری مراسم روز معلم با تهديد های نيروهای امنيتی از ماموران وزارت اطلاعات گرفته تا پليس امنيت و معاونت امنيت دادگاه لغو گرديد. (کانون صنفی معلمان ايران ۱۲/۷/۸۷)

تجمع اعتراضي
۱۱۶ ـ بيش از ۴۰۰ کارگر شرکت صنعتی دريايی ايران(صدرا) با ۷ تا ۲۰ سال سابقه از کار اخراج شدند. کارگران اخراجی مدت ۵ روز است که برای اعتراض در مقابل استانداری دست به تجمع زده اند. کارگران اخراجی از ورود ساير کارگران به کارگاههای کشتی سازی و سکو سازی جلوگيری کردند. کارگران می گويند:مديريت شرکت با بستن قرار داد با پيمانکار اقدام به اخراج کارگران بومی می کند.(دسترنج ۹و۱۷/۱/۸۷)

۱۱۷ ـ بيش از ۱۰۰ کارگر قراردادی کارخانه"اشکان چينی“ قزوين در مقابل اداره کار شهر البرز دست به تجمع زدند.(دسترنج ۱۹/۱/۸۷)

۱۱۸ ـ ۵۰ کارگر کارخانه آرد زابل برای اعتراض دست به اعتصاب زده و به قوه قضائيه مراجعه کرده اند.
(دسترنج ۲۰/۱/۸۷)

۱۱۹ ـ کارگران کارخانه غرب استيل کرمانشاه برای اعتراض به قوه قضائيه مراجعه کرده اند.(دسترنج ۲۰/۱/۸۷)

۱۲۰ ـ ۲۸ کارگر شرکت"دروس ايران" قزوين برای اعتراض به خانه کارگر قزوين مراجعه کرده بودند.
(دسترنج ۲۱/۱/۸۷)

۱۲۱ ـ بيش از ۳۰ کارگر کارخانه"پارس واشر" برای اعتراض در مقابل فرمانداری شهر صنعتی البرز تجمع کردند. (دسترنج ۲۱/۱/۸۷)

۱۲۳ ـ ۳۰ کارگر قرار دادی شرکت پيمانکاری القدير زابل برای اعتراض در مقابل اداره کار زابل تجمع کردند. (دسترنج ۲۵/۱/۸۷)

۱۲۴ ـ حدود ۳۰۰۰ نفر از کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه شوش در اعتراض به عدم دريافت حقوق و پاداشهای سال گذشته از روز ۲۰ فروردين دست به اعتصاب زده اند. کارگران بخش توليد و تمامی بخشهای وابسته به آن، بخش کشاورزی و کارگران نی بر در اعتصاب شرکت دارند.لازم به ياد آوری است عباسعلی زالی وزير کشاورزی در دولت موسوی و رئيس مرکز آمار در دولت خاتمی اعلام کرد: واردات بی رويه شکر، ۳۲ کارخانه قند و هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج کرده است.(فعالين حقوق بشر و دمکراسی ۲۶/۱/۸۷)

۱۲۵ ـ بيش از ۱۰۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز در اعتراض به عدم دريافت ۵ ماه حقوق معوقه خود اقدام به تجمع در جاده اسلامشهرـ تهران نمودند و با آتش زدن مواد زائد سعی کردند توجه مردم و مسئولان را به مشکلات خود جلب کنند. پليس ضد شورش شبانه ديوارهای کارخانه را تخريب و پس از حمله و بازداشت ۱۴۰ نفر از کارگران معترض برای پنهان ساختن اين حرکت خشونت آميز در عرض چند ساعت با کمک ماموران شهرداری دوباره ديوارهای تخريب شده را ساختند. ۳۰ تن از کارگران بازداشتی با امضاء تعهدنامه از پاسگاه احمد آباد مستوفی آزاد شدند. ۱۰ کارگر ديگر هنوز در بازداشت بسر می برند. يکی از کارگران آزاد شده گفت: کارگران با امضا تعهد نامه متعهد شدند که ديگر در قبال اجحاف کارفرما و تضييع حقوق، گرسنگی، فقر و زبونی معترض نشوند و در مقابل ظلم واکنشی نشان ندهند. تمامی کارگران بازداشتی بجز علی نادری عضو شورای اسلامی کار اين کارخانه از زندان آزاد شدند. حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از کارگران به همراه خانواده های خود در مقابل بخشداری چهار دانگه تحصن کرده و خواستار آزادی همکار خود هستند. همچنين ۶ نفر از ماموران آتش نشانی که از پاشيدن آب جوش بر سر کارگران لاستيک البرز خودداری کرده بودند، به جرم اقدام حمايتی از کارگران بازداشت شدند. ماموران آتش نشانی در سر پيچی از دستور يگان ويژه پليس از ريختن آب جوش بر سر کارگران معترض خودداری کرده و آب را بر روی اسفالت ريختند.(دسترنج ۲۵،۲۶،۲۷و۲۸/۱/۸۷)

۱۲۶ ـ بيش از ۱۴۰۰ کارگر کارخانه های توليدی“فرنخ و مه نخ"،"ناز نخ" و "بهداشتی مينا" قزوين دست به تجمع اعتراضی در مقابل واحدهای توليدی خود زدند.(دسترنج ۲۸/۱/۸۷)

۱۲۷ ـ عوض سلطانی دبير اجرايی خانه کارگر پاکدشت گفت: ۲۰۰ کارگر قرار دادی کارخانه"حديد مبتکران" پاکدشت برای اعتراض به اداره کار مراجعه کرده اند.(دسترنج ۱/۲/۸۷)

۱۲۸ ـ بيش از ۶۸۰ کارگر شرکت" آونگان" اراک در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه جاده قم ـ تهران را مسدود کردند.(دسترنج ۹/۲/۸۷)

۱۲۹ ـ بيش از ۱۵۰ کارگر کارخانه يخچال سازی لرستان با تجمع در مقابل استانداری لرستان خواستار بازگشت به کار و دريافت مطالبات معوقه خود بودند. کارگران با بستن خيابان منتهی به استانداری لرستان شعارهای“مسئولين بی غيرت گرسنه ايم گرسنه" سر دادند، همچنين کارگران دست نوشته هايی حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود"ای کاش ما هم مردم عراق و لبنان بوديم تا خانواده دولت محسوب شويم".(آفتاب ۱۶/۲/۸۷)

۱۳۰ ـ حسين طاهر زاده دبير اجرايی خانه کارگر استان سمنان گفت: بيش از ۳۰۰ کارگر قرار دادی شرکت"کاشی رويال" برای اعتراض دست به اعتصاب زدند.(دسترنج ۱۶/۲/۸۷)

۱۳۱ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين گفت: ۴۰ کارگر کارخانه اشکان چينی قزوين برای اعتراض در مقابل اداره کار دست به تجمع زدند.(دسترنج ۲۲/۲/۸۷)

۱۳۲ ـ اسماعيل گورکی عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان بوشهر گفت: بيش از يکصد تن از کارگران کارخانه کشتی سازی و سکو سازی ايران صدرای بوشهر اقدام به تحصن کرده اند.(دسترنج ۲۲/۲/۸۷)

۱۳۳ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۴۰۰ کارگر"شرکت بهداشتی مينا" در اعتراض به مشکلات شغلی در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند که با دخالت نيروی انتظامی پايان يافت.(دسترنج ۲۳/۲/۸۷)

۱۳۴ ـ ۴۸ کارگر کارخانه لامپ فارس در مقابل اداره کار و اداره صنايع استان فارس دست به تجمع زدند.
(دسترنج ۲۵/۲/۸۷)

۱۳۵ ـ بيش از ۳۰۰۰ نفر از کارگران نيشکر هفت تپه شوش از ۱۱ روز پيش در اعتصاب بسر می برند. خواسته های کارگران اعتصاب کننده عبارتند از: پرداخت حقوق معوقه ۲ ماه اخير، پايان دادن به پرونده سازيها و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقلاب، برکناری آخوند يعقوب شفيعی مدير عامل شرکت و ساير اعضای هيئت مديره شرکت، برکناری زيبداری رئيس حراست شرکت. کارگران معترض به همراه خانواده هايشان از مقابل فرمانداری شوش به سوی بازار شهر در حال راهپيمايی بودند، که توسط مامورين نيروی انتظامی، گارد ويژه ضد شورش و مامورين وزارت اطلاعات مورد حمله قرار گرفتند و تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. سرهنگ دانش، سرگرد علی کرم خسرو پور و سروان داريوش مولايی فرماندهی سرکوب تظاهرات کارگران را بعهده داشتند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی ۲۶/۲/۸۷)

۱۳۶ ـ بدنبال اخراج ۱۱ نفر از کارگران کارخانه نساجی“ايران برک" حدود ۲۵۰ نفر از کارگران برای اعتراض در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند. هفته گذشته ۱۲۰ کارگر اين شرکت برای اعتراض به عدم دريافت ماهها حقوق و مزايا از رشت به تهران آمدند. اتهام کارگران اخراج شده شرکت در تجمع تهران می باشد.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۱۳۷ ـ بدنبال اعتصاب ۲ ساعت ای هفته گذشته ۳۳۰ کارگر کارخانه لوله و پوشش سلفچگان قم در اعتراض به کيفيت نامطلوب غذا، بدستور کارفرما يک کارگر را اخراج و يک کارگر برای مدت يک هفته از کار تعليق شدند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)

۱۳۸ ـ ۱۸۰ کارگر شاغل در کارخانه صنايع اراک با راهپيمايی در مسير ۱۳ کيلومتری کارخانه تا اداره کار اراک به خصوصی سازی اعتراض کردند.(دسترنج ۷/۳/۸۷)

۱۳۹ ـ بيش از ۸۰۰ کارگر شاغل در ۳۰ کوره آجر پزی قرچک ورامين در اعتراض به کمی دستمزد از دو هفته پيش در اعتصاب بسر می برند.(دسترنج ۸/۳/۸۷)

۱۴۰ ـ ۵۳ کارگر کارخانه صنايع چوب طالقانی برای اعتراض به همراه خانواده هايشان در محوطه ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی متحصن شدند.(دسترنج ۱۲/۳/۸۷)

۱۴۱ ـ حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت صنايع پتروشيمی کرمانشاه در اعتراض به شرايط سخت و ساعات طولانی کار، کاهش حقوق و عدم پرداخت کامل عيدی امسال و معوقات سال گذشته خود و نيز کيفيت نامطلوب خدمات و سرويس دهی نامناسب دست به اعتصاب غذا زدند.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۲/۳/۸۷)

۱۴۲ ـ عيدعلی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: بيش از ۴۰۰ کارگر شرکت فرنخ و مه نخ در اعتراض به عدم دريافت حقوق، عيدی و پاداشت مدت ۶روز است که دست به اعتصاب زده اند. مدت ۲ سال است که لباس و کفش کار به کارگران اين واحد توليدی داده نشده است. (دسترنج ۲۰/۳/۸۷)

۱۴۳ ـ بيش از ۱۰۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز برای اعتراض مجددا دست به اعتصاب زده اند.
(دسترنج ۲۱/۳/۸۷)

۱۴۴ ـ کارگران کارخانه"ريسندگی خاور" رشت برای اعتراض با تجمع و آتش زدن لاستيک جاده فومن به رشت را مسدود کردند.(دسترنج ۲۱/۳/۸۷)

۱۴۵ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر طبس گفت: ۵۰ کارگر معدن „ چيروک طبس „ در اعتراض به عدم طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار کشيدند. (دسترنج ۲۶/۳/۸۷)

۱۴۶ ـ عبدالله صالحی رئيس شورای اسلامی شهرستان خواف اعلام کرد: حقوق کارگران معدن سنگان پرداخت نشده است و کارگران برای اعتراض تجمع کرده بودند که نيروی انتظامی تعدادی از کارگران را بازداشت کرده است. وی افزود: يک کارگر در زير آوار کشته شده است، همچنين دست يک کارگر در حين کار قطع شده است. مولا يعقوبی رئيس شورای اسلامی بخشداری سنگان گفت: سنگ های برداشت شده توسط کارگران تنی ۶ تا ۱۰ هزار تومان توسط شرکتهای خصوصی خريداری می شود و شرکتها همين سنگها را تنی ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسانند.(دسترنج ۲۶/۳/۸۷)

۱۴۷ ـ بيش از ۳۰۰۰ کارگر کوره پزخانه های اروميه که از ۲۰روز پيش در اعتراض به پايين بودن دستمزدها و شرايط نامطلوب محل کار در اعتصاب بسر می برند، در روز ۲۴ خرداد با حمله نيروهای انتظامی مواجه شدند. (دسترنج ۲۷/۳/۸۷)

۱۴۸ ـ کارگران شرکت نيشکر هفت تپه شوش به همراه خانواده هايشان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و ساير خواسته ها، اقدام به بستن جاده ترانزيتی اهواز – انديمشک در منطقه سه راه خوانساری شوش نمودند. نيروی امنيتی و اطلاعاتی با آوردن ماشين های آب پاش آتش نشانی کارگران و خانواده های آنها را در محاصره خود قرار داده اند. خواسته های کارگران معترض عبارتند از: پرداخت حقوق معوقه ۳ ماه اخير، حق داشتن سنديکای مستقل کارگری، پايان دادن به پرونده سازيها و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقلاب، برکناری آخوند يعقوب شفيعی مدير عامل شرکت و ساير اعضای هئيت مديره شرکت، و برکناری رئيس حراست شرکت. لازم به يادآوری است که هفته قبل نيز ۴ نفر از فعالين کارگری بنامهای نجات دهلی، احمد راجی، ايرج عابدينی و محمد ليثی توسط نيروهای اطلاعات شوش بازداشت شدند.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۲۸/۳/۸۷)

