logo_Committee
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر- مقیم اتریش
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش
دعوت به سخنرانی و گفتگو به مناسبت دهم دسامبر،
سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴

kd_med_at_logo.jpg
با توجه به رخداد های فاجعه آمیزی که در گوشه و کنار جهان از جمله در کشور ما ایران صورت میگیرد، امر پاسداری از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق شهروندی وابسته به آن هر چه بیشتر ضرورت می یابد.

در جهان رژیم های غیر دمکراتیک کوشش میکنند که با نسبیت گرائی فرهنگی جهانشمولی حقوق بشر را زیر پرسش ببرند و بدینوسیله دست خود را برای نقض این حقوق باز نگهدارند. محدود کردن آزادیهای شخصی مانند انتخاب خوراک و پوشاک و شیوۀ زندگی، آزادی بیان و گردهمائی، آزادی تشکیل اتحادیه ها و احزاب همچون تبعیض نژادی، قومی، دینی، جنسیتی پیامد چنین نگرشی هستند. اختناق، سرکوب، زندان، شکنجه و قتل دگراندیشان ابزار عملی کردن این محدودیت ها هستند.

در جمهوری اسلامی ایران بها ندادن به حقوق بشر و نقض کرامت و جان آدمی نهادینه شده است. در اثر آمیزش دین و دولت در ایران تمایز میان گناه و جرم محو شده است. برای بسیاری از بزه کاری های عادی که در همۀ کشور های متمدن جهان، کم و بیش زندان پیشبینی شده است، مجازات اعدام به کار برده میشود.

از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران نه تنها کاهشی در نقض مستمر حقوق بشر پدیدار نشده است، بلکه قوه قضائیۀ جمهوری اسلامی که خارج از کنترل دولت روحانی است، شمار اعدام ها را به شدت افزایش داده است. محدودیت برای روزنامه نگاران گسترش یافته به نحوی که ایران یکی از رکورد داران تعداد روزنامه نگاران در بند در جهان است. جمع بزرگی از جوانان و دانشجویان معترض بیرون رانده شده از دانشگاه ها، بسیاری از وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر همراه با فعالان سیاسی جنبش سبز در زندان بسر میبرند. رهبران جنبش سبز خانم زهرا رهنورد و آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی در شرایط جسمی بسیار نا مساعد هنوز در زندان خانگی نگاهداشته میشوند.

تبلیغات گستردۀ رژیم در هفته های گذشته در تقبیح "بد حجابی" و کوشش در تصویب قانون حفاظت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس عناصر وابسته به رژیم را تشجیع کرده است که اجرای "قانون" را در دست خود گیرند. پیامد چنین سیاستی اسید پاشی های زنجیره ای مشمئز کننده اخیر در اصفهان بر روی بانوان بوده است. رژیم میخواهد با ایجاد ترس و ارعاب کنترل رفتار روزمرۀ بانوان را در دست خود گیرد.

هم میهنان گرامی

ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، فرصتی است که استمرار نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران را به جهانیان یاد آوری کنیم، به این امید که فشار جهانی منجر به تعدیل رفتار رژیم شود.
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش هموطنان عزیز را به شرکت در نشست سخنرانی و گفتگو با شرکت:

پرفسور دکتر سیروس میرزائی استاد پزشکی هسته ای در بارۀ پروتکل استانبول و شکنجه
آقای رضا علیجانی از شخصیت های ملی-مذهبی و فعالین حقوق بشر
دعوت می کند.

موسیقی: پس از سخنرانان و پیش از فرصت پرسش و پاسخ قطعات زندۀ موسیقی اجرا میشوند.

زمان: 09 دسامبر 2014 ، ساعت 19:00
مکان: Währinger Str. 43, Bezirksvorstehung Alsergrund, Festsaal, 1090 Wien

ز طرف گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر- مقیم اتریش
سیروس میرزائی - علی گوشه
ازطرف جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش
بهروز بیات

Wien, 18.11.2014send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org