logo_Committee
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش
در آستانه هفتادو یکمین سا لگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر
دعوت به سخنرانی

دکتر عبدالکریم لاهیجی
در باره دادخواهی در دوران گذار
و
خانم پرستو فروهر
در باره چالش دادخواهی، روایتی از درون

تاریخ: جمعه ،۶ دسامبر از ساعت ۱۸ تا ۲۱
Adresse: 1090 Wien, Währinger Strasse43
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹

"اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید، بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید."
دزموند توتو. از رهبران جنبش ضدآاپارتاید در آفریقای جنوبی.
هموطنان گرامی.
روز جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، روزی که یاداور احترام به کرامت انسانی، حقوق مدنی و حقوق شهروندی است، فرا می رسد.
ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین توضیح می دهد: هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه ازادیهانی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ماده پنجم: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسا نیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده نهم: احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.
شور بختانه در ایران وطن عزیز ما، نقض خشن حقوق بشر و حقوق شهر وندی همچنان بیداد می کند. از آزادی بیان و اجتماعات و تقاضاهای صنفی خبری نیست که هیچ، بلکه هر گونه اعتراض به نقض آزادی های فردی و اجتماعی با خشونت از جمله زندان وشکنجه ودر بعضی از مواقع حتی با اعدام پاسخ داده می شود. مجید توکلی فعال دانشجویی و زندانی سابق در مورد شکنجه خود چنین توضیح می دهد: در ماند گی زمانی است که پس از ضربات شدید در قسمت بالای سر، فک پایین چنان دچار آسیب شده است که پس از باز گشت به سلول امکان باز کردن دهان حتی برای خوردن آب میسر نمی باشد.
آقای رئیسی، رئیس قوه قضائ ی ه در مصاحبه اخیر خود اظهار داشت که احکام قوه قضائی ه بر مبنای قوانین شریعت استوار اند و ربطی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارند. بنا براین، بدیهی است که با این گفتار، جمهوری اسلامی مصمم است نقض حقوق بشر را در دستور روز خود نگهدارد.
هموطنان عزیز
هم اکنون تعداد کثیری از آزادیخواهان و مدافعین حقوق بشر در زندان های ایران بسر می برند وبا شلاق و شکنجه و تحقیر روبرو هستند. اعتراضات به حق مردم پیرامون چند برابر شدن قیمت بنزین با گلوله پاسخ داده می شود.
با توجه به این شرایط سخت و طاقت فرسایی که در وطن عزیز ما حکم فرماست، آیا ما می توانیم همچنان شاهد این چنین فجایعی بوده و سکوت اختیار کنیم؟ همدردی و همدلی ما با مردم بلا زده ایران، مردمی که برای احقاق حقوق شهر وندی و اجتماعی مبارزه می کنند و از همه چیز خود میگذرند و زندان و شکنجه را به جان می خرند، کوچکترین اقدامی است که ما میتوانیم انجام دهیم. از اینرو، پزشکان وکادر پزشکی مدافع حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق بشر از شما هموطنان عزیز دعوت میکنند تا با شرکت خود در جلسه ای که در روز جمعه ششم ماه دسامبر به مناسبت بزرگداشت سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بر گزار و
فراخوان آن به ضمیمه ارسال می گردد، شرکت نمایید. شما می توانید با حضور خود در این نشست، نشان دهید که مردم ایران در راه مبارزه برای کسب آزادی های فردی و اجتماعی تنها نیستند.لینک فراخوانsend page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org