۱۴۹ ـ کارگران شرکت صنايع مخابراتی راه دور ايران برای اعتراض در مقابل استانداری فارس دست به تجمع زدند.(آفتاب ۲۹/۳/۸۷)

۱۵۰ ـ حدود ۳۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز به نمايندگی از ۱۳۰۰ کارگر اين کارخانه در اعتراض به روشن نبودن وضعيت قرار داده و پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل دفتر رياست جمهوری تجمع کردند. حدود ۴۰۰ کارگر قراردادی در اين کارخانه هستند که وضعيت آنها مشخص نيست. دفترچه های بيمه کارگران سه ماه است که تمديد اعتبار نمی شود. تعدادی از کارگران در شرف بازنشستگی هستند و کارخانه حق بيمه اين افراد را نمی دهد و آنان بلاتکليف هستند. نهار و سرويس اياب و ذهاب کارگران قطع شده است. (ايلنا ۲۰/۸/۸۷)

۱۵۱ ـ کارگران شرکت لامپ الوند قزوين در اعتراض به بلاتکليفی دو ساله خود پس از اتمام بيمه بيكاری، در مقابل فرمانداری شهر صنعتی البرز دست به تجمع زدند. كارگران معترض طی اين تجمع خواستار بازگشت به كار مجدد خود به كارخانه و رسيدگی به چگونگی تغيير ساختار كارخانه كه به تعطيلی دو ساله آن منجر شده است، شدند. (ايلنا ۷/۵/۸۷)

۱۵۲ ـ کارگران کارخانه صنايع فلزی ۲ در مقابل پارک ساعی دست به تجمع اعتراضی زدند. در اين کارخانه قبلا ۱۵۰۰ نفر بکار مشغول بودند ولی اکنون به ۳۰۰ نفر کاهش پيدا کرده است. (ايلنا ۲/۱۰/۸۷)

۱۵۳ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين اعلام کرد: حدود هزار کارگر کارخانه های فرنخ، مه نخ و نازنخ با آتش زدن لاستيک جاده بين المللی قزوين را بستند.(ايلنا ۸/۱۰/۸۷)

۱۵۴ ـ بيش از ۳۰۰ کارگر مجتمع صنعتی شمال غرب تبريز بدليل پرداخت نشدن حقوق، حق بيمه، توجه نکردن به مسايل بهداشتی و رفاهی کارگران دست از کار کشيدند. (ايلنا ۹/۱۰/۸۷)

۱۵۵ ـ حقوق ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه پتروشيمی هگمتانه همدان در اعتراض به مطالبات معوقه از ۲۰ روز پيش در اعتصاب هستند. (ايلنا ۱۱/۱۰/۸۷)

۱۵۶ ـ قريب خدايار شهردار رامهرمز اعلام کرد: حقوق ۵۰۰ کارگر خدماتی، فضای سبز، آتش نشانی، حمل ونقل موتوری و اداری شهرداری رامهرمز به مدت ۳ روز اعتصاب کرده اند.(ايلنا ۱۱/۱۰/۸۷)

۱۵۷ ـ آقايار حسينی دبير اجرايی خانه کارگر آبادان اعلام کرد: ۱۵۰ کارگر منطقه يک شهرداری آبادان بدليل پرداخت نشدن حقوق معوقه و حق بيمه کارگران اعتصاب کرده اند. (ايلنا ۱۴/۱۰/۸۷)

۱۵۸ ـ صدرالله شقاقی مسئول شورای اسلامی کار کارخانه فرش پارس قزوين اعلام کرد: ۱۵۰ نفر از کارگران اين کارخانه در مقابل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی زدند. (ايلنا ۲۳/۱۰/۸۷)

۱۵۹ ـ قربانعلی مير شکاری دبير اجرايی خانه کارگر استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد: ۵۰ نفر از کارگران شرکت آرمين شرق در مقابل اداره کار و امور اجتماعی زاهدان دست به تجمع اعتراضی زدند. (ايلنا ۳۰/۱۰/۸۷)

۱۶۰ ـ مهدی زمان نوری دبير اجرايی خانه کارگر شهرستان ساوه گفت: واحدهای صنعتی توليدی و خدماتی هنکل پاکوش، زردپود، فابيس، جهان رو، مقره سازی ايران، رادياتور آرمکو، صنعتی بوتان و شهرداری ساوه از واحدهائی هستند که تعدادی از کارگران خود را از کار اخراج کرده اند. کارگران اخراجی در مقابل دفتر نماينده ساوه در مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده اند. نامبرده افزود: برخی از اين واحدها به محض اخراجی کارگران به آنان پيشنهاد می کنند که با شرکت های پيمانکاری قرارداد بسته و ادامه کار دهند. (ايلنا ۵/۱۱/۸۷)

۱۶۱ ـ حدود ۳۸۰ نفر از کارگران کارخانه نازنخ قزوين، از قزوين به تهران آمده و شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند. کارگران برای اعتراض در مقابل نهاد رياست جمهوری دست به تجمع زدند.(ايلنا ۶/۱۱/۸۷)

۱۶۲ ـ حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به کمی دستمزد در مقابل فرمانداری شهرود دست به تجمع زدند.(ايران خبر ۷/۱۱/۸۷)

۱۶۳ ـ ۳۶۰ کارگر شرکت سيامکو صنعت همدان برای اعتراض در مقابل خانه کارگر همدان تجمع کردند. (ايلنا ۹/۱۱/۸۷)

۱۶۴ ـ ۳۰ نفر از کارگران ريسندگی پرديس کرج برای اعتراض در مقابل درب اصلی ديوان عدالت اداری تجمع کردند. (فرهنگ آشتی ۹/۱۱/۸۷)

۱۶۵ ـ هادی رضازاده دبير اجرائی خانه کارگر ورامين گفت: قرارداد کار بيش از ۱۰۰ نفر از کارگران قراردادی کارخانه قند ورامين تمديد نشده است. کارگران برای اعتراض در مقابل فرمانداری ورامين دست به تجمع زدند. واردات بی رويه عمده ترين مشکل توليد کنندگان داخلی است. (ايلنا ۱۱/۱۱/۸۷)

۱۶۶ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۳۲۰ کارگر شرکت نارنج برای اعتراض در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند. (ايلنا ۱۲/۱۱/۸۷)

۱۶۷ ـ جمعی از کارگران و کارفرمايان کفاش در اعتراض به واردات بی رويه، کفش های چينی، در مقابل دفتر اتحاديه کفاشان دست دوز و مغازه های فروشندگان و توزيع کنندگان کفش های چينی تجمع کردند. در حال حاضر ۲۰۰هزار کفاش در ۵۰هزار کارگاه کفاشی مشغول بکار هستند. در سال های اخير واردات بی رويه کفش های چينی باعث بيکاری هزاران کارگر و تبديل هزارها کارگاه به انبار کفش های وارداتی شده است.(ايلنا ۱۳/۱۱/۸۷)

۱۶۸ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۳۰۰ کارگران شرکتهای فرنخ و مه نخ برای اعتراض جاده بين المللی قزوين را بستند.(ايلنا ۱۳/۱۱/۸۷)

۱۶۹ ـ ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی خامنه تبريز برای اعتراض در مقابل استانداری تجمع کردند.(ايلنا ۱۳/۱۱/۸۷)

۱۷۰ ـ کارگران کارخانه سرب و روی زنجان در اعتراض به دريافت نکردن چند ماه حقوق در مقابل دفتر شرکت توسعه معادن روی در زنجان تجمع کردند.(ايسنا ۲۰/۱۱/۸۷)

۱۷۱ ـ ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز برای اعتراض در مقابل استانداری خوزستان در اهواز دست به تجمع زدند. اين کارخانه دولتی است و به سازمان تامين اجتماعی تعلق دارد.
(کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۱/۱۱/۸۷)

۱۷۲ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۳۰۰ کارگر کارخانه چينی بهداشتی مينا مدت يک هفته است که برای اعتراض در مقابل کارخانه دست به تجمع زده اند. (ايلنا ۵/۱۲/۸۷)

۱۷۳ ـ ۲۰۰ کارگر شرکت " صنايع کيش چوب " و ۱۰۰ نفر از کارکنان بخش اداری اين شرکت برای اعتراض دست به اعتصاب زدند.(ايلنا ۱۸/۱۲/۸۷)

۱۷۴ ـ ۱۴۶ نفر از کارکنان بيمارستان " مهر " در شهرستان ساری دست به اعتصاب زدند.(ايلنا ۱۸/۱۲/۸۷)

۱۷۵ ـ حدود ۲۰۰ نفر از کارگران نيشکر خوزستان به نمايندگی از ۳۵۰۰ کارگر اين کارخانه در مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع اعتراضی کردند. اين کارگران فصلی گفتند: طی سالهای گذشته به ما گفته می شد که برای ما در فصول بيکاری نيز حق بيمه پرداخت می کنند اما به تازگی متوجه شده ايم که اين حق بيمه، فقط بيمه درمانی بوده و شامل بيمه بازنشستگی نمی شده است.(ايلنا ۱۸/۱۲/۸۷)

۱۷۶ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه فرش پارس در مقابل فرمانداری البرز دست به تجمع اعتراضی زده اند. (ايلنا ۱۸/۱۲/۸۷)

۱۷۷ ـ محمد ساری رئيس شورای اسلامی کار شرکت آردل گفت: حدود ۱۵۰ کارگر اين شرکت برای اعتراض دست به تجمع زدند. (ايلنا ۱۹/۱۲/۸۷)

۱۷۸ ـ بيمارستان الوند در تهران تعطيل شد. ۲۵۰ کارگر اين بيمارستان با ۱۰ تا ۲۵ سال سابقه از کار بيکار شدند. پرسنل بيمارستان برای اعتراض به همراه اعضای خانواده هايشان دست به تجمع زدند. (ايلنا ۲۶/۱۲/۸۷)

۱۷۹ ـ عيدعلی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۱۰۰ نفر از کارگران قراردادی شرکت پوشينه بافت برای اعتراض در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. (ايلنا ۲۷/۱۲/۸۷)
۱۸۰ ـ بنياد جانبازان و مستضعفان شرکت نساجی پاکريس را در سمنان منحل اعلام کرد. کارگران اين شرکت برای اعتراض در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک مهديشهر دست به تجمع زدند. (ايلنا ۲۷/۱۲/۸۷)

سوانح کار
۱۸۱ ـ سه کارگر شرکت نفت آبادان به نامهای محمد غبيشاوی ۵۰ ساله، قاسم غبيشاوی ۲۵ ساله و محمد پوراحمديان ۳۰ ساله در حين لايروبی چاه فاضلاب، دچار حادثه شدند که با حضور ماموران نيروی امداد از مرگ حتمی رهائی يافتند. (دسترنج ۱/۵/۸۷)

۱۸۲ ـ توفيق احمدی کارگر معدن، که در يکی از معادن روستای "آرندان" سنندج مشغول کار بود، در حين کار دچار حادثه شده و يک پای وی قطع گرديده است. (دسترنج ۴/۵/۸۷)

۱۸۳ ـ حامد ۲۱ ساله کارگر بخش خدمات راه آهن تنها بعد از ۱۳ روز که از استخدام وی گذشته بود به دنبال برخورد با يک قطار پای راست خود را از دست داد. کارفرما مدعی است که با اين کارگر قبل از حادثه تسويه حساب شده بوده و هيچگونه مسئوليتی در قبال پرداخت خسارت در مورد وی ندارد. (اعتماد ملی ۶/۵/۸۷)

مرگ در حين کار
۱۸۴ ـ عطاالله شيشه رئيس ايستگاه ۲۱ آتش نشانی اعلام کرد: بر اثر ريزش آوار در يک ساختمان در حال احداث واقع در خيابان سعادت آباد ۲ کارگر کشته و ۵ کارگر مجروح شدند. وی گفت: نظارت نکردن مهندس ناظر بر نحوه گود برداری ساختمان و نصب نشدن سازه نگهبان در ديواره علت ريزش آوار بوده است.
(جمهوری اسلامی ۲۸/۱/۸۷)

۱۸۵ ـ بر اثر ريزش آوار يک کارگر ساختمانی بنام جلال ۲۳ ساله در خيابان ناهيد تهران کشته شد. علت ريزش آوار عدم رعايت مقررات ايمنی می باشد.(ايران ۳۱/۱/۸۷)

۱۸۶ ـ يک کارگر ۱۷ ساله بنام روح الله ـ ص در درون قيف دستگاه بتون در خيابان خليج فارس تهران کشته شد. (دسترنج ۳/۲/۸۷)

۱۸۷ ـ يک کارگر ساختمان بنام مير قربان ـ ح ۳۷ ساله تبعه افغانستان به دليل کمبود موازين ايمنی و سقوط از طبقه چهارم يک ساختمان در دست ساخت در اتوبان محلاتی تهران کشته شد.(دسترنج ۳/۲/۸۷)

۱۸۸ ـ بر اثر سقوط جرثقيل در ميدان مادر، خيابان مير داماد يک کارگر کشته و ۳ نفر مجروح شدند.
(دسترنج ۹/۲/۸۷)

