logo_Committee




جمعی از نویسندگان:«مجوز چاپ کتاب» را لغو کنید!
شنبه ۲ دی ۱۳۹۱ - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲

تقلا‌های چند سال اخیر وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌های همسو، برای اعمال هر چه شدیدتر سانسور و ایجاد محدودیت‌ها و تنگناهای بیشتر در راه چاپ و انتشار کتاب بار دیگر ثابت کرد که افول و نزول شأن کتاب و کتاب‌خوانی رابطه‌ی مستقیمی با سانسور دارد.( نقش وخامت وضع معیشتی مردم حدیث دیگری است). در این چند سال که تیغ سانسور فزون‌تر و تیزتر از گذشته بر شریان‌های انتشار کتاب گذارده شده، سقوط تیراژ کتاب‌ها نیز بیشتر شده است. اگر پنج سال پیش تیراژ دوهزار نسخه‌ای تیراژی معمول بود ، اکنون این تیراژ به کمتر از یک هزار نسخه رسیده است؛ آن هم در جامعه‌ای که بیش از هفتادوپنج میلیون جمعیت دارد و هفتاد درصد این جمعیت جوان اند؛ جوانانی تشنه‌ی دانستن و کشف کردن‌. با این همه، اگر می‌بینیم که به کتاب و کتاب‌خوانی اعتنایی درخور نمی‌شود برای آن است که سانسور دولتی، شأن نویسندگی و کتاب و اعتماد مردم به کتاب را سخت کاهش داده است. در اینجا قصد نداریم به تبعات این پدیده‌ی نامبارک بر زندگی نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بپردازیم زیرا رنجنامه‌ی آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت “مجوز چاپ” بگیرند. “مجوزی” که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشاره‌ای نشده است. در حقیقت این روش در حکم به گرو گرفتن آزادی بیان ، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاه‌های خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند؛ حربه‌ای‌ است برای اعمال تبعیض میان نویسندگان و سوق دادن آنها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکمیت در عرصه‌ی ادبیات، هنر و اندیشه.

نویسندگان باید بتوانند آزادانه بیندیشند و حاصل اندیشه و هنر خود را آزادانه عرضه کنند. وانگهی، حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی به آثار ادبی ، هنری و اطلاعات دسترسی پیدا کنند و آن‌گاه خود به داوری و نقد بپردازند. برای برون‌رفت از وضع بسیار اسفناک عرصه‌ی کتاب و بهبود شرایط نویسندگان و برای برخورداری جامعه از ادبیاتی که شایسته‌ی مردم آزاد‌اندیش ایران باشد، می‌بایست “ مجوز چاپ کتاب” لغو شود.

ما نویسندگان امضا کننده‌ی این متن ، خواهان لغو فوری “مجوزچاپ کتاب” و کلیه‌ی مقررات و قوانین مربوط به آن هستیم.

نویسندگانی که مایل به امضای متن هستند می‌توانند نام خود را به آدرس nevisand1391@gmail.com ارسال کنند

لطفا در کنار نام، عنوان خود ( نویسنده، شاعر، مترجم) را بنویسید.

