logo_Committee
نمایندگان پارلمان اتریش کفیل ۱۸۳ زندانی در ایران شدند
سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲

kafalat_parleman_otrish2022.jpg
تمامی نمایندگان مجلس شورای ملی اتریش، در اقدامی هماهنگ و با هدف کسب توجه بە وضعیت معترضان بازداشت شدە در ایران، کفالت ١٨٣ زندانی در ایران را بر عهده گرفتند. برخی از این زندانیان در خطر اعدام قرار دارند.

سەشنبه ٢٩ آذر (٢٠ دسامبر) تمامی ١٨٣ نماینده مجلس شورای ملی اتریش، در اقدامی مشترک کفالت ١٨٣ زندانی سیاسی در ایران بر عهده گرفتند. برخی از این زندانیان محکوم بە محاربە شدەاند و با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند.

نمایندگان اتریش اعلام کردەاند کە هدف آن‌ها از این اقدام، کسب توجه بین‌المللی بە وضعیت این زندانیان در داخل ایران است.

نا بر اعلام رئیس فراکسیون‌های مجلس اتریش، آن‌ها یک نامه نیز در محکومیت اقدامات صورت پذیرفتە علیه زندانیان در ایران بە سفیر جمهوری اسلامی در اتریش و همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنند.

هارالد تروخ از فراکسیون حزب سوسیال دمکرات اتریش در این بارە بە روزنامه‌نگاران گفتە است: «مجلس اتریش در موقعیت مناسبی قرار دارد تا رژیم ایران را به دلیل سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان محکوم کند.»

زیگرید ماورر، رئیس فراکسیون حزب سبز، در مورد این اقدام هماهنگ نمایندگان مجلس اتریش گفتە است: «توجه بین‌المللی به معنای حمایت از زندانیان است، این مؤثرترین وسیله است. بربریت رژیم ایران غیرقابل قبول است.»

زیگرید ماورر شخصا کفالت نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار بازداشتی روزنامه‌ شرق را بر عهده گرفتە است.

در دو هفتە گذشتە تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های آلمان، سوئد، فرانسه و چندین کشور دیگر کفالت سیاسی زندانیان بازداشت شدە در ایران را بر عهده گرفتەاند. این اقدام با هدف اعمال فشار بە جمهوری اسلامی و کسب توجهات بە وضعیت این زندانیان انجام می‌شود.
send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org