۱۸۹ ـ دو کارگر افغانی در حال گود برداری در عمق ۴ متری بر اثر ريزش ديوار خاکی کشته شدند و يک کارگر مجروح گشت. علت حادثه عدم شمع بندی مناسب برای مهار ديواره های جانبی اعلام شده است.
(فارس ۹/۲/۸۷)

۱۹۰ ـ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی اعلام کرد: در نيمه نخست سال ۸۶، ۶۰ نفر جان خود را در حين کار از دست داده اند. در مدت مذکور ۱۴۲۳۳۱ نفر دچار از کار افتادگی کلی و جزئی شدند. به ۵۸۹ نفر بابت اين حوادث غرامت مقطوع نقص عضو پرداخت شده است. ۱۰۵۱۲ نفر بهبود کامل يافته اند. بالاترين ميزان حادثه های صورت گرفته در مدت مذکور، در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده است. مقايسه حوادث اتفاق افتاده در نيمه اول سال ۸۶ به نسبت نيمه اول ۸۵ نشان دهنده افزايش ۹۶،۸ درصدی اين حوادث بوده است. (کيهان ۱۶/۲/۸۷)

۱۹۱ ـ يک کارگر ۲۰ ساله در حال رنگ زدن جدول بزرگ راه مدرس بر اثر برخورد يک دستگاه خودرو پژو پارس کشته شد.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)

۱۹۲ ـ فرشيديان رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شيراز گفت: ۸ کارگر فعال در بخش گود برداری ساختمان طی يک ماه گذشته کشته شدند. اين کارگران زير نظر شرکتهای پيمانکار بکار اشتغال داشتند که بدليل سهل انگاری کارفرمايان در تامين امنيت محيط کار، عدم نصب نرده های موقت راه رو و راه پله ها و نبود مهار بندی کار جان خود را از دست داده اند. وی افزود اين آمار مربوط به شهر شيراز است در صورت برآورد اين امار در سطح استان تعداد فوتی ها به بالای ۳۰ تن خواهد رسيد.(دسترنج ۲۳/۲/۸۷)

۱۹۳ ـ حاجی قاسمی مشاور وزير کار و امور اجتماعی و رئيس سازمان کار استان تهران اعلام کرد: از مجموع ۷۵۰ مورد حادثه رخ داده در بخش کارگران ساختمانی طی سال گذشته حدود ۲۴۰ نفر کارگر در تهران کشته شده اند.(ايسنا ۲۵/۲/۸۷)

۱۹۴ ـ خالد صالحی ۳۵ ساله کارگر جوشکاری به علت نبود تجهيزات ايمنی بر اثر سقوط از طبقه چهارم ساختمانی واقع در شهرک دانشگاه سقز کشته شد.(دسترنج ۶/۳/۸۷)

۱۹۵ ـ اکبر اکبری فرمانده ايستگاه ۱۰۸ آتش نشانی تهران گفت: به علت گود برداری غير اصولی و فروريختن ديوارهای بتونی ساختمان در حال ساخت دو کارگر در ميدان فاطمی کشته شدند.(دسترنج ۱۳/۳/۸۷)

۱۹۶ ـ دختری بنام گلاويژ سلطان نيا فرزند عبدالله از اهالی شهر مهاباد که به همراه پدر خود در يک کارگاه آجرپزِی در شهر همدان مشغول بکار بوده، از سوی ابراهيم الياسی صاحب کارخانه مورد اذيت و آزار قرار می گيرد، وی به علت فشارهای روحی اقدام به خودکشی از راه خود سوزی می نمايد و پس از ۱۸ ساعت در بيمارستان فوت نمود.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۴/۳/۸۷)

۱۹۷ ـ فرماندار شهرستان شازند در آخرين گزارش خود تعداد کارگران فوت شده بر اثر آتش سوزی در دو کارخانه مواد شيميايی „ کيمياگران امروز“ و „ کيمياگستر“ را ۳۴ نفر اعلام کرد. غلامرضا مرادی فعال کارگری در اراک گفت: ۳۰ کارگر مجروح در بيمارستانهای قم، اراک، اصفهان، تهران و اراک نگهداری می شوند.اين دو کارخانه در تاريخ پنجم خرداد دچار آتش سوزی شدند. (دسترنج ۲۰/۳/۸۷)

۱۹۸ ـ يک کارگر ۵۰ ساله بنام رستمی بر اثر ريزش ديوار مترو در اصفهان در عمق ۲۰ متری کشته شد.
(کيهان ۲۶/۳/۸۷)

۱۹۹ ـ فرشيديان رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان فارس اعلام کرد: تنها در يک ماهه سال جاری ۱۸ کارگر ساختمانی بدليل نبود وسايل ايمنی و سهل انگاری کارفرمايان کشته شده اند. وی افزود: دست کم روزی يک کارگر ساختمانی در استان فارس جان خود را بدليل نبود ايمنی کار از دست می دهد. نامبرده ادامه داد متاسفانه نيرو و ناظر مستقيم محل کار و ايمنی ساختمان محل اشتغال کارگران ساختمانی را مورد بازرسی قرار نداده و کارشناسان پس از وقوع حادثه در محل بروز حادثه حاضر می شوند. (دسترنج ۲۷/۳/۸۷)

۲۰۰ ـ محسن ۳۲ ساله کارگر چاه کن که در يک ساختمان نيمه کاره در تهران مشغول بکار بود بر اثر قطع برق هواکش خفه شد.(فارس ۲۹/۳/۸۷)

۲۰۱ ـ جعفر عظيم زاده از اعضای اتحاديه آزاد کارگران اعلام کرد: يک کارگر۲۶ ساله کوره پز خانه اروميه بنام عبداله بر اثر آتش سوزی فوت کرد. (دسترنج ۴/۴/۸۷)

۲۰۲ ـ پنج کارگر بلوک زنی در اطراف ياسوج به علت برق گرفتگی کشته شدند.)مهر ۱۱/۴/۸۷)

۲۰۳ ـ بهروز تشکر مدير روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی تهران اعلام کرد: بر اثر ريزش آوار يک ساختمان ۷ طبقه ۳۲ واحدی در بلوار فرهنگ, به علت رعايت نشدن اصول ساختمان سازي, حداقل ۱۷ نفر از کارگران آن ساختمان کشته شدند. اسامی و مشخصات ۱۷ کارگر کوهدشتی که در ۱۱ تير در سعادت آباد تهران کشته شدند، اعلام گرديد. اين ۱۷ قربانی هر يک عضو خانواده هايی بودند که زنجيروار با يکديگر نسبت دور و نزديک فاميلی داشتند. سه طايفه آزاد بخت، نورعلی و قرعليوند اکنون داغدارند. حسين نورعلی طلبه حوزه علميه، عزيزعلی اميرنژاد ۵۰ ساله و پدر ۷ فرزند، علی حسين يوسفيان، سعيد يوسفيان دانش آموز، حسين پيری هاشم آبادی ۱۸ ساله، بهرام پيرزاده نور، مهران پيرزاده نور ۱۹ ساله، هوشمند منصوری دانشجوی اسبق دانشکده الهيات دانشگاه الشتر، افشار سعادتی ۲۴ ساله، عابدين سعادتی ۲۹ ساله، احسان آزاد بخت ۲۰ ساله، موسی آزاد بخت ۲۰ ساله، يحيی سعادتی آزاد بخت ۲۶ ساله، فريبرز سعادتی آزاد بخت ۲۴ ساله، ميثم قاسمی ۱۹ ساله، علی عبدالهی پدر ۵ فرزند. (سرمايه ۲۲/۴/۸۷)

۲۰۴ ـ بر اثر واژگون شدن سه بشکه ۲۲۰ ليتری قير مذاب در خيابان خاقانی مشهد ۹ کارگر لکه گيری آسفالت اين شهر دچار سوختگی شدند. اين حادثه به علت رعايت نشدن مسائل ايمنی از سوی پيمانکار شهرداری صورت گرفته است. (دسترنج ۲۳/۴/۸۷)

۲۰۵ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کارگر استان کردستان اعلام کرد: يک کارگر بنام پور محمد در کارگاه جوشکاری سقز در حين جوشکاری تانکر سوخت بر اثر انفجار آن کشته شد.(ايلنا ۲۹/۴/۸۷)

۲۰۶ ـ عباس كشاورز فعال كارگری در استان قزوين گفت: "مرتضی قديری“ كارگر شاغل در پرسی سيلندر روز گذشته در حين كار جوشكاری به دليل اشتعال لباس آغشته به بنزين و شدت سوختگی ناشی از آن، جان خود را از دست داد. او افزود: نبود يك مركز سوانح سوختگی در شهرك صنعتی البرز با وجود ۱۳۰۰ كارخانه و كارگاه بزرگ، درمان كارگران سانحه‏ديده را با مشكل مواجه كرده و عملكرد مسوولان بخش درمان كشور را زير سوال برده است. (ايلنا ۴/۵/۸۷)

۲۰۷ ـ سه کارگر که در حال تخريب ساختمانی در خيابان ۱۵۶ غربی در محدوده تهران پارس بودند، زير آوار گرفتار شده و درگذشتند. (کيهان ۱۶/۵/۸۷)

۲۰۸ ـ "محمدجواد" کارگر معدن ذغال سنگ در حوالی شهرستان زرند، بر اثر ريزش معدن،جان خود را از دست داد دو کارگر ديگر در اين حادثه مصدوم شدند. (ايران ۱۹/۵/۸۷)
۲۰۹ ـ يازده تن از کارگرانی که در ورزشگاه در دست ساخت انقلاب همدان مشغول بکار بودند با فرو ريختن يکی از ستونهای اين ورزشگاه، در زير آوار مدفون شدند. ۹ نفر از کارگران، از زير آوار بيرون آمده و به بيمارستان منتقل شدند اما دو تن از كارگران نيز به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. (دسترنج ۱۹/۵/۸۷)
۲۱۰ ـ بر اثر انفجار گاز متان در کارگاه شماره ۴۳۵ معدن پابدانای کوهبنان واقع در استان کرمان ۲ نفر کارگر کشته شدند و يک کارگر بشدت مجروح گرديد. ۴۰۰۰ کارگر در اين معدن مشغول بکار هستند. نياز علی سلطانی رئيس اين معدن گفت: محروم بودن منطقه از مرکز فوريت های پزشکی و نبود اورژانس جاده ای خسارت جانی ناشی از حوادث معدن را افزايش می دهد، مجروحان برای درمان بايد به شهرستان رزن در ۶۵ کيلومتری معدن منتقل شوند.(ايلنا ۲۲/۵/۸۷)

۲۱۱ ـ نعمت الله محمدی رئيس انجمن صنفی کارگران تخليه و بارگيری بندر خمينی گفت: صادق محمدی کارگر با سابقه در حال جارو کشی و پاکسازی اسکله بر اثر تصادف با تريلر کشته شد. (ايسنا ۲۹/۵/۸۷)

۲۱۲ ـ حسن بيگ محمدی کارگر ۳۳ ساله بعد از سقوط در چاهی در شهرک صنعتی شمس آباد شهرری پس از ۷ ساعت انتظار کشته شد. ماموران آتش نشانی حسن آباد پس از ۴۰ دقيقه در محل حادثه حاضر می شوند اما لوازم را برای کمک نداشتند. (۳۰/۵/۸۷)

۲۱۳ ـ سه کارگر معدن ذغال سنگ "باب نيزو" زرند کرمان به علت گازگرفتگی و ريزش آوار کشته شدند و ۵ کارگر مجروح گشتند. (ايران ۴/۶/۸۷)

۲۱۴ ـ به گزارش ستاد اطلاع رسانی فرماندهی آتش نشانی شهرداری اصفهان دو کارگر ۲۵ ساله به نامهای محمد و هادی هنگام گودبرداری ساختمانی در چهارباغ بالای اصفهان کشته شدند. (کيهان ۷/۶/۸۷)

۲۱۵ ـ دو کارگر ساختمان بنامهای رضا ۴۵ ساله و مجيد ۱۸ ساله در حال گود برداری، بعلت ريزش آوار، در شهرک باغميشه تبريز کشته شدند و يک کارگر ۳۵ ساله بنام رامين بشدت مجروح شد. (کيهان ۹/۶/۸۷)

۲۱۶ ـ در پی ريزش کانال فاضلاب در شهر بجنورد سه کارگر بنامهای "روح الله مرادی“، "ابراهيم فرهادی“ و "محمد قبادی“ در حين گودبرداری جان خود را از دست دادند. (کيهان ۹/۷/۸۷)

۲۱۷ ـ عليرضا بابائی کارگر روزمزد شرکت پيمانکاری رنگ و عايق از شرکتهای زير مجموعه شرکت رامشير در پالايشگاه فازهای ۹ و ۱۰ عسلويه به علت برق گرفتگی کشته شد. کارگران نسبت به برق دار بودن بدنه کولرهای خوابگاه ها به مسئولان کمپ هشدار داده بودند، اما مسئول کمپ و مسئولان شرکت رامشير هيچ اقدامی برای ايمن ساختن کولرها انجام ندادند. (سلام دمکرات ۱۱/۷/۸۷)

۲۱۸ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کارگر کردستان اعلام کرد: بر اثر ترکيدن تانکر قير يک کارگر آسفالت سازی يک کارگر قراردادی کشته و ۲ کارگر مجروح شدند. (ايلنا ۱۳/۷/۸۷)

۲۱۹ ـ يک کارگر ساختمانی بنام ميرشاهی به هنگام تخريب ساختمانی در خيابان شهدای گنبد کاووس بر اثر فرو ريختن سقف ساختمان کشته شد. (خبرنامه فعالين مازندان ۱۴/۷/۸۷)

