logo_Committee
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش
ما هرگونه همجنسگرا هراسی و ایجاد تنفر و بیزاری از دگرباشان جنسی را محکوم می کنیم.
دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۹ آپريل ۲۰۱۹

kd_med_at_logo.jpg
ما هرگونه همجنسگرا هراسی و ایجاد تنفر و بیزاری از دگرباشان جنسی، توسط مرکز اسلامی امام علی در وین را محکوم می کنیم.

مرکز اسلامی امام علی در منطقه ۲۱ وین ( Floridsdorf) در چندین ویدئو کلیپ، فرضیّه تباهی جهان غرب را مطرح کرده و در کارتونی که کودکان، گروه مورد نظر او میباشند، بی پرده همجنسگرا هراسی و ایجاد ترس، تنفر و بیزاری از روابطه همجنس خواهانه را نشر داده است.

این ویدئو تحت عنوان " همجنسگرایی به معنی پایان بشریت است" در یک یوتیوپ یک دقیقه ای، با ایجاد یک سناریوی وحشتناک، خواهان توقف امکان ازدواج برای هرنوع گرایشات جنسی، غیر از نوع متداول آن میشود.

تردیدی نیست که این اقدامات، توسط جمهوری اسلامی و از ایران هدایت میشوند. زیرا رفتار و اَعمال همجنس‌گرایانه در جمهوری اسلامی ممنوع میباشند و مجازات جرایم همجنس خواهانه هم در قانون مجازات اسلامی در ایران در چارچوب "حدود "تعریف شده اند.
فصل دوم قانون مجازات اسلامی در ایران :

مواد 11-110 لواط را جرم دانسته و مجازات مرگ را برای مجرمین چنین اعمالی «در صورتیکه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند» تعیین نموده است.

بنا بر این مشاهده میشود که تبعیض و خشونت جنسیتی علیه دگرباشان جنسی، جزئی از قوانین جمهوری اسلامی است. مثال مشخص در این مورد اِعمال تبعیض در قانون خدمت نظام وظیفه بر علیه آن ها میباشد. خدمت نظام وظیفه برای تمام مردان ایرانی که به سن 18 سال میرسند اجباری است ولی مقررّات ارتش، خدمت مردان همجنسگرا و تراجنسی را در نیروهای مسلح ممنوع کرده است. بر مبنای این مقرّرات، این افراد به طور دائم از خدمت نظام وظیفه معاف میشوند زیرا آنها را منحرفین اخلاقی و جنسی وافرادی دارای «اختلالات رفتاری» به شمار میآورد. از آن جائیکه دلیل معافیت، روی کارت معافیت صادره درج می‌شود، این امر تبعیض اجتماعی خشن تری را نصیب اقلیت های دگر باشان جنسی در ایران می نماید، بصورتی که امکان اشتغال و کاریابی در ایران را برای آنها غیر ممکن می میسازد.

نکته مهم دیگر این است که در جمهوری اسلامی کنشگران حقوق بشرهم که برای حقوق اقلیت های جنسیتی و بر علیه تبعیض خشونت جنسیتی در رابطه با اقلیت های دگرباشان جنسی فعالیت می کنند، با خطر اتهام علیه امنیت ملی مواجه هستند و این امر نیز خود باعث کاهش هر چه بیشتر امکانات آن ها در رسیدن به حقوق شهروندیشان میباشد.

اطلاعات ارائه شده از طرف سازمان دگر باشان جنسی ایران( هومان) نشان میدهند که بعد از انقلاب اسلامی یعنی از سال 1357 تا کنون 4000 نفز زن و مرد همجنس خواه در ایران به قتل رسیده اند. عکس های اعدام علنی دو نوجوان همجنسگرا در ایران، در سال 2005 انعکاس جهانی یافت و موجب بروزاعتراضات وسیع جامعه بین المللی شد. به همین دلیل هم برای جلوگیری از اعتراضات بین المللی، سال ها است که اعدام دگر باشان جنسی در خفا انجام می پذیرد.
این ها از دلایلی هستند که باعث می شوند تا دگر باشان جنسی ایران کشور خود را ( کم و بیش) داوطلبانه ترک کنند و یا این که به دلایل جانی و یا زندگی بهتر به فرار از ایران، تن دهند.
تا کنون چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته است. این دورۀ زمانی درتارخ ایران، تاریخ نقض حقوق بشر و سرکوب خشن است. در این دوره، حقوق اساسی انسانها، مانند آزادی اجتماعات، آزادی عقیده و همچنین آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی زیر پا گذاشته میشوند. زنان سنگسار می شوند، همجنس گراها به دار آویخته می شوند و اپوزیسیون سیاسی شکنجه و اعدام می گردد.


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org