logo_Committee
بیانیه
پیرامون حمایت ازبیانیه های مدافعین مدنی وسیاسی در ایران
سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۷ اوت ۲۰۱۹

,هموطنان گرامی
عده ای از فعالین مدتی و سیاسی در ایران بیانیه هائی را علیه تبعیضات،ظلم وستم،زندان وشکنجه حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر ساخته اند.این فعالین ضمن تجزیه وتحلیل اوضاع نا بسامان و خطیر جامعه و نقش حاکمیت در ایجاد این نا بسامانی ها که مدت چهل سال است هستی مردم را به باد فنا داده وبا سیاست خشونت گرامملکت را به سراشیبی سقوط سوق داده است،خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی وتغییر قانون اساسی گردیده اند.
در اولین بیانیه که با امضای چهارده نفر از مردان و زنان منتشر شده از جمله چنین امده است:
"تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان میدهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم هم بر اصلاح نا پذیری و کجروی هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش. به باور ما کلیه شواهد نشان دهنده این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس تدارکاتچی ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند دست می برند"
در بیانیه دیگری که چهارده نفر از بانوان مدافع حقوق مدنی و شهروندی امضا نموده اند نیز چنین امده است:
"چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور با همه ظرفیت ها و توانائی هایشان از حیث حقوق شهروندی برابر وکرامت انسانی شده است.بسیاری از حقوق اولیه انسانی ما زنان ایران سلب شده و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیومیت ولایت فقیه و جنسیت مردانه و فرهنگ مرد سالارانه در آمده و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ظلم وشتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید"
در اولین بیانیه بدرستی امده است که:
"این یک حرکت ملی وفرا جناحی است و انتظار مان از هموطنان ایران دوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت تاریخی و عصری وفارغ از منفعت جوئی ویا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند"
,هموطنان گرامی
با توجه به خشنونت و شقاوتی که جمهوری اسلامی در این مدت چهل سال حاکمیت ولایت مطلقه فقیه علیه آزادیخواهان، فعالین حقوق مدنی و شهروندی به ویژه در مورد زنان، دگراندیشان دینی و زیست بومی روا داشته و هر گونه اعتراض مسالمت آمیزی را با سرکوب، زندان وشکنجه، کشتار واعدام پاسخ داده است، میتوان تصور کرد که اقدام شجاعانه امضا کنندگان بیانیه های منتشر شده به کمک، همکاری و حمایت یکا یک ایرانیانی که قلبشان برای ایرانی آزاد، دموکرات، آباد، مستقل وتهی از خشونت و تبعیض می طپد نیازدارند.
کوشش شجاعانه این آزادیخواهان گامی است در سوی شکستن دیوار وحشتی که رژیم برپا کرده است ومیتوان امید داشت که این کوشش موجب تبلوری دیگر گردد برای اعتراضات و اعتصابات گسترده و متکثر شهروندان ایران در راه تحولی سامان مند .به سوی نظامی دموکرات و سکولار و عاری از تبعیض فقاهتی و وراثتی.
به باور ما امضا کننده گان این بیانیه، بدیهی است، رژیم ولایت مطلقه فقیه که در مدت چهل سال حاکمیت خود کلیه حقوق مدنی وشهروندی را عمدا و عملا زیر پا نهاده وهر گونه اعتراضات مسالمت امیز را با خشونت هر چه تمامتر پاسخ داده است،از روی باز گشت به خرد و داوطلبانه تن به بر پا سازی یک حکومت دموکرات و مردمی نخواهد داد. طبیعی است که این امر جز با کوشش مستمر در راه ایجاد یک جنبش همه گیر، همگانی و متکثر برای تحولی اساسی و نظام مند به سوی دموکراسی میسر و تحقق پذیر نخواهد بود.
ما اقدام شجاعانه و مسالمت امیز کنشگران مدنی وسیاسی در ایران را با انتشار بیاینه هایشان مثبت ارزیابی کرده و کوشش آنان
را در راستای ابراز اعتراض و پیدایش چنین جنبشی برای رهائی سامان مند از استبداد، نا کار آمدی، تبعیض، فساد وظلم وستمی که رژیم ولایت فقیه به مدت چهل سال بر مردم کشورمان روا داشته می دانیم.
ما امضا کننده گان این بیانیه نیز ضمن اعتراض به دستگیری امضا کننده گان بیانیه های منتشر شده، خواهان آزادی هر چه زودتر وبدون قید وشرط آنان می باشیم .
وین, ۴ شهریور ۱۳۹۸
۲۶ اوت ۲۰۱۹


:اسامی امضا کنندگان بر اساس حروف الفبا

دکتر بیژن افتخاری:
دکتر علوم سیاسی و کنشگر سیاسی، مدافع حقوق بشر
دکتر بهروز بیات:
کار شناس فیزیک با پیشینه دانشگاهی و صنعتی و تحلیل کر سیاست هسته ای، مدافع حقوق بشر
دکتر محبوبه حسینچی:
پزشک عمومی، متخصص طب بالینی و تسکینی سالمندان، عضو هیات رئیسه گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم وین مدافع حقوق بشر
پری رفیع:
عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
محمود رفیع:
دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کیمیا سلطانی:
پرستار و فعال حقوق بشر
مهندس فریدون عدالتی:
کارشناس فنی کشور اتریش، دارنده دیپلم طلائی مهندسی از دانشگاه گراتس , مدافع حقوق بشر
همایون علیزاده:
معاون بخش پناهندگی در وزارت داخله کشور اتریش از سال ۱۹۶۷تا سال ۱۹۹۵،نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحددر افریقا و اسیا از سال1995 تا سال 2014،نماینده شورای اروپا برای رسیدگی و حمایت از پناهندگانی که از افریقا از طریق دریای مدیترانه به ایتالیا سیسیل از تاریخ ۲۰۱۶تا ۲۰۱۸
دکتر علی گوشه:
متخصص جراحی سوانح،دبیر گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران
دکتر ژاله گوهری:
عضو پیشین کادر پزشکی دانشگاه وین، مسئول بخش پزشکی سازمان بین المللی انرژی اتمی و چندین سازمانهای دیگر متعلق به سازمان ملل متحد
پروفسور دکتر سیروس میرزائی:
رئیس بخش پزشکی هسته ای در یکی از بیمارستانهای وین،رئیس اتحادیه پزشکان هسته ای در اروپا، سخنگوی گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم وین مدافع حقوق بشر در ایران
حسن نادری:
فعال حقوق بشر
دکتر حسن نایب هاشم:
پزشک عمومی و مدافع حقوق بشر
دکتر حشمت نجف پور:
پزشک متخصص اطفال وجوانان ، مدافع حقوق بشر

بیانیه با فرمت پ د اف


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org