۲۲۰ ـ اسدالله کارگر ۲۳ ساله ساختمانی به علت نبود امکانات ايمنی، در هنگام گودبرداری، بر اثر ريزش خاک در منطقه قلهک تهران کشته شد.(ايسنا ۱۶/۷/۸۷)

۲۲۱ـ يک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر در منطقه لويزان تهران جان خود را از دست داد.
(کارگزاران ۱۷/۷/۸۷)

۲۲۲ ـ يک کارگر ساختمانی ۳۰ ساله به علت سقوط در يک چاه ۵۰ متری در خيابان نياوران تهران کشته شد. همچنين کارگر ساختمانی ۵۰ ساله به علت سقوط در يک چاه ۳۰ متری در چهارراه يافت آباد تهران کشته شد. نبود امکانات ايمنی دليل مرگ اين کارگران است. (ايسنا ۲۲/۷/۸۷)

۲۲۳ ـ به علت خاکبرداری غير اصولی از ديواره ای که جنس خاک آن دستی و نزديک به فضای سبز حاشيه خيابان بود يک کارگر بر اثر ريزش آوار در يک ساختمان نيمه تمام جان خود را از دست داد.(ايسکانيوز ۲۶/۷/۸۷)

۲۲۴ ـ سرهنگ احمدی رئيس مرکز اطلاع رسانی پليس تهران بزرگ اعلام کرد: بر اثر آتش سوزی در پالايشگاه نفت يک نفر کشته شد. (ايسنا ۲۷/۸/۸۷)

۲۲۵ ـ در سال گذشته ۲۲ کارگر معدن بر اثر ريزش تونلها، انفجار در معادن وسقوط از ارتفاع کشته شدند. يعنی در هر ۱۶ روز يک معدنچی کشته شده است.(اعتماد ۶/۹/۸۷)

۲۲۶ ـ " جمشيد " ۳۵ ساله که در هنگام کار روی داربست ساختمان دچار برق گرفتگی شده بود به پايين سقوط کرد و در دم جان سپرد.(ايسکانيوز ۱۳/۹/۸۷)

۲۲۷ ـ به دنبال سرنگونی دکل بزرگ کارخانه "آبيک " قزوين ۵ نفر از کارگران اين کارخانه جان خود را از دست دادند.(اعتماد ۱۳/۹/۸۷)

۲۲۸ ـ يک زن کارگر ۳۰ ساله بنام صبا در کارگاه گل سازی در تبريز بر اثر آتش سوزی کشته شد. نبود شرايط ايمنی لازم در محيط کار از يک سو و وجود مواد احتراق زا در کارگاه که در زير زمينی قرار داشت، موجب گسترش سريع شعله های آتش شد.(شهرزاد نيوز ۱۸/۹/۸۷)

۲۲۹ ـ " مرتضی " کارگر معدن در اردکان در عمق ۳۵۰ متری زمين بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
(جمهوری اسلامی ۲۴/۹/۸۷)

۲۳۰ ـ يک کارگر بر اثر انفجار گاز در يک کارگاه سنگبری در يزد کشته شد. (جمهوری اسلامی ۱/۱۰/۸۷)

۲۳۱ ـ مجيد ناصر رئيس کارخانه صنايع دفاعی زرين شهر اصفهان اعلام کرد: در پی انفجار در خط توليد کارخانه صنايع دفاعی زرين شهر اصفهان ۸ تن از کارکنان اين کارخانه کشته شدند.(اعتماد ۹/۱۰/۸۷)

۲۳۲ ـ محمد حسين زاده ۳۳ ساله هنگامی که مشغول جوشکاری اسکلت ساختمان يک مسجد در روستای فرتان اسفراين بود بر اثر انفجار گاز جان خود را از دست داد.(کيهان ۱۱/۱۰/۸۷)

۲۳۳ ـ هادی ساداتی رئيس انجمن صنفی اسکلت بتنی قائم شهر اعلام کرد: هادی نجار کارگر ۲۶ ساله ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع ۱۵ متری جان خود را از دست داد. وی افزود: در سال جاری ۴۰ نفر از کارگران ساختمانی در مازندران، حين انجام کار بر اثر نبود امکانات ايمنی جان خود را از دست داده اند.(ايلنا ۱۴/۱۱/۸۷)

۲۳۴ ـ حسين اکبری بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحيه ۱۹ تهران گفت: يک کارگر ۱۹ ساله بنام امين به علت نبود امکانات ايمنی براثر سقوط از ارتفاع ۱۵ متری کشته شد.(ايسنا ۱۸/۱۱/۸۷)

۲۳۵ ـ بر اثر انفجار در عمليات احداث راه آهن شيراز- بوشهر در نزديکی بخش بوشکان برازجان، سه نفر مهندس راه سازی کشته شدند. (کيهان ۱۱/۱۲/۸۷)

کودکان کار
۲۳۶ ـ فرشيد يزدانی مدير عامل انجمن حمايت از حقو کودکان اعلام کرد: با استناد به آمارهای منتشر شده سال ۸۵ توسط مرکز آمار ايران از مجموع ۱۳۲۵۳۰۰۰ کودک رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال، ۳۶۰۰۰۰۰ کودک خارج از چرخه تحصيل و ۱۷۰۰۰۰۰ کودک به صورت مستقيم در گير کار بودند. (ايسنا۳۱/۴/۸۷)

عدم پرداخت حقوق
۲۳۷ ـ بيش از ۱۰۰ کارگر قرار دادی سد"سياه رخ" ديواندره از کار اخراج شدند. حقوق دی، بهمن، اسفند، عيدی و سنوات سال گذشته اين کارگران پرداخت نشده است.(دسترنج ۱۷/۱/۸۷)

۲۳۸ ـ بيش از ۱۰۰ کارگر قراردادی کارخانه"اشکان چينی“ قزوين مدت ۶ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند.(دسترنج ۱۹/۱/۸۷)

۲۳۹ ـ ۵۰ کارگر کارخانه آرد زابل مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۰/۱/۸۷)

۲۴۰ ـ بيش از ۳۰۰ کارگر کارخانه نساجی“ايران برک" گيلان مدت ۳ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۱/۱/۸۷)

۲۴۱ ـ ۲۸ کارگر شرکت"دروس ايران" قزوين مدت ۶ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۱/۱/۸۷)

۲۴۲ ـ بيش از ۳۰ کارگر کارخانه"پارس واشر" چندين ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۱/۱/۸۷)

۲۴۳ ـ بيش از ۴۰۰ کارگر کارخانه"قند نيشابور" مدت ۲ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند. بيش از ۳۰۰۰ کشاورز چغندر کار نيشابور هريک به مقدار ۲۰۰ هزار تا يک ميليون تومان از مديريت اين واحد به خاطر تحويل محصول طلبکار هستند. واردات بی رويه و غير قانونی شکر توسط دولت باعث شده تا شکر توليد شده در کارخانجات کشور به فروش نرود.(دسترنج ۲۱/۱/۸۷)

۲۴۴ ـ حدود ۳۰۰۰ نفر از کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه شوش در اعتراض به عدم دريافت حقوق و پاداشهای سال گذشته از روز ۲۰ فروردين دست به اعتصاب زده اند. کارگران بخش توليد و تمامی بخشهای وابسته به آن، بخش کشاورزی و کارگران نی بر در اعتصاب شرکت دارند.لازم به ياد آوری است عباسعلی زالی وزير کشاورزی در دولت موسوی و رئيس مرکز آمار در دولت خاتمی اعلام کرد: واردات بی رويه شکر، ۳۲ کارخانه قند و هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج کرده است.(فعالين حقوق بشر و دمکراسی ۲۶/۱/۸۷)

۲۴۵ ـ ۱۲۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز ۵ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۵/۱/۸۷)

۲۴۶ ـ ۳۵ کارگر کارخانه"نيک شايان پنير" ساوجبلاغ مدت ۳ ماه است که دستمزد و مزايای شغلی خود را دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۸/۱/۸۷)

۲۴۷ ـ ۵۰ کارگر کارخانه"آسيا لنت" سمنان مدت ۳ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۸/۱/۸۷)

۲۴۸ ـ ۱۸۰ کارگر شرکت"کشت و صنعت گوهر کوه" خاش مدت ۶ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.
(دسترنج ۳/۲/۸۷)

۲۴۹ ـ علی طالبی دبير اجرايی خانه کارگر قم گفت: ۳۵۰ کارگر کارخانه"چينی حميد" چندين ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۴/۲/۸۷)

۲۵۰ ـ بيش از ۶۸۰ کارگر شرکت" آونگان" اراک چندين ماه است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند. (دسترنج ۹/۲/۸۷)

۲۵۱ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر طبس گفت: ۱۲۰۰ کارگر معدن ذغال سنگ طبس سال ۸۷ دستمزدی دريافت نکرده اند.(دسترنج ۱۶/۲/۸۷)

۲۵۲ ـ حسين طاهر زاده دبير اجرايی خانه کارگر استان سمنان گفت: بيش از ۳۰۰ کارگر قرار دادی شرکت"کاشی رويال" مدت ۳ ماه است که حقوق و مزايای شغلی خود را دريافت نکرده اند.(دسترنج ۱۶/۲/۸۷)

۲۵۳ ـ ۱۸۰ کارگر کارخانه نساجی“پارس لامه" ساوجبلاغ مدت ۲ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند. (دسترنج ۱۷/۲/۸۷)

۲۵۴ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت: بيش از ۴ ماه است که حقوق کارگران شرکت"کومه ايران" پرداخت نشده است.(دسترنج ۱۷/۲/۸۷)

۲۵۵ ـ به گفته عوض سلطانی قائم مقام خانه کارگر پاکدشت بيش از ۳۰۰ کارگر شاغل در ۳ کارخانه توليدی“گروه صنعتی مرساد" بيش از يک ماه است که حقوق و مزايای شغلی خود را دريافت نکرده اند.
(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)

۲۵۶ ـ تقی نصيری مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قم گفت: بيش از ۵۰۰ کارگر شرکت های“ايران ترمه" و "تهران پتو" مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين عيدی و پاداش سال ۸۶ اين کارگران پرداخت نشده است.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)

۲۵۷ ـ بيش از ۲۴۰ کارگر کارخانه توليدی“پادزاينچ" قزوين از بهمن ماه ۸۶ حقوق خود را دريافت نکرده اند. (دسترنج ۲۱/۲/۸۷)

۲۵۸ ـ اسماعيل گورکی عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان بوشهر گفت: کارگران کارخانه کشتی سازی و سکو سازی ايران صدرای بوشهر مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۲/۲/۸۷)

۲۵۹ ـ مدت ۵ ماه است که حقوق ۳۰۰ کارگر کارخانه قند قهستان بيرجند پرداخت نشده است.
(دسترنج ۲۳/۲/۸۷)

۲۶۰ ـ کارگران خدماتی ناحيه ۷ منطقه ۳ شهرداری تهران مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. در اين ۳ ماه کارفرمای شرکت پيمانکار حق بيمه کارگران را به سازمان تامين اجتماعی پرداخت نکرده است و از بن کارگری، حق اولاد و مسکن مدتها است که خبری نيست. اين کارگران ۱۲ ساعت در روز کار می کنند و يکسال است که دستکش و کفش کار دريافت نکرده اند. لازم به ذکر است که وضعيت شغلی و حقوقی بيش از ۱۰۰ کارگر خدماتی افغانی از کارگران ايرانی نيز بغرنج تر می باشد.(دسترنج ۲۵/۲/۸۷)

۲۶۱ ـ ۴۸ کارگر کارخانه لامپ فارس، دستمزد فروردين ماه، بن کارگری سال ۸۶ و چهار ماه حق بيمه خود را دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۵/۲/۸۷)

۲۶۲ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت: بيش از ۸۰ کارگر شاغل در کارخانه های“دروس ايران" و "لامپ الوند" پنج ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. وی افزود: برخی از آقايان مدير و صاحب کارخانه با دريافت وام های بحران که برای پرداخت حقوق کارگران و رفع بحران اخذ شده است به امر برج سازی و خانه در کلان شهر ها مشغولند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۲۶۳ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت: بيش از ۳۰ کارگر شرکت "قوه پارس" ۲۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند و در بلاتکليفی بسر می برند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۲۶۴ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد گفت: بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه قند بروجرد مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. چغندرکاران منطقه همانند کارگران مطالبات حقوقی سال گذشته خود را دريافت نکرده اند و در شرايط بد معيشتی بسر می برند. به علت واردات بی رويه شکر، شکرهای توليد شده در کارخانه های داخلی به فروش نمی رود.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)

۲۶۵ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد اعلام کرد: به بيش از ۲۰۰ کارگر شهرداری بروجرد مدتيست حق لباس، بن کارگری، حق اولاد، مسکن و خواربار پرداخت نمی شود و حقوق کارگران با تاخير پرداخت می شود. (دسترنج ۳۰/۲/۸۷)

۲۶۶ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر طبس اعلام کرد: کارگران شرکت „ سد سازی کريت „ مدت ۴ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.(دسترنج ۷/۳/۸۷)

۲۶۷ ـ نصرالله دريا بيگی دبير اجرايی خانه کارگر استان مازندران اعلام کرد: کارگران کارخانه"حرير" مازندران وابسته به سازمان بازنشستگی مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۸/۳/۸۷)

