logo_Committee
در این زمینه
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش
“فرخنده باد هشتم مارس روز جهانی زنان “
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷ مارس ۲۰۲۰

kd_med_at_logo.jpg
قامت برافراشته ی جنبش اعتراضی زنان ایران، از آغاز تاکنون، سایه ی سنگینش را بر اختناق زن ستیز حکومت اسلامی، افکنده و گسترده است.
بجرأت میتوان گفت که نه تنها صدا، بلکه تنها صدای پیوسته و ممتدِ معارضِ با استبدادِ خشنِ اسلامگرایان، از گلوی جسورزنان ایرانی برخاسته است که بر طبل رسوائیِ متحجّران کوبیده اند. چه آنوقت که در مواجهه با " یا توسری یا روسری " با شعار " نه روسری نه توسری "، و چه این وقت، با عَلَم کردن روسری ها برتکه چوبی در میادین شهرهای بزرگ، برای مقابله با اوباشان رژیم - با همه عواقب و آگاهی به خطری که به جان خریده اند - پرچم پیکارشان را همچنان برافراشته نگاهداشته اند.
این یک ادعا نیست، بلکه حقیقتی ست عریان، که بدون مقاومت و ایستادگی و اعتراض بی وقفه زنان ایرانی، که با هر تَرفند وشگردی، خشم و عصیان خود را در مقابل وقاحت زور گویان ابرازکرده اند، جمهوری اسلامی، امروزه میتوانست در هیبتی بس خشن تر و زور گو تر، حضورش را در همه ابعاد اجتماعی، به نمایش گذارد.
زنان نه تنها همانند دیگر اقشارِ جامعه، بار سنگینِ استبداد سیاسی، اجتماعی و مذهبی را بردوش میکشند، بلکه بخاطر زن بودنشان و مرد نبودنشان، بار اجحاف و تحقیری مضاعف، بر گرده شان سنگینی میکند.
زنان - چه پیش و چه پس از انقلاب - همراه وهمگام با مردان، صف های تظاهرات ضد دیکتاتوری را پر تر و پربار تر کردند .آنان با حضور چشم گیر و فعالشان در جنبش، کیفیتی دیگر گونه، در راستای همبستگیِ عمومی معترضان، به نمایش گذاشتند.
بازگوییِ تک تک تبعیض ها به زنان، در حوصله این نوشته کوتاه نمیگنجد : آن چه که عیان است چه حاجت به بیان است.
نگاهی گذرا به ترکیب و چینش جنسیتی نا معقول و نامأنوس پیکره ی حکومت اسلامی، از فرش تا عرش شان، خود به هزار زبان در سخن است. خودشان هم نه با زبان بی زبانی، بلکه با قاطیعیّت، اذعان دارند که زنان در حکومت شان نه محلی از اِعراب و نه لایق اَرج و مرتبه ای میباشند. اگر از سرِ اجبار و اکراه، تک و توکی در لابلای مناصب و هرم قدرتشان، سراغی از زنان هست، بی تردید مدیون مبارزات همان شیر زنانی که در بالا بدان اشاره رفت، میباشد. آنان با آوردن چند زن در دستگاه دولتی شان، عقب نشستند، تا ویترینشان را در تقلید از روح زمانه، تزِئین نمایند. اما، گر درهفت چشمه آب زمزم هم شستشو شوند، زن ستیزیشان تطهیر نمیشود، آنان قاموس وعلّت وجودیشان، در زن ستیزیشان تبلور یافته است.
محکومیت های سنگین جزایی، آزار و اذیت روحی و جسمی و حبس های طولانی مدتِ نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قلیان، نیلوفر بیانی و......که عاری از هرگونه وجاهت قانونیست، خود نشان از ترس و واهمه حاکمان از جنبش آشتی ناپذیر و پویای زنان قهرمان ایران دارد.

بدین منظور لازم و ضروریست که با اَرج گذاری بر هشتم ماه مارس، روز جهانی زنان، از آن فرصتی بسازیم برای بحث و گفتگو، و نیزحمایت بی دریغ و پشتیبانی از جنبش فعّال و پویایِ زنان ایران.

ما مصراً خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی، بویژه زنان فعّال اجتماعی و سیاسی می باشیم .

از طرف
پزشكان و كادر پزشكى ایرانى مدافع حقوق بشر در ایران – اتریش
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریشگروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
و
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش
Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Österreich.


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org