logo_Committeeفعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

گزارش وضعیت مطبوعات ایران در سال ۸۶

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارشی در باره نقض حقوق کارگران در سال ۱۳۸۶

گزارشی در باره نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق کارگران در سال ۱۳۸۶
به مناسبت روز جهانی کارگر


گزارشی از وضعیت مطبوعات ایران در سال 86

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارش ماهانه (فروردین 1387) در مورد نقض حقوق بشر در ایران

هر 4 روز يک دستگيري: گزارشی از بازداشتن فعالان زن و دانشجو ‎ ‎

ناگفته های پرونده نشریات دانشجویی - ۱

جنبش دانشجویی آذربایجان و سال ۱۳۸۶

گزارشی از عملکرد جنبش دانشجویی آذربایجان در سال ۱۳۸۶

يک روزنامه، يک ماه:‏‎ ‎قتل و خشونت

بازنگري در حوادث منتشر شده در ‏روزنامه ايران (طي اسفندماه 1386)

طلعت تقي نيا


گزارش ماهانه (اسفند ۱۳۸۶) در مورد نقض حقوق بشر در ایران

گزارش « فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی»
به مناسبت روز جهانی زن

نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در ایران
(از اسفند 1385 تا بهمن 1386 )


:فعالان حقوق بشر در ایران
گزارشی از آزار و اذیت مسلمانان مسیحی شده

گزارش عفو بین الملل
: مدافعان حقوق زنان در ايران با سرکوب مبارزه می‌کنند

شکاف جنسیتی در سال(2007):
گزارش فورم اقتصاد جهانی

گزارش آماری از روند بازداشت و احضار برابرخواهان کمپینی : 43 بازداشت طی یک سال و دو ماه
مریم حسین خواه


فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی:

گزارش ماهانه در مورد نقض حقوق بشر در ايران (بهمن ۱۳۸۶)

گزارش ساليانه ٢٠٠٨ گزارشگران بدون مرز (ايران)

گزارش ساليانه ٢٠٠٨ گزارشگران بدون مرز

دستگيري همه اعضاي يک خانواده
سامناک آقايي


فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی:

گزارش ماهانه در مورد نقض حقوق بشر در ايران ( دی 1386)

گزارشی مستند از بازداشتگاه های مخصوص، مخفی و مخوف امنیتی در ایران
مجموعه ی فعالین حقوق بشر در ایران جلد اول از گزارش مشروح و مستندی را منتشر کرده اند که در آن وضعیت زندان ها و بازداشتگاه های مختلف امنیتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است ...


شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید

بيلان آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٧

کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرد

گزارش وضعيت حقوق بشر ايران
بهار 1386

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی:

گزارش ماهانه در مورد نقض حقوق بشر در ايران ( آذر 1386)

گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران
به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

انتشار آمار روزنامه نگاران زنداني از سوی گزارشگران بدون مرز
به مناسبت ١٠ دسامبر روز جهاني حقوق بشر

گزارشی از زندانیان سیاسی آذربایجان

گزارش ماهانه در مورد نقض حقوق بشر در ايران (آبان 1386)

شرايط نامطلوب زندان و تاثير آن در در سرکوب اصلاح طلبان در دوران خاتمی

گزارش وضعیت روزنامه‌‌نگاري ايران در سه ماهه دوم سال 86

رده بندی جهاني آزادی مطبوعات ٢٠٠٧

گزارش سالانه وضعيت اعدام در ايران بمناسبت 10 اکتبر

گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک
متن کامل گزارش عفو بین الملل:
تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org