۲۶۸ ـ ۵۳ کارگر کارخانه صنايع چوب طالقانی مدت ۱۷ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.(دسترنج ۱۲/۳/۸۷)

۲۶۹ ـ عيدعلی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: بيش از ۴۰۰ کارگر شرکت فرنخ و مه نخ چندين ماه است که حقوق، عيدی و پاداشت سال گذشته خود را دريافت نکرده اند. مدت ۲ سال است که لباس و کفش کار به کارگران اين واحد توليدی داده نشده است. (دسترنج ۲۰/۳/۸۷)

۲۷۰ ـ محمد حسن قوامی دبير اجرايی خانه کارگر لارستان گفت: ۱۵۰ کارگر شاغل در شرکت حفاری“راه سر" مدت ۶ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۰/۳/۸۷)

۲۷۱ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد اعلام کرد: ۵۰۰ کارگر شاغل در کارخانه "سامان کاشی“ مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۱/۳/۸۷)

۲۷۲ ـ کارگران کارخانه"ريسندگی خاور" رشت مدت ۱۲ تا ۱۷ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.
(دسترنج ۲۱/۳/۸۷)

۲۷۳ ـ عبدالله صالحی رئيس شورای اسلامی شهرستان خواف اعلام کرد: حقوق کارگران معدن سنگان پرداخت نشده است و کارگران برای اعتراض تجمع کرده بودند که نيروی انتظامی تعدادی از کارگران را بازداشت کرده است. وی افزود: يک کارگر در زير آوار کشته شده است، همچنين دست يک کارگر در حين کار قطع شده است. مولا يعقوبی رئيس شورای اسلامی بخشداری سنگان گفت: سنگ های برداشت شده توسط کارگران تنی ۶ تا ۱۰ هزار تومان توسط شرکتهای خصوصی خريداری می شود و شرکتها همين سنگها را تنی ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسانند. وی افزود: تعدادی از کارگران معترض بازداشت شده اند.(دسترنج ۲۶/۳/۸۷)

۲۷۴ ـ مير بلوچ زهی رئيس شورای اسلامی کار شرکت کشت و صنعت خاش گفت: ۳۰ کارگر قرار دادی مدت يکسال است که حقوق دريافت نکرده اند. وی افزود: ۱۰۰ کارگر رسمی مدت ۸ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند. عيدی، پاداش و بن کارگری اين کارگران نيز پرداخت نشده است. اين واحد توليدی زير نظر بنگاه تعاون صنايع زندانهای کشور اداره می شود.(دسترنج ۲۸/۳/۸۷)

۲۷۵ ـ ۳۲ کارگر شرکت ساختمانی گسترش سازه ماد مدت چهار ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. عيدی و پاداش تعدادی از کارگران پرداخت نشده است.دسترنج ۲۹/۳/۸۷)

۲۷۶ ـ کارگران شرکت صنايع مخابراتی راه دور ايران مدت چهار ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.
(آفتاب ۲۹/۳/۸۷)

۲۷۷ ـ حدود ۱۵۰ کارگر کارخانه چينی سروش واقع در استان فارس مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. اين کارگران عيدی و پاداش سال ۸۶ را نيز دريافت نکرده اند. (دسترنج ۵/۴/۸۷)

۲۷۸ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرائی خانه کارگر طبس گفت: ۲۰ نفر از کارگران يک شرکت در شهرستان طبس پنج ماه حقوق معوقه خود، عيدي, پاداش, بن کارگري, حق مسکن, حق عائله مندی و حق سنوات خود را دريافت نکرده اند. (دسترنج ۱۱/۴/۸۷)

۲۷۹ ـ مطالبات شغلی ۳۰۰ کارگر شاغل در معدن قلعه زری بيرجند, از جمله حق سنوات, اضافه کاری و کارهای سخت و زيان آور از سوی کارفرما محاسبه و پرداخت نمی شود. (دسترنج ۱۱/۴/۸۷)

۲۸۰ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر قزوين اعلام کرد: ۴۰ کارگر شرکت "دروس ايران" توليد کننده کپسول آتشنشانی، مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۱۲/۴/۸۷)

۲۸۱ ـ بيش از ۲۰۰ کارگر در کارخانه مصنوعات آلومينيومی هزار کرمان مدت ۳ ماه است که حقوق نگرفته اند. "کار بخش" فعال کارگری در کرمان گفت: تحريم های اقتصادی عليه ايران باعث کاهش واردات مواد اوليه توليدی ظروف آلومينيومی و بسته بندی مواد غذائی شده است که از کشورهای ايتاليا و فرانسه وارد ميشد. اين اتفاق توليد کارخانه و چرخه اقتصاد را با رکود چشمگيری مواجه کرده است. (۱۶/۴/۸۷)

۲۸۲ ـ ۳۷۰ کارگر شرکت "صنايع فلزی ايران" مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين عيدی سال ۸۵ کارگران پرداخت نشده است. (دسترنج ۱۷/۴/۸۷)

۲۸۳ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرائی خانه کارگر طبس اعلام کرد: ۸۰ کارگر شاغل در شرکت پيمانکاری شهرداری طبس مدت يکسال است که مزايای شغلی خود را از قبيل بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن و حق اضافه کاری را دريافت نکرده اند. مديريت شرکت روزهای جمعه را نيز روز کاری اعلام کرده و از کارگران بيش از ساعت کاری قانونی استفاده ميکند. (دسترنج ۱۷/۴/۸۷)

۲۸۴ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرائی خانه کارگر طبس اعلام کرد: ۵۰ کارگر پيمانکاری راه آهن طبس مدت ۵ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند. (دسترنج ۱۸/۴/۸۷)

۲۸۵ ـ ۲۷۰۰ کارگر شرکت لوله سازی خوزستان چندين ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند. کارگران قراردادی مدت ۶ ماه و کارگران رسمی مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (فارس ۱۹/۴/۸۷)

۲۸۶ ـ ۷۸۰ کارگر کارخانه های "فرنخ" و "مه نخ" قزوين عيدی و پاداش سال ۸۶ و تعدادی از اين کارگران حقوق ارديبهشت ماه خود را دريافت نکرده اند. (دسترنج ۱۹/۴/۸۷)

۲۸۷ ـ جعفر عظيم زاده سخنگوی اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: ۷۰ کارگر کارخانه"تخصص صنعت" از ابتدای سال جاری حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند. وی افزود: اکثر کارگران از حقوق صنفی خود بی اطلاع بودند که در نتيجه همين وضعيت اکثر آنها با دستمزدهايی پايين تر از حداقل های قانونی (ماهی ۹۰ هزار تومان) در اين کارخانه مشغول بکار بودند.(ايلنا ۲۸/۴/۸۷)

۲۸۸ ـ بابا نظر هدايتی دبير اجرايی خانه کارگر در استان خراسان شمالی گفت: ۶۰۰ کارگر شرکت کشت و صنعت دهکده رضوی بيش از ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. کارگران سالهاست که از دريافت مزايای شغلی خود از جمله طرح طبقه بندی مشاغل محروم هستند. اين شرکت متعلق به کميته امداد خمينی می باشد. (ايلنا ۲۸/۴/۸۷)

۲۸۹ ـ رضوان احمدپور از كارگران معدن سنگرود گفت: بر اساس رايی كه از سوی هيات تشخيص و حل اختلاف صادر شده است، مديريت معدن سنگرود موظف است مطالبات مربوط به ۱۷ ماه حقوق و ۱۹ ماه حق بيمه را به كارگران پرداخت كند. (دسترنج ۳۱/۴/۸۷)

۲۹۰ ـ کارگران بخش تاسيسات ساختمان اصلی وزارت امور خارجه، روز سه شنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست از کار کشيدند. مسئولان وزارت امور خارجه در واکنش به اين حرکت اعتراضی کارگران، قصد دارند که با معترضان تسويه حساب کرده و آنها را از کار اخراج کنند. (دسترنج ۴/۵/۸۷)

۲۹۱ ـ اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: كارگران کارخانه نيرورخش چندين ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۴/۵/۸۷)

۲۹۲ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه كارگر كردستان گفت: بيش از ۵۰ كارگر شاغل در دفاتر مخابراتی روستايی سقز، از ابتدای سال جاری تاكنون دستمزدی دريافت نكرده‏اند. (ايلنا ۴/۵/۸۷)

۲۹۳ ـ اقبال رضايی، دبير اجرايی خانه كارگر كردستان گفت: در شركت ريسندگی پرديس كردستان ۵۵ كارگر با قرارداد يك ماهه مشغول بكارند و تاكنون حقوق خرداد و تير، بن و سنوات ۸۵ و ۸۶ را دريافت نكردهاند.
(ايلنا ۶/۵/۸۷)

۲۹۴ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرايی خانه كارگر طبس گفت: ۵۰ كارگر شركت "رنگينه پريز" طبس كه در بخشهای فنی و راهبردی لوكوموتيو مشغول به كار هستند، حقوق ماهيانه خود را به طور كامل دريافت نكردهاند. وی با اشاره به اينكه اغلب كارگران بازنشسته بوده و دعوت به كار شدهاند، گفت: هر كارگر يك تا ۲ ميليون تومان از حقوق خود را طلب كار است. (ايلنا ۷/۵/۸۷)

۲۹۵ ـ ۱۴۰ نفر از کارگران کارخانه هادی کار سمنان بعلت عدم پرداخت عيدی و پاداش سال ۸۶ و ۴ ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشيدند. (ايلنا ۷/۵/۸۷)

۲۹۶ ـ محمد صالح حسينی از فعالان کارگری شهر سقز اعلام کرد: ۵۰ کارگر کارخانه نوشابه گازدار "کردکلاسقز" مدت ۴ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند. (ايلنا ۱۲/۵/۸۷)

۲۹۷ ـ عوض سلطانی قائم مقام خانه کارگر پاکدشت اعلام کرد: ۱۲۰ کارگر شاغل در شرکت توليدی پونل پاکدشت در ماه گذشته حقوق خود را دريافت نکرده اند و از ابتدای سال جاری حقوقشان به صورت علی الحساب پرداخت شده است. (ايلنا ۱۲/۵/۸۷)

۲۹۸ ـ مراد احسانپور دبير اجرائی خانه کارگر استان لرستان گفت: بيش از ۲۰۰ کارگر رسمی کارخانه يخچال سازی مدت ۲۰ ماه است که هيچ حقوق و مزايائی نگرفته اند و به دليل تعطيلی واحد همچنان بيکار و بلاتکليف هستند. وی تصريح کرد: حدود ۵۰ کارگر قراردادی اين واحد سال قبل از سوی کارفرما بدون دريافت حقوق معوقه و حق سنوات اخراج شدند. (ايلنا ۱۲/۵/۸۷)

۲۹۹ ـ قدير سواعدی نماينده سابق کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان گفت: ۴۲۰ کارگر رسمی مدت ۲ ماه و ۳۵۰ نفر کارگر قراردادی مدت ۶ ماه است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند. وی در مورد بازنشستگی پيش از موعد تعدادی از كارگران اين واحد اظهار داشت: ۱۵۰ كارگر رسمی كه ۲۰ سال و بالاتر سابقه كار دارند, می‏بايست طبق قانون بازنشستگی در كارهای سخت و زيان آور بازنشسته شوند كه متأسفانه اين موضوع از طرف سازمان تأمين اجتماعی خوزستان ناديده گرفته شده. (ايلنا ۱۳/۵/۸۷)

۳۰۰ ـ نصرالله دريابيگی دبير اجرائی خانه کارگر مازندران اعلام کرد: ۸۰ کارگر شرکت چيت سازی بهشهر مدت ۳ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند. وی افزود: کارگران مبلغ ۱۰ ميليارد تومان حقوق، سنوات و مابه تفاوت عيدی و پاداش خود را از کارخانه طلبکارند. شركت چيت سازی بهشهر يكی از بزرگترين واحدهای توليدی و نساجی مازندران حقوق و سنوات پايان خدمت و حتی مبلغ بازخريد و مستمری بازنشستگان را ۱۰ سال است كه پرداخت نكرده است. اين كارخانه در ۱۰ سال گذشته خصوصی سازی شد و ابتدا از سازمان صنايع ملی ايران به شركت سرمايه گذاری بنياد شهيد و سپس به بخش خصوصی واگذار شد. (ايلنا ۱۳/۵/۸۷)

۳۰۱ ـ اقبال رضايی، دبير اجرايی خانه كارگر كردستان اعلام کرد: ۱۱۰ كارگر شاغل در مجتمع صنعتی سما سنندج از ابتدای سال جاری تاكنون دستمزدی دريافت نكردهاند. (ايلنا ۱۳/۵/۸۷)

۳۰۲ ـ کارگران کارخانه ريسنگی و بافندگی کاشان ماههاست که حقوق خود را دريافت نکرده اند و در حال حاضر به صورت هفتگی حقوق می گيرند. اين در حاليست که تعداد کارگران اين کارخانه از ۲۲۰۰ نفر به ۱۷۰۰ نفر کاهش يافته است. (دسترنج ۱۳/۵/۸۷)

۳۰۳ ـ ۲۲۰۰ کارگر کارخانه مخمل ابريشم کاشان مدت ۱۱ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند. مديريت اين کارخانه با تخريب و فروش زمين های کارخانه مذکور، موجب توقف فعاليتها و کاهش تعداد کارگران به ۷۸۰ نفر شده است.(دسترنج ۱۳/۵/۸۷)

۳۰۴ ـ کارگران سد (شهريار) در شهرستان ميانه بيش از ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.
(دسترنج ۱۸/۵/۸۷)

