logo_Committee
زنان زندانی کرد و ادامه اعتصاب غذا
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد- بنابر گزارشات رسیده از بند نسوان زندان سنندج ،در بیست و سومین روز اعتصاب غذای سراسری زندانیان سیاسی و مدنی خانم ها فاطمه گفتاری و روناک صفازاده و هانا عبدی که از همان روزهای آغازین اعتصاب به جمع اعتصابیون پیوستند با وجود وخامت روز افزون وضعیت جسمی خود هم چنان برادامه اعتصاب خود پافشاری دارند.

همانطور که در گزارشات پیشین نیز اشاره شده بود، "روناک صفا زاده" فعال حقوق زنان و عضو کمپین یک ملیون امضا ،همچنان از درد وعفونت گوش که به سبب شکنجه های نیروهای امنیتی گریبانگیرش شده رنج می برد و پافشاری اش برای انتقال به مرکز درمانی مناسب تا بحال به هیج نتیجه ای نرسیده است. "هانا عبدی" نیز که پیش از ورود به زندان از درد ستون فقرات و ناراحتی دیسک کمر رنج میبرد، بر اثر تداوم اعتصاب غذا، عدم رسیدگی و فقدان حداقل امکانات بهداشتی، مشکلات جسمی اشان تشدید شده است .

زندان سنندج از حداقل نظارت بهداشتی و امنیت اخلاقی نیز برخوردار نیست. حمام ها و دستشویی های زندان به شدت آلوده و کثیف است؛ وبه هیچ عنوان با شرایط جسمی زنان تطابق ندارد، و به دلیل عدم رسیدگی، بیشتر این زنان به امراض گوناگون دچار گشته اند. جیره وسایل بهداشتی زنان که خود زندان باید در اختیار زندانی بگذارد، از آنان دریغ می شود؛ یا بسیارکم و بی کیفیت است؛ و در این راستا زنانی نیز که به علت فعالیتهای سیاسی و مدنی در زندان هستند، حتی بیشتر در معرض صدمات ناشی از عدم امنیت روانی و فیزیکی حاکم بر این زندان قرار دارند و این درحالی است که بنابر آیین نامه داخلی زندانها، زندانیان باید بر اساس تفکیک جرایم نگهداری شوند.برگرفته از: ایران پرس نیوز

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org