logo_Committee
در این زمینه
بیانیه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر
پیرامون حکم سنگین دادگاه تجدید نظر علیه خانم نرگس محمدی
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۶ اکتبر ۲۰۱۶

mediziner_logo.jpg
هموطنان گرامی

قوه قضائیه به ریاست اقای صادق لاریجانی که ابزاری در دست حاکمیت برای سرکوب مدافعین حقوق بشر وحقوق مدنی شهروندان میباشد بار دیگر وبرای چندمین بار در صددانتقامجوئی از خانم نرگس محمدی, این بانوی فرهیخته وازاد اندیش بر امده است.
خانم نرگس محمدی,نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر وگیرنده مدال شهر پاریس در تاریخ دوم اردیبهشت ماه هزارو سیصدو نود یک محکومیت خود سرانه شش سال زندان را اغاز نمود ولی در تاریخ دهم مردادماه همان سال به علت فلج عضلانی وبیماری ریوی با قید وثیقه از زندان ازاد گردید. در روز پانزدهم اردیبهشت ماه هزارو سیصدو نودو چهاردوباره وبدون مجوز قانونی بازداشت گردید. در پی ملاقات با خانم اشتون نماینده عالیرتبه وقت اتحادیه اروپا که در اسفندماه هزاروسیصدونودو دو به ایران سفر کرده بود تحت تعقیب قرار گرفت وپرونده ای به نام <تبلیغ علیه نظام> علیه نامبرده باز گردید.

خانم نرگس محمدی در مهر ماه هزاروسیصدو نودو چهار در پی یک حمله عصبی ودر حالی که دست وپایش بروی تخت بسته شده بود به بیمارستان منتقل گردید اما پس از بیست وچهار ساعت وبعد از تحقیر دوباره به زندان بازگشت داده شد.

شعبه سی وشش دادگاه تجدید نظر که در روز بیست وهشتم سپتامبر دوهزارو شانزده مصادف با هفتم مهرماه هزارو سیصدونودو پنج در تهران بر گزار گردید حکم زندانی را که دادگاه هجدهم ماه می دوهزاروشانزده مصادف با بیست ونهم ماه اردیبهشت هزاروسیصدو نود و پنج به مدت شانزده سال صادر کرده بود تائید نمود - پنج سال به خاطر اجتماع وتبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور,یکسال به خاطر تبلیغ علیه نظام ودهسال به خاطر تشکیل واداره گروه غیر قانونی لگام. لگام شامل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر وسازمان جهانی مبارزه با شکنجه می باشد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر وگزارشگران بدون مرز هریک جداگانه در بیانه ای این محکومیت سنگین و خودسرانه علیه خانم نرگس محمدی را بشدت محکوم کرده اند.

هموطنان گرامی

اما این تنها خانم نرگس محمدی نیست که از طرف قوه قضائیه وحاکمیت در ایران با چنین اجحافات و شکنجه های روحی وجسمی مواجه می باشد. هم اکنون دهها کنشگر سیاسی, روزنامه نگار و وکلای دادگستری از جمله اقای عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع زهرا کاظمی که در زندان ودر زیر شکنجه جان سپرد در زندانهای ایران با چنین رفتار های غیر انسانی دست وپنجه نرم می کنند.
انجمن جهانی پزشکی محرومیت درمانی زندانیان سیاسی را در نامه ای که به اقای خامنه ای نوشته بشدت محکوم کرده است. در این نامه از جمله امده که<جمهوری اسلامی کنوانسیون بین المللی حقوق فرهنگی, اجتماعی واقتصادی را امضا کرده است وبدینوسیله متعهد به اجرای مفاد ان شامل ماده دوازده حقوق شهروندان از برخورداری از بالاترین استاندارد روحی وجسمی است. زندانیان سیاسی بایستی از همان استانداردهای خدمات درمانی برخوردار شوند که برای بقیه افراد جامعه فراهم است.محرومیت رسیدگی پزشکی بیانگررفتار نادرست بوده ومیتواند به شکلی از شکنجه, رفتار بی رحمانه غیر انسانی یا اهانت امیز تبدیل شود.

هموطنان گرامی

اقای حسن روحانی, رئیس جمهور واقای جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بارها وبارها در مصاحبه های مطبوعاتی خود در خارج از کشور ادعا نموده اند که در ایران زندانی سیاسی وجود خارجی ندارد.ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری از این اقایان سئوال می کنیم معیار سنجش شما در مورد زندانیان سیاسی چیست؟ چرا شهر وندانی مانند خانم نرگس محمدی ویا اقای عبدالفتاح سلطانی و دهها کنشگر دگیر و مدافعین حقوق بشر که از بهترین فرزندان این جامعه هستند وتمامی هستی خود را برای ازادی وسر بلندی ایران ومردم ان در طبق اخلاص گذاشته واکنون در سیاهچالهای ایران در غل وزنجیر بسر می برند زندانی سیاسی محسوب نمی شوند؟اگر حافظه تاریخی شما به مناسبت تسخیر قدرت اسیب دیده است یاد اور میشویم.

در زمان رژیم گذشته ودیکتاتور ی شاه که زندانهای ایران از مبارزین راه ازادی انباشته شده بود ونیز عده ای از روحانیون از جمله اقای طالقانی, هاشمی رفسنجانی و اقای خامنه ای که به مناسبت انتقادات خود به ان رژیم در زندان بسر می بردند همین سازمان های حقوق بشری وانجمن های دقاع از حقوق زندانیان سیاسی در داخل وخارج از کشور بودند که شبانه روز ودر شرایط بسیار سختی برای ازادی همه زندانیان چه روحانی وچه غیر روحانی مبارزه وافشا گری میکردند و امروز ما گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشرضمن محکوم کردن رای دادگاه تجدید نظر در مورد خانم نرگس محمدی, دفاع از همه زندانیان سیاسی چه روحانی وچه غیر روحانی , این بهتر ین فرزندان ایران که قلبشان برای ازادی وسربلندی ایران ومردمان ازاداندیش وازادیخواهش می طپد واکنون در سیاهچالهای جمهوری اسلامی بسر میبرند را برای خود یک وظیفه انسانی دانسته واز شما اقای حسن روحانی که دولت خود را یک دولت نوید وامید به مردم ایران معرفی کرده اید مصرا میخواهیم که ازتمامی امکانات خود برای ازادی کلیه زندانیان سیاسی به ویژه خانم نرگس محمدی واقای عبدالفتاح سلطانی که در شرایط سخت روحی وجسمی بسر میبرند استفاده نموده و نشان دهید اعتمادی را که مردم صلح دوست وازاده ایران به شما کرده اند بی مورد وبی نتیجه نبوده است.

ازطرف گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر
دکتر علی‌ گوشه-مسئول اول
دکتر پرفسور سیروس میرزایی-سخنگوsend page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org