۳۰۵ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه كارگر بروجرد گفت: ۷ ماه حقوق كارگران شركت مهلران بروجرد، از سال گذشته تاكنون پرداخت نشده در حالی كه وضعيت توليد و فروش محصولات كارخانه بسيار خوب بوده و بخش اعظمی از توليدات بهداشتی كارخانه به كشورهای عراق و افغانستان صادر می‏شود. جواد شمائی مدير شركت مهلران گفت: شرايط سخت كار و توليد در كشور به حدی است كه تعداد كارگران شاغل در كارخانه‏های ما را از تعداد هزار نفر به كمتر از ۵۰ نفر رسانده است. (ايلنا ۱۹/۵/۸۷)

۳۰۶ ـ اقبال رضائی دبير اجرايی خانه کارگر استان کردستان اعلام کرد: ۱۸۰ کارگر شاغل در کارخانه نساجی کردستان مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۱۹/۵/۸۷)

۳۰۷ ـ نصرالله دريا بيگی دبير اجرايی خانه کارگر استان مازندران اعلام کرد: ۷۵۰ کارگر رسمی شرکت کشتی سازی " صدرا" مدت ۲ ماه است که حقوق نگرفته اند و ۷۰۰ کارگر پيمانی اين شر کت مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين ۳۰۰ کارگر اين شرکت در تهران و ۱۴۰۰ کارگر آن در استان بوشهر حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۲۶/۵/۸۷)

۳۰۸ ـ علی صحرانورد معاون خانه کارگر استان آذربايجان غربی گفت: ۲۸ کارگر کارخانه نساجی خاتم الانبياء بوکان مدت ۳ ماه است که حقوق نگرفته اند. وی افزود: در اين واحد توليدی قبل از بحران ۱۲۰ کارگر مشغول کار بوده اند که با اجرای سياستهای تعديلی ۹۲ نفر از کار اخراج شده اند. (ايلنا ۲۸/۵/۸۷)

۳۰۹ ـ علی صحرانورد معاون خانه کارگر استان آذربايجان غربی اعلام کرد: ۳۵ کارگر شرکت گلفام مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۸/۶/۸۷)

۳۱۰ ـ حسين شجاعی رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان اعلام کرد: ۷۰۰ کارگر کارخانه قند بردسير کرمان مدت ۱۰ ماه است که حقوق نگرفته اند. (ايلنا ۱۱/۶/۸۷)

۳۱۱ ـ ۲۰۰ کارگر شرکت پيمانکاری فلات پارس که سازه های بتونی برای پتروشيمی هرسين کرمانشاه می سازد، ۶ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (کانون مدافعان حقوق کارگر ۲۴/۶/۸۷)

۳۱۲ ـ حسين طاهرزاده دبير اجرائی خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه رويال چينی سمنان مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين عيدی و پاداش سال ۸۶ کارگران پرداخت نشده است. (ايلنا ۲۵/۶/۸۷)

۳۱۳ ـ حدود ۸۰۰ نفر از کارگران شرکت کاغذ سازی هفت تپه ۳ ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۳/۷/۸۷)

۳۱۴ ـ حسين طاهرزاده دبير اجرايی خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: ۲۰۰ کارگر کارخانه P.V.C سمنان مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۵/۷/۸۷)

۳۱۵ ـ حدود ۵۰۰ کارگر سد ماملو در نزديکی منطقه نظامی پارچين مدت ۵ ماه است که حقوق و مطالبات خود را دريافت نکرده اند.(سلام دمکرات ۲۸/۷/۸۷)

۳۱۶ ـ کارگران برق گيلان مدت ۴ ماه است که دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند. آنها عيدی سال پيش را نيز دريافت نکرده اند.(سلام دمکرات ۲۹/۷/۸۷)

۳۱۷ ـ عيدعلی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۳۰۰ کارگر شرکت گوشت زياران قزوين مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(ايلنا ۱۶/۹/۸۷)

۳۱۸ ـ نصراله دريابيگی دبير اجرائی خانه کارگر استان مازندان اعلام کرد: ۱۲۰ کارگر صنايع شيميائی کرم کيميکال ساری مدت ۸ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. کارفرما از ارسال ليست بيمه کارگران به سازمان تامين اجتماعی خودداری می کند و همچنين از ۳ سال پيش بدنبال استفاده از نيروی کار ارزان، اقدام به استفاده از کارگران با قراردادهای موقت ميکند.(ايلنا ۱۶/۹/۸۷)

۳۱۹ ـ نصرالله دريابيگی دبير اجرائی خانه کارگر استان مازندران اعلام کرد: ۳۵۰ کارگر شرکت سد البرز کوه با مشکل عدم دريافت حقوق و برقرار نشدن بيمه کارگری مواجه هستند.(ايلنا ۱۶/۹/۸۷)

۳۲۰ ـ کارگران و کارکنان شهرداری خرمشهر مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(تابناک ۲۱/۹/۸۷)

۳۲۱ ـ حقوق ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه پتروشيمی هگمتانه همدان مدت ۴ ماه است که پرداخت نشده است. (ايلنا ۱۱/۱۰/۸۷)

۳۲۲ ـ قريب خدايار شهردار رامهرمز اعلام کرد: حقوق ۵۰۰ کارگر خدماتی، فضای سبز، آتش نشانی، حمل ونقل موتوری و اداری شهرداری رامهرمز مدت ۶ ماه است که پرداخت نشده است. نامبرده افزود: شهرداری مبلغ يک ميليارد تومان از سازمان تبليغات اسلامی و سازمان آب و فاضلاب طلبکار است ولی اين نهادها از پرداخت بدهی های خود به شهرداری خودداری می کنند.(ايلنا ۱۱/۱۰/۸۷)

۳۲۳ ـ آقايار حسينی دبير اجرايی خانه کارگر آبادان اعلام کرد: حقوق ۱۵۰ کارگر منطقه يک شهرداری آبادان مدت ۳ ماه است که پرداخت نشده است. (ايلنا ۱۴/۱۰/۸۷)

۳۲۴ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کار استان کردستان اعلام کرد: حقوق ۲۰۰ نفر از کارگران شهردار سقز مدت ۳ ماه است که پرداخت نشده است. (ايلنا ۱۵/۱۰/۸۷)

۳۲۵ ـ صدرالله شقاقی مسئول شورای اسلامی کار کارخانه فرش پارس قزوين اعلام کرد: حقوق ۳۰۷ کارگر اين کارخانه مدت ۴ ماه است که پرداخت نشده است.(ايلنا ۲۳/۱۰/۸۷)

۳۲۶ ـ آقايار حسينی دبير اجرائی خانه کارگر استان خوزستان اعلام کرد: بخش تعميرات کشتی سازی اروندان تعطيل شد و ۴۵ کارگر شاغل در اين بخش دو ماه حقوق و بن سال ۸۶ را طلبکار هستند.(ايلنا ۲۶/۱۰/۸۷)

۳۲۷ ـ محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان گفت: ۴۰۰ هزار معلم حق التدريسی مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. وی افزود: به جامعه فرهنگيان وعده های بزرگ می دهند در حالی که تمام اين وعده ها فقط روی کاغذ نوشته می شوند و به آنها عمل نمی شود. (ايلنا ۱/۱۱/۸۷)

۳۲۸ ـ کارکنان قراردادی و پيمانکاری بيمارستان ولی عصر خرمشهر مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (مهر ۴/۱۱/۸۷)

۳۲۹ ـ حدود ۳۸۰ نفر از کارگران کارخانه نازنخ قزوين مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين بن کالای سال گذشته کارگران پرداخت نشده است. (ايلنا ۶/۱۱/۸۷)

۳۳۰ ـ هاشمی رئيس شورای اسلامی کار مجتمع دخانيات مازندران اعلام کرد: ۳۶۰ نفر از کارگران فصلی اين کارخانه از سال ۱۳۵۱ مشغول بکار هستند، به لحاظ فصلی بودن اين کارگران، سابقه کار آنها به ۲۰ الی ۲۱ سال نرسيده و در زمان بيکاری هيچ گونه مزايايی به آنها تعلق نمی گيرد. وی خاطر نشان ساخت: کارگرانی وجود دارند که به علت کهولت سن قادر به ادامه کار نيستند.(ايلنا ۶/۱۱/۸۷)

۳۳۱ ـ حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت زغال سنگ البرز شرقی چندين ماه است که حقوق خود را دريافت نرکرده اند. (ايران خبر ۷/۱۱/۸۷)

۳۳۲ ـ ۳۶۰ کارگر شرکت سيامکو صنعت همدان ۶ ماه حقوق از سال ۸۱ طلبکار هستند. به رغم پيگيری و مراجعه کارگران به مسئولان کشوری و استانی هنوز هيچ اقدامی در جهت رفع مشکلات کارگران اين شرکت انجام نگرفته است. (ايلنا ۹/۱۱/۸۷)

۳۳۳ ـ ۳۰ نفر از کارگران ريسندگی پرديس کرج مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(فرهنگ آشتی ۹/۱۱/۸۷)

۳۳۴ ـ سعيد مصطفی نژاد دبير اجرايی خانه کارگر شهرستان مهاباد گفت: ۵۴ نفر از کارگران شرکت شيلر، مدت ۱۳ ماه است که حقوق دريافت نکرد اند.(ايلنا ۱۳/۱۱/۸۷)

۳۳۵ ـ ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی خامنه تبريز مدت ۱۹ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(ايلنا ۱۳/۱۱/۸۷)

۳۳۶ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کارگر استان کردستان گفت: کارگران شاغل در پروژه ساخت جاده سقز ـ بوکان مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(ايلنا ۱۴/۱۱/۸۷)

۳۳۷ ـ علی راستگو دبير اجرايی خانه کارگر استان فارس گفت: حق بيمه ۱۵۰۰ کارگر اين شرکت مدت ۴ ماه است که پرداخت نشده است. کارگران مدت ۲ ماه است که حقوق نگرفته اند.(ايلنا ۱۴/۱۱/۸۷)

۳۳۸ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کارگر استان کردستان گفت: ۸۰ کارگر شاغل در سد ذوب ريز سماء، توليد کننده گونی، مدت ۵ ماه است که حقوق نگرفته اند. (ايلنا ۱۴/۱۱/۸۷)

۳۳۹ ـ کارگران کارخانه سرب و روی زنجان، چند ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند.(ايسنا ۲۰/۱۱/۸۷)

۳۴۰ ـ قاسم عابدی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: حدود ۱۴۲۳۲ نفر از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مازندران مطالبات معوقه دارند که اين مطالبات شامل حقوق و پاداش خدمات آنهاست. مطالبات اين افراد از سال ۸۶ پرداخت نشده و به صورت معوقه باقی مانده است.(ايلنا ۲۳/۱۱/۸۷)

۳۴۱ ـ حسين طاهرزاده دبير اجرايی خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: ۶۰کارگر کارخانه چرم اعظم مدت ۳ ماه است که حقوق نگرفته اند. (ايلنا ۲۵/۱۱/۸۷)

۳۴۲ ـ حسين طاهرزاده دبير اجرايی خانه کارگر استان سمنان گفت: ۶۰ کارگر معدن زغال سنگ " دنبو " مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۴/۱۲/۸۷)

۳۴۳ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۷۰ کارگر شاغل در کارخانه روکش چوبی ۵ ماه حقوق معوقه طلب کار هستند. همچنين ۴۰ کارگر شرکت " سينگون " مطالبات معوقه طلب کار هستند. (ايلنا ۱۴/۱۲/۸۷)

۳۴۴ ـ نصرالله دريا بيگی دبير اجرايی خانه کارگر استان مازندران گفت: ۶۰۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران مدت ۲ ماه است که حقوق نگرفته اند. وی افزود: در اين واحد توليدی قبلا ۳۵۰۰ نفر مشغول بکار بودند، که به علت سوء مديريت، ورود بی رويه کالای خارجی و عوامل اقتصادی باعث تعطيلی ۳ سال و نيمه کارخانه شد و ۲۹۰۰ نفر از کارگران بازخريد و يا بازنشسته کردند.(ايلنا ۱۴/۱۲/۸۷)

۳۴۵ ـ ۲۰۰ کارگر شرکت " صنايع کيش چوب " و ۱۰۰ نفر از کارکنان بخش اداری اين شرکت به ترتيب مدت ۴ و ۶ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(ايلنا ۱۸/۱۲/۸۷)

۳۴۶ ـ ۱۴۶ نفر از کارکنان بيمارستان " مهر " در شهرستان ساری مدت ۳ ماه حقوق، عيدی و پاداش طلبکار هستند، از سال ۸۴ تاکنون هيچ گونه اضافه کاری و بن کارگری به اين پرسنل پرداخت نشده است.
(ايلنا ۱۸/۱۲/۸۷)

۳۴۷ ـ محمد ساری رئيس شورای اسلامی کار شرکت آردل گفت: حدود ۱۵۰ کارگر اين شرکت مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. عيدی و پاداش آخر سال کارگران پرداخت نشده است. (ايلنا ۱۹/۱۲/۸۷)

۳۴۸ ـ ۲۰۰۰ تن از کارگران پيمانی کارخانه لوله سازی اهواز مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۲/۱۲/۸۷)

۳۴۹ ـ آقايار حسينی دبير اجرائی خانه کارگر استان خوزستان اعلام کرد: ۳۰۰ نفر از کارگران شهرداری آبادان مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. عيدی و پاداش سال گذشته اين کارگران پرداخت نشده است. (ايلنا ۲۴/۱۲/۸۷)