بکتاش آبتین(شاعر‌و فیلمساز) - علیرضا آبیز(شاعر و مترجم) _ علیرضا آدینه(شاعر) - مهناز آذرنیا(شاعر) - سعید آرمات(شاعر) - محمد آشور(شاعر) - وحید آقاجانی (شاعر) - مریم آموسا(شاعرو روزنامه‌نگار)‌ - بابک احمدی(نویسنده و‌ پژوهش‌گر)‌ - ‌پروین‌ اردلان(نویسنده)‌ - محمود استادمحمد(نویسنده)‌ - فروغ اسدپور(نویسنده‌ و ‌مترجم) - سعید اسکندری(شاعر) - حسن اصغری(نویسنده) - سامان اصفهانی(شاعر و نویسنده) - روحی افسر(مترجم و ویراستار) - مجید امین‌مؤید(مترجم) - رحمان امینی(نویسنده) - علی ایرانلو(نویسنده)‌ -‌ علی باباچاهی(شاعر‌و‌نویسنده) - پرویز بابایی(مترجم) - کیوان باژن(نویسنده) - رضا براهنی(نویسنده و شاعر) - سعید بهبهانی (شاعر و نویسنده) - سیمین بهبهانی(شاعر) - علیرضا بهنام(شاعر) - یونس تراکمه(نویسنده) - محسن توحیدیان(شاعر) - علی جانوند(شاعر و نویسنده) - علیرضا جباری(مترجم) - جمیله جلیل‌زاده(شاعر) - ستار جلیل‌زاده(مترجم) - کامران جمالی(شاعر و نویسنده)‌ - ‌فرشید جوانبخش(شاعر)‌ - ‌جاهد جهانشاهی(مترجم)‌ - چوکا چکاد(نویسنده و مترجم) - فرخنده حاجی‌زاده(نویسنده و شاعر) - حسین حضرتی(نویسنده)‌ -‌ محسن حکیمی(مترجم و نویسنده) - قباد حیدر(نویسنده‌و‌شاعر) - رضا حیرانی(شاعر) - مهین خدیوی(شاعر) -‌‌محمد خلیلی(شاعر) - رضا خندان/ مهابادی(نویسنده) - هادی خوانساری(شاعر) - مظفر درفشی(شاعر‌و نویسنده) -‌علی‌اشرف درویشیان(نویسنده) - حامد رحمتی(شاعر و مترجم) - خلیل رشنوی(نویسنده) - مصطفی رضیع(مترجم) - شهرام رفیع‌زاده(شاعر) -‌م.‌‌‌روانشید(شاعر‌و‌نویسنده) -‌یداله رویایی(شاعر) - ناصر زرافشان(مترجم و نویسنده) - محمد زندی(شاعر) - غلامحسین سالمی(نویسنده) - فاطمه سرحدی‌زاده(مترجم) - محمد‌علی شاکری‌یکتا(شاعر) - مسیحا شمس(نویسنده) - سردار شمس‌آوری(شاعر) - رضا شنطیا(شاعر) - مظاهر شهامت(شاعر‌و‌نویسنده) - محمد‌حسن شهسواری(نویسنده) - سید‌علی صالحی(شاعر) - حسن صانعی(شاعر) - پرویز صداقت(مترجم) - حسن صفدری(شاعر و مترجم) - فرزانه طاهری(مترجم) - محمد‌حسین طهماسب‌پورشهرک(شاعر و نویسنده) - هوشنگ عاشورزاده(نویسنده) - علیرضا عباسی(شاعر و نویسنده) -‌علی عبدالهی(شاعر‌و‌مترجم) -‌محمد‌علی عمویی(مترجم) - احمد فتحی(نویسنده و شاعر) - پوران فرخ‌زاد(نویسنده و شاعر) - ابوالقاسم فرهنگ(نویسنده) - جواد قاسمی(شاعر) - محمد قائد(نویسنده و مترجم) - علی قنبری(شاعر) - ناهید کبیری(نویسنده، شاعر و مترجم) - فرهاد کشوری(نویسنده) - عبداله کوثری(مترجم) - منیژه گازرانی(نویسنده و ویراستار) - سعدی گل‌بیانی(نویسنده) - باربد گلشیری(نویسنده و مترجم) - لیلی گله‌داران(شاعر) - محسن مالجو(نویسنده) - محمد مالجو(مترجم) - جواد مجابی(شاعر و نویسنده) - مه‌آ محقق(شاعر) - شیدا محمدی(شاعر) - رضا مرادی اسپیلی(شاعر و مترجم) - محمد‌حسن مرتجا(شاعر) - حسن مرتضوی(مترجم) - پرویز مسجدی(نویسنده) - اکبر معصوم -بیگی(مترجم و نویسنده) - اقبال معتضدی(نویسنده، شاعر و مترجم) - محمود معتقدی(شاعر) - داریوش معمار(شاعر و نویسنده) - شهین منصوری‌آرانی(شاعر) - جمیله موسوی(شاعر) - نسترن موسوی(مترجم و نویسنده) - فیروزه مهاجر(مترجم) - علیشاه مولوی(شاعر) - روح‌اله مهدی‌پور‌عمرانی(نویسنده) - اصغر مهدی‌زادگان(مترجم) - مسعود میری(نویسنده و شاعر) - منیژه نجم‌عراقی(مترجم) - علی نگهبان(نویسنده) - ناصر وحدتی(نویسنده و شاعر) - کورش همه -خانی(شاعر)
12/9/1391

ادامه‌ی امضا:
نعمت آزرم( شاعر) - فرزانه آقایی‌پور(نویسنده) - میثم اسعدی(نویسنده) - محمدرضا اسکندری(نویسنده) - مازیار اشتری(نویسنده و مترجم) - محسن اصفهانی(نویسنده و شاعر) - بهزاد انصاری/ب.الف.بزرگمهر(نویسنده و پژوهشگر) - خسرو باقری(مترجم) - کریم بلوچ(شاعر و مترجم) - کاوه بویری(مترجم) - شهلا بهاردوست(شاعر) - اکرم پدرام نیا(نویسنده و مترجم) - سپیده جدیری(شاعر) - احمد جواهریان(شاعر و مترجم) - مریم حسین‌زاده(شاعر و نقاش) - رویا حسینی(مترجم) - حسین دانائی(شاعر) - گلرنگ درویشیان(مترجم) - بهرنگ رجبی(مترجم) - فریبرز رئیس دانا(نویسنده و مترجم) - سیامک زندی(نویسنده و مترجم) - جلال سرفراز(شاعر) - فرج سرکوهی(نویسنده) - سعید سلطانی طارمی(شاعر) - عزیز سنگتراش(شاعر و نویسنده) - روح انگیز شریفیان(نویسنده) - شیوا شکوری(نویسنده و شاعر) - محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار) - شهاب الدین شیخی(شاعر و نویسنده) - انوش صالحی(نویسنده) - کامران صفرپور(نویسنده) - سیامک طاهری(نویسنده) - محمد رضا طاهریان(شاعر) - احسان عابدی(شاعر و روزنامه نگار) - نازی عظیما(مترجم و نویسنده) - اسدالله عمادی(نویسنده) - خلیل غزلی(نویسنده و مترجم) - حسین فاضلی(شاعر) - محمد قراگوزلو(نویسنده) - یدالله کابلی(شاعر و مترجم) - شهریار گلوانی(مترجم) - نارین محمدی(نویسنده) - ژیلا مساعد(شاعر) - احمد مظاهری(نویسنده) - حافظ موسوی(شاعر) - مجتبی میثمی(مترجم) - نانام(نویسنده و سینماگر) - طلا نژادحسن(نویسنده) - حسینعلی نوذری(نویسنده و مترجم) - حمید یزدان پناه(شاعر و مترجم)
29/9/1391



send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org