۳۵۰ ـ عيدعلی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: کارگران کارخانه شرکت پوشينه بافت مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده، عيدی و پاداش کارگران نيز پرداخت نشده است. (ايلنا ۲۷/۱۲/۸۷)

اخراج از کار
۳۵۱ ـ شرکت توليدی صنايع پمپ انرژی در سمنان تعطيل شد و ۳۰ کارگر شاغل در اين کارخانه از کار اخراج شدند. مديريت با توسل به ترفندهای معافيت از پرداخت ماليات اين شرکت را تعطيل کرده است.
(دسترنج ۲۰/۱/۸۷)

۳۵۲ ـ کارگران کارخانه غرب استيل کرمانشاه به بهانه افزايش دستمزد سال ۸۷ از کار اخراج شدند.
(دسترنج ۲۰/۱/۸۷)

۳۵۳ ـ بيش از ۴۰ کارگر قرار دادی پيمانی شهرداری سقز با ۱۰ سال سابقه از کار اخراج شدند.
(دسترنج ۲۱/۱/۸۷)

۳۵۴ ـ بيش از ۷۰۰ کارگر قرار دادی در استان خراسان جنوبی با اعلام دستمزد سال ۸۷ از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۴/۱/۸۷)

۳۵۵ ـ بيش از ۳۰۰ کارگر قرار دادی شاغل در واحدهای توليدی و صنعتی اراک به بهانه افزايش دستمزد سال ۸۷ از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۴/۱/۸۷)

۳۵۶ ـ بيش از ۱۶۰ کارگر قراردادی شاغل در شهرک صنعتی سقز از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۵/۱/۸۷)

۳۵۷ ـ رجبعلی شهسواری رئيس اتحاديه کارگران پيمانی و قرار دادی کشور گفت: بيش از ۵۰۰۰۰ کارگر قرار دادی در سراسر کشور در روزهای آغازين سال ۸۷ از کار اخراج شدند. وی با اشاره به اينکه مسئولان کشور در قبال بی قانونی ها و ظلم به جامعه کارگری واکنشی نشان نمی دهند گفت: بيش از ۶۵ درصد کارگران کشور به عنوان کارگر قرار دادی در کارهای دائم بکار گرفته می شوند.(دسترنج ۲۵/۱/۸۷)

۳۵۸ ـ ۳۰ کارگر قرار دادی شرکت پيمانکاری القدير زابل از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۵/۱/۸۷)

۳۵۹ ـ در سال"نوآوری و شکوفايی“ ۳۹۰ کارگر با سابقه شهرداری بجنورد به بهانه سن بالای ۳۵ سال از کار اخراج شدند. شهرداری ۳۷۰ کارگر با سابقه را با عنوان نيروی مازاد اخراج کرد اما پس از مدت کوتاهی ۲۰۰ کارگر ساده را جايگزين کارگران ماهر کرد.(دسترنج ۲۷/۱/۸۷)

۳۶۰ ـ ۳۵ کارگر کارخانه"نيک شايان پنير" ساوجبلاغ از کار اخراج شدند، کارگران اخراجی مدت ۳ ماه است که دستمزد و مزايای شغلی خود را دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۸/۱/۸۷)

۳۶۱ ـ ۵۰ کارگر کارخانه"آسيا لنت" سمنان از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۸/۱/۸۷)

۳۶۲ ـ کارخانه "ايران فريمکو" توليد کننده بتن استاندارد کشور در ساوجبلاغ تعطيل و ۳۰۰ کارگر اين واحد صنعتی بيکار شدند.(دسترنج ۲۹/۱/۸۷)

۳۶۳ ـ قربانعلی مير شکاری دبير اجرايی خانه کارگر استان سيستان و بلوچستان گفت: ۳۵ کارگر کارخانه"مه بافت" زاهدان از کار اخراج شدند و اين کارخانه تعطيل شد.(دسترنج ۱/۲/۸۷)

۳۶۴ ـ عوض سلطانی دبير اجرايی خانه کارگر پاکدشت اعلام کرد: ۸۵ کارگر کارخانه توليدی "پونل" پاکدشت از کار اخراج شدند.(دسترنج ۱/۲/۸۷)

۳۶۵ ـ يکی از اعضای شورای اسلامی کار کارخانه قند قهستان بيرجند بدليل بازتاب دادن مشکلات حقوقی و شغلی ۳۰۰ کارگر و اقدام در جهت استيفای حقوق کارگران از کار اخراج می شود.(دسترنج ۱/۲/۸۷)

۳۶۶ ـ عوض سلطانی دبير اجرايی خانه کارگر پاکدشت گفت: ۲۰۰ کارگر قرار دادی کارخانه"حديد مبتکران" پاکدشت از کار اخراج شدند.(دسترنج ۱/۲/۸۷)

۳۶۷ ـ ۲۰ کارگر شرکت"کشت و صنعت گوهر کوه" خاش از کار اخراج شدند.(دسترنج ۳/۲/۸۷)

۳۶۸ ـ به گفته عوض سلطانی قائم مقام خانه کارگر پاکدشت ۳۵ کارگر قراردادی کارخانه "سديد سازی پيش رو" از کار اخراج شدند.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)

۳۶۹ ـ ۵۰ نفر از کارگران کارخانه پروفيل ساوه با سابقه کار ۲ تا ۱۵ سال از کار اخراج شدند.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)

۳۷۰ ـ بيش از ۴۰ کارگر قرار دادی کارخانه توليدی“پادزاينچ" قزوين از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۱/۲/۸۷)

۳۷۱ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين گفت: ۴۰ کارگر کارخانه اشکان چينی قزوين از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۲/۲/۸۷)

۳۷۲ ـ کارخانه نساجی“ايران برک" ۱۱ نفر از کارگران خود را از کار اخراج کرد.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۳۷۳ ـ رجبعلی شهسواری رئيس اتحاديه کارگران قرار دادی و پيمانی سراسر کشور اعلام کرد:۳۰۰ کارگر شرکت "ايران خودرو" از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۳۷۴ ـ بدستور کارفرما، کارخانه لوله و پوشش سلفچگان قم يک کارگر را اخراج و يک کارگر برای مدت يک هفته از کار تعليق شدند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)

۳۷۵ ـ ۳۴ کارگر کارخانه لامپ فارس از کار اخراج شدند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)

۳۷۶ ـ عيسی محمد کمالی دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر اعلام کرد: حداقل ۳۰۰ کارگر کارخانه های چرم و گونی بافی برازجان از کار اخراج شدند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)

۳۷۷ ـ ۳۳۰ کارگر کارخانه روغن نباتی "گلنار" کرمان از کار اخراج شدند.(دسترنج ۱/۳/۸۷)

۳۷۸ ـ بيش از ۵۰ کارگر شاغل در دو واحد توليدی صنعتی استان قزوين بنامهای „ بلورک“ و „ پاد سانيج“ از کار اخراج شدند. (دسترنج ۱۹/۳/۸۷)

۳۷۹ ـ محمد حسن قوامی دبير اجرايی خانه کارگر لارستان گفت: ۵۰ کارگر شاغل در کارخانه"شيرين طعم" از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۰/۳/۸۷)

۳۸۰ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد گفت: بيش از ۵۰۰ کارگر از کارخانه و واحدهای توليدی و صنعتی از ابتدای سالجاری تاکنون از کار اخراج شده اند.(دسترنج ۲۱/۳/۸۷)

۳۸۱ ـ شرکتهای توليدی "زرين روی“، "پرتو روی گداز" و "خالص سازان" در زنجان تعطيل شدند و ۳۵۰ کارگر شاغل در اين شرکتها از کار بيکار شدند. يک عضو هيئت امنای شهرک صنعتی روی زنجان اعلام کرد: ۴۲ واحد توليدی روی در زنجان در آستانه تعطيلی هستند. وی افزود: تا پايان ماه جاری ۸۰ درصد واحدهای توليدی روی در زنجان تعطيل خواهند شد و ۲۵۰۰ نفر کارگر بيکار خواهند شد. (جمهوری اسلامی ۱۰/۴/۸۷)

۳۸۲ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرائی خانه کارگر طبس گفت: ۲۰ نفر از کارگران يک شرکت در شهرستان طبس به دليل مطالبه پنج ماه حقوق معوقه خود بدستور کار فرما از کار اخراج شدند. (دسترنج ۱۱/۴/۸۷)

۳۸۳ ـ حسين طاهر زاده دبير اجرائی خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: ۲۴ کارگر شاغل در کارخانه " تراش هاشم" از کار اخراج شدند.)دسترنج ۱۱/۴/۸۷)

۳۸۴ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر قزوين اعلام کرد: کليه کارگران رسمی شرکت "کومه ايران" از کار اخراج شدند و کارخانه تعطيل شد. ۴۰ کارگر قراردادی اين شرکت قبلا اخراج شده بودند. (دسترنج ۱۲/۴/۸۷)

۳۸۵ ـ بابا نظر هدايتی دبير اجرائی خانه کارگر در خراسان شمالی اعلام کرد: ۵۰ کارگر شاغل در کارخانه قند شيروان با سابقه ۲۰ ساله از کار اخراج شدند. نامبرده افزود: آثار سوء واردات بی رويه شکر در کشور با گذشت بيش از يکسال همچنان باقی بوده و بسياری از کارگران شاغل در اين بخش قربانی سودجوئی برخی آقايان و آقازاده ها شده اند. (دسترنج ۱۲/۴/۸۷)

۳۸۶ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر قزوين اعلام کرد: ۴۰ کارگر شرکت "دروس ايران" توليد کننده کپسول آتشنشانی از کار اخراج شدند.(دسترنج ۱۲/۴/۸۷)

۳۸۷ ـ کارخانه "لايه های ايزوگام" کرمان تعطيل و ۱۵ کارگر شاغل در اين کارخانه از کار اخراج شدند.
(دسترنج ۱۶/۴/۸۷)

۳۸۸ ـ عيسی محمد کمالی دبير اجرائی خانه کارگر بوشهر اعلام کرد: علاوه بر ۴۵۰ کارگر اخراج شده شرکت ايران صدرا قرار بود ۵۵۰ کارگر ديگر بدستور وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صنايع و معادن از کار اخراج شوند. (دسترنج ۱۷/۴/۸۷)

۳۸۹ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر قزوين اعلام کرد: ۲۰ کارگر کارخانه "پرشان صنعت" قزوين از کار اخراج شدند. (دسترنج ۱۸/۴/۸۷)

۳۹۰ ـ فرزاد زند سليمی با ۷ سال سابقه کار در کارخانه پرديس سنندج و عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران از کار اخراج شد. (اتحاديه آزاد کارگران ايران ۲۴/۴/۸۷)

۳۹۱ ـ کارخانه "فرش نقشين" سنندج تعطيل و ۶۰ کارگر از کار اخراج شدند. (دسترنج ۲۵/۴/۸۷)

۳۹۲ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرائی خانه کارگر طبس اعلام کرد: ۲۰ کارگر باقيمانده تصفيه خانه آب طبس در پی اعتراض به عدم دريافت ۴ ماه حقوق معوقه از کار اخراج شدند. پيش از اين نيز ۴۰ کارگر شاغل در تصفيه خانه آب طبس در اعتراض به تاخير در حقوق پرداختی از کار اخراج شده بودند. (دسترنج ۲۵/۴/۸۷)

۳۹۳ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر قزوين اعلام کرد: ۱۲ کارگر بيمار کارخانه "شتاب شيمی“ قزوين که دچار بيماريهای حاد شغلی شده بودند، از کار اخراج شدند. (دسترنج ۲۵/۴/۸۷)

۳۹۴ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کارگر در کردستان گفت: ۲۰ کارگر کارخانه"فرش بافت" از کار اخراج شدند.(ايلنا ۲۸/۴/۷۸)
۳۹۵ ـ ۲۰ نفر از کارگران کارخانه نساجی „ ايران برک „ گيلان از کار اخراج شدند.(ايلنا ۲۹/۴/۸۷)

۳۹۶ ـ عباس کشاورز فعال کارگری در قزوين گفت: ۱۰ کارگر شاغل در کارخانه توليدی "به زيب" با ۲۰ سال سابقه از کار اخراج شدند.(ايلنا ۳۰/۴/۸۷)

۳۹۷ ـ اقبال رضائی دبير اجرائی خانه کارگر کردستان گفت: ۲۲ کارگر شرکت فرش نقشين سنندج که هر کدام بالای ۱۵ سال سابقه کار داشتند از کار اخراج شدند. (ايسنا ۲/۵/۸۷)

۳۹۸ ـ اقبال رضايی، دبير اجرايی خانه كارگر كردستان گفت: جمعی از كارگران شركت ريسندگی پرديس كردستان در اعتراض به كاركردن هنگام قطع برق بدون كار دستگاههای تهويه هوا و امتناع از تغيير شغل اجباری، از كار اخراج شدند. (ايلنا ۶/۵/۸۷)

۳۹۹ ـ زينب طاهری عضو هيات مديره اتحاديه كاركنان بيمارستانی و مراكز درمانی سراسر كشور گفت: بيش از ۳۰۰ كارگر بيمارستانی و مراكز درمانی سراسر كشور از ابتدای سال جاری تاكنون از كار بركنار شدند. او افزود: كارفرمايان و مديران بيمارستان‏ها در پی شرايط آشفته بازار كار در كشور كارگران رسمی خود را قراردادی كرده و با ايجاد جو زور و فشار كارگران خود را وادار به استعفا يا اخراج می‏كنند. طاهری گفت: مديران و مسوولان مربوطه در بيمارستان اضافه كار و بسياری از مزايای شغلی كارگران را يك ماه در ميان محاسبه كرده و آنها را بدين وسيله معترض كرده‏اند. (ايلنا ۶/۵/۸۷)

۴۰۰ ـ جعفر عظيم زاده از اعضای اتحاديه آزاد كارگران ايران گفت: ۱۵ كارگر كارخانه لوله و پوشش سلفچگان با داشتن سابقه سه تا چهار سال از کار اخراج شدند. (ايلنا ۶/۵/۸۷)

۴۰۱ ـ ابراهيم مه رخ يکی از فعالان کارگری در شهر قم گفت: ۱۴۰ تن از کارگر ان شرکت چينی حميد به بيمه بيکاری معرفی شدند. در اين شرکت ۲۶۰ کارگر مشغول بکار بودند. (ايلنا ۱۲/۵/۸۷)

۴۰۲ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر قزوين اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون يک صد نفر از کارگران کارخانه هفت الماس از کار اخراج شده اند. (ايلنا ۱۵/۵/۸۷)

۴۰۳ ـ علی غياثی دبير اجرائی خانه کارگر ايلام گفت: از شش ماه دوم سال ۸۶ تاکنون ۶۰۰ کارگر شاغل در ۲۳ شرکت و کارخانه از کار اخراج شدند. (ايلنا ۱۵/۵/۸۷)

۴۰۴ ـ مجتبی ساری رئيس شورای اسلامی كار "سداد ماشين" گفت: ۶۰ كارگر قراردادی اين شركت از کار اخراج شد ند. اين اخراج ها با هدف گسترش پيمانكاری نيروی انسانی در اين واحد توليدی صورت گرفته است. وی يادآور شد در گذشته حداقل ۵۰۰ كارگر در اين واحد سازنده اگزوز نيروگاه های گازی و توربين های بادی مشغول به كار بودند. (ايلنا ۱۸/۵/۸۷)

۴۰۵ ـ حسين طاهرزاده دبير اجرائی خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: شرکت دريا فام توليد کننده انواع مواد شوينده تعطيل و ۲۰ کارگر شاغل از کار اخراج شدند. (ايلنا ۱۳/۶/۸۷)

۴۰۶ ـ مجيد آوری فرد رئيس سازمان کار و امور اجتماعی استان قم اعلام کرد: ۱۵۰ کارگر شاغل در شرکت صنعت يدک بدليل افزايش ۲۵۰ درصدی قيمت آهن از کار اخراج شدند. (ايلنا ۱۸/۶/۸۷)

۴۰۷ ـ اقبال رضائی دبير اجرائی خانه کارگر استان کردستان اعلام کرد: ۲۴ کارگر شرکت صنايع فرش غرب بافت بدون دريافت حقوق و ساير مزايا از کار اخراج شدند. (ايلنا ۲۳/۶/۸۷)

۴۰۸ ـ حجت الله سليمی رئيس کانون هماهنگی شورای های اسلامی کار استان چهار محال و بختياری اعلام کرد: ۱۲۰۰ نفر از کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی با ۲۵ تا ۳۰ سال سابقه کار بلاتکليف هستند.
(ايلنا ۱۰/۷/۸۷)

۴۰۹ ـ مير نصير صفوی رئيس شورای اسلامی کار صنايع فلزی ۲ ايران اعلام کرد: اين واحد توليدی تعطيل و ۳۵۰ کارگر شاغل در آن بيکار شدند.(ايسنا ۹/۹/۸۷)

۴۱۰ ـ نصرالله دريابيگی دبير اجرائی خانه کارگر استان مازندران اعلام کرد: ۳۵۰ کارگر شرکت سد البرز کوه با ۵ تا ۱۲ سال سابقه کار ار کار اخراج شدند.(ايلنا ۱۶/۹/۸۷)

۴۱۱ ـ کارخانه مپنا ژنراتور با شکايت شهرداری منطقه ۳ کرج به حکم دادستانی پلمپ شد. از روز ۲۴ آذر ۱۵۰۰ کارگر در پشت درهای پلمپ شده کارخانه وقت را سپری می کنند. (ايلنا ۱/۱۰/۸۷)

۴۱۲ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کارگر استان کردستان اعلام کرد: ۱۵۰ نفر از کارگران "سد استر اتوس " سقز از کار اخراج شدند. (ايلنا ۴/۱۰/۸۷)

۴۱۳ ـ اسدالله شيری دبير اجرايی خانه کارگر اروميه اعلام کرد: حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه قند اروميه به علت نبود مواد اوليه و کمبود نقدينگی از کار بيکار شدند.(ايلنا ۷/۱۰/۸۷)

۴۱۴ ـ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد: از زمستان سال گذشته تاکنون نزديک به ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت واحد به دلايلی چون غيبت، کم کاری و اعتياد به حکم کميته های انضباط کار اين شرکت از کار اخراج شده اند. تاکنون ۸۵ نفر از کارگران اخراج شده در ادارات کار نسبت به اخراج خود اقامه دعوی کرده اند. (ايلنا ۱۱/۱۰/۸۷)

۴۱۵ ـ داود امرانژاد مدير عامل کارخانه تراکتورسازی استان کردستان اعلام کرد: به علت سياستهای انقباضی بانک مرکزی اين کارخانه با کاهش توليد و مشکلات اقتصادی مواجه است و ۱۵ نفر از کارگران شاغل از کار اخراج شدند. (ايلنا ۱۵/۱۰/۸۷)

۴۱۶ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کار استان کردستان اعلام کرد: شهرداری سقز ۱۵ کارگرخود از کار اخراج شده اند. (ايلنا ۱۵/۱۰/۸۷)

۴۱۷ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: کارخانه آلوم تک مدت ۲ ماه است که تعطيل شده و ۴۰۰ کارگر اين کارخانه در معرض آسيب های جدی اجتماعی قرار دارد. (ايلنا ۲۱/۱۰/۸۷)

۴۱۸ ـ آقايار حسينی دبير اجرائی خانه کارگر استان خوزستان اعلام کرد: بخش تعميرات کشتی سازی اروندان تعطيل شد و ۴۵ کارگر شاغل در اين بخش با سابقه کاری ۳ تا ۳۰ سال از کار اخراج شدند.(ايلنا ۲۶/۱۰/۸۷)

۴۱۹ ـ قربانعلی مير شکاری دبير اجرايی خانه کارگر استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد: ۵۰ نفر از کارگران شرکت آرمين شرق از کار اخراج شدند.(ايلنا ۳۰/۱۰/۸۷)

۴۲۰ ـ بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران، ظرف چند ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در کشور بيکار شده اند. (اعتماد ملی ۱/۱۱/۸۷)

۴۲۱ ـ مهدی زمانی نوری دبير اجرايی خانه کارگر شهرستان ساوه اعلام کرد: شرکت ايران تفال تعطيل و ۱۶ کارگر شاغل در اين شرکت با سابقه کاری ۱۶ تا ۲۴ سال از کار اخراج شدند. کارگران ميگويند: کارفرما می گويد سود واردات از چين بيشتر از سود توليد می باشد. (ايلنا ۲/۱۱/۸۷)

۴۲۲ ـ بدستور استانداری استان مرکزی، نيروهای شاغل در شهرداری ساوه که پس از سال ۸۰ آغاز به کار کرده اند، از کار اخراج شدند. (تابناک ۳/۱۱/۸۷)

۴۲۳ ـ ۲۱ نفر از کارگران شرکت لاستيک البرز از کار اخراج شدند. (آژانس ايران خبر ۳/۱۱/۸۷)

۴۲۴ ـ مهدی زمان نوری دبير اجرايی خانه کارگر شهرستان ساوه گفت: واحدهای صنعتی توليدی و خدماتی هنکل پاکوش، زردپود، فابيس، جهان رو، مقره سازی ايران، رادياتور آرمکو، صنعتی بوتان و شهرداری ساوه از واحدهائی هستند که تعدادی از کارگران خود را از کار اخراج کرده اند. (ايلنا ۵/۱۱/۸۷)

۴۲۵ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر قزوين گفت: ۷۰ نفر از کارگران شرکت تيزرو، (توليد کننده موتورسيکلت) و ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت نساجی مطهری با ۱۲ سال سابقه از کار اخراج شدند.
(ايلنا ۹/۱۱/۸۷)

۴۲۶ ـ سعيد مصطفی نژاد دبير اجرايی خانه کارگر شهرستان مهاباد گفت: در چند روز گذشته ۱۵ نفر از کارگران شرکت شيلر از کار اخراج شدند. (ايلنا ۱۳/۱۱/۸۷)

۴۲۷ ـ اقبال رضايی دبير اجرايی خانه کارگر استان کردستان گفت: ۱۵ نفر کارگران شاغل در پروژه ساخت جاده سقز ـ بوکان از کار اخراج شدند.(ايلنا ۱۴/۱۱/۸۷)

۴۲۸ ـ علی راستگو دبير اجرايی خانه کارگر استان فارس گفت: ۱۰۰ کارگر کارخانه آزمايش مرودشت از کار اخراج شدند. وی افزود:حق بيمه ۱۵۰۰ کارگر اين شرکت مدت ۴ ماه است که پرداخت نشده است. کارگران اخراجی مدت ۲ ماه است که حقوق نگرفته اند.(ايلنا ۱۴/۱۱/۸۷)

۴۲۹ ـ مجتمع کشت و صنعت شمال توليد کننده " روغن غنچه " تعطيل شد و ۱۲۰۰ کارگر شاغل در اين شرکت از کار بيکار شدند. (ايلنا ۲۰/۱۱/۸۷)

۴۳۰ ـ ۳۵ نفر از پرستاران زن بيمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی (بيمارستان خمينی) به اتهام عدم رعايت حجاب و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در آستانه اخراج هستند. بيمارستان مذکور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. پرستاران در هسته گزينش مرکزی مورد بازجوئی قرار گرفته اند. نيروهای بسيجی و اطلاعاتی عضو گردانهای عاشورا و الزهرا، جايگزين پرستاران اخراجی خواهند شد.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۲۸/۱۱/۸۷)

۴۳۱ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۳۰۰ کارگر کارخانه چينی بهداشتی مينا از کار اخراج شدند. کارگران اخراجی مدت يک هفته است که برای اعتراض در مقابل کارخانه دست به تجمع زده اند. (ايلنا ۵/۱۲/۸۷)
۴۳۲ ـ پنجاه کارگر شرکت تاژ در شهر صنعتی ليا قزوين از کار اخراج شدند. در اين شرکت حدود ۶۰۰ کارگر مشغول بکار هستند. (سلام دمکرات ۵/۱۲/۸۷)

۴۳۳ ـ عيدعلی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: شرکت اکشن قزوين برای مدت ۳ ماه تعطيل شد و ۲۷ کارگر شاغل در اين شرکت از کار بيکار شدند. (ايلنا ۱۲/۱۲/۸۷)

۴۳۴ ـ رضا رحيمی نسب نماينده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به منظور کاهش هزينه های توليد، ۴۰ نفر از کارگران ماشين سازی خرم آباد، شاغل در کارهای سخت و زيان آور بازنشسته خواهند شد. (ايلنا ۱۳/۱۲/۸۷)

۴۳۵ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۷۰ کارگر شاغل در کارخانه روکش چوبی از کار اخراج شدند. همچنين ۴۰ کارگر شرکت"سينگون" از کار اخراج شدند.(ايلنا ۱۴/۱۲/۸۷)

۴۳۶ ـ مديريت کارخانه لوله سازی اهواز، اقدام به اخراج ۲۰۰۰ تن از کارگران پيمانی لوله سازی نمود. کارگران مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۲/۱۲/۸۷)

۴۳۷ ـ حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخير حدود ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود ۹۰ درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بيکاری محدوديت دارند. (ايلنا ۲۳/۱۲/۸۷)

۴۳۸ ـ بيمارستان الوند در تهران تعطيل شد. ۲۵۰ کارگر اين بيمارستان با ۱۰ تا ۲۵ سال سابقه از کار بيکار شدند. پرسنل بيمارستان برای اعتراض به همراه اعضای خانواده هايشان دست به تجمع زدند. (ايلنا ۲۶/۱۲/۸۷)

۴۳۹ ـ عيدعلی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۱۰۰ نفر از کارگران قراردادی شرکت پوشينه بافت از کار اخراج شدند. (ايلنا ۲۷/۱۲/۸۷)
"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی“

ihrnena@gmail.com ۱۱/۰۲/۱۳۸۸ برابر با ۰۱/۰۵/۲۰۰۹

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا: FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com:انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در ايران – فرانسه
اتحاديه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا: updi@libero.it
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران – واشنگتن – آمريکا: adhri۱@yahoo.com
info@bashariyat.de کانون دفاع از حقوق بشر در ايران – آلمان:
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانی در آلمان:
HRIRNL@gmail.com: کانون دفاع ازدمکراسی در ايران– هلند
info@komitedefa.org: کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com:کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – کاليفرنيا – آمريکا
komitenoran@yahoo.noکميته نوران(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – نروژ):
yebarak@yahoo.ca: سازمان ايرانيان غرب کانادا – ونکور – کانادا
kupg_iran@yahoo.de: کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران- برلين
mnrecht@hotmail.comفعالين ايرانی حقوق بشر- سوئيس:
فعالان دفاع از حقوق بشر: Irantestimonyinfo@irantestimony.